30.000 namen    (click the flag for English text)

In 1898 publiceerde professor I. Daniel Rupp bij Leary, Stuart & Co, Philadelphia
A collection  of upwards Thirty-thousand Names of German, Swiss, Dutch,
French and other Immigrants in Pennsylvania From 1727 - 1776
Deze immigranten waagden op veelal eenvoudige, houten Engelse en Schotse zeilschepen onder dito kapiteins doorgaans vanuit Rotterdam en meestal via de Engelse havenstad Cowes de oversteek naar Amerika.
De gegevens staan in het boek geordend per reis. Achtereenvolgend worden gegeven: de naam van schip en kapitein, datum van aankomst in Pennsylvania,  haven van vertrek,  tussenhaven en eventuele details.
De gegevens betreffen in totaal 319 reizen. De opvarenden staan niet op alfabetische volgorde en
het boek bevat geen index.
 
In oktober 2000 werd het boek door mij, in Microsoft Access geïndiceerd. Een uitdraai van de database
bewees lang goede diensten op de studiezaal van Gemeentearchief Rotterdam.
Op aansporing van Ronald Grootveld, hoofd afdeling Archieven aldaar, verschijnt deze versie thans op Internet.

Omdat het mij technisch niet mogelijk bleek de gehele database in één keer op een pagina te plaatsen is de naamlijst in stukken geknipt. Via een startpagina met zes alfabetische hoofdindelingen komt men op één van
de tabellen met naamsegmenten. Elke link verwijst naar een overeenkomstige pagina met namen.

Op die pagina vindt U achter de naam van de opvarende een nummer. Dit nummer kunt U onthouden of noteren.
Zoekt U dit nummer vervolgens op in de lijst Ships, dan vindt U de scheeps- en reisgegevens. In de scheepslijst
vindt U een kolom NOTEN. Die noten zijn genummerd en verwijzen naar de pagina Noten waar de tekst van de noten wordt gevonden.
LET OP ! ! ! ! Soms staan er twee schepen op een pagina. Een letter a of b geeft dan respectievelijk het eerste of tweede schip aan.

Ga nu naar de pagina met naamsegmenten.