Onderstaand document kunt U selecteren, kopiëren en
plakken naar bijvoorbeeld MSWord

Het is dan met ctr-f doorzoekbaar 

 

 

Gemeentearchief Rotterdam

Archief der Gemeente en Grondheerlijkheid Charlois

 

Inventarisnummer 12

 

Grondtransakties en hypotheken

van 01-06-1602 tot 17-12-1611

 

Regesten gevolgd door een index op

persoonsnamen

 

 

No. 1 folio I

 

heindrik heindrikse verkoopt aan gijsbert ottense van zoelen  één morgen land in de kolk in het kerkeblok, belend ten oosten wouter heindrikse, ten zuiden het bruikwaarland van michiel willemse, ten westen de erfgenamen van zoutelande, ten noorden de gemenelands molenvliet.

adriaan ewoutse, schout; schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, willem pouwelse en cornelis leendertse.

1 juni 1602

 

No. 2 folio II

 

floris cesarius te amsterdam verkoopt aan cornelis van mierop, heer van hoochtwoude, calslagen, schrevels en reht de helft van tien morgen, vier hond land in dirk smeetsland in het grote blok, belend ten oosten de erfgenamen van tielman franse gorter, ten zuiden de molendijk, ten westen de weduwe van cornelis adriaan goossen en aart jansse, ten noorden de oude drogendijk van smeetsland. het land berust in huur bij cornelis andriesse zoetelief en jan adriaanse.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, willem pouwelse, cornelis lenaartse en dirk witte.

11 juni 1602

 

No. 3 folio III

 

trijntje dammisse weduwe van pouwels willemse geassisteerd door willem pouwelse, haar zoon en voogd, verkoopt aan jan dirkse van koelen, lakenkoper te schiedam, elf morgen wei- en teelland, gelegen in het hanne woeijteblok, belend ten oosten de erfgenamen van de heer van offen, ten zuiden de drogendijk ten westen de erfgenamen van rochus grijp, ten noorden frank willemse muijlick, voorts vier morgen wei- en teelland gelegen in het westduellblok, belend ten oosten meester cornelis van alfen en heindrik damasse, ten zuiden de erfgenamen van cornelis van zoutelande, ten westen de katendrechtseweg en ten noorden willem jansse van melissant te rotterdam.

het land is belast met een hypotheek van honderd gulden waarop daan isaakse aanspraak maakt. helleman pieterse van rijsoord te rotterdam maakt aanspraak op een hypotheek van achthonderd gulden. al deze lasten neemt jan dirkse van koelen over.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis lenaartse, dirck witte, pieter cornelisse, willem pieterse.

11 september 1602

 

No. 4 folio IV

 

dirk witte, curator van de desolate boedel van wijlen gijsbrecht pouwelse verkoopt aan jan dirkse van koelen, lakenkoper te schiedam een woonhuis, bijhuis, bergruimte met geboomte, belend ten oosten huis en erf van gerrit pieterse, ten zuiden het herepad en oud pendrecht, ten westen huis en erf van pieter bastiaanse, ten noorden de watering. bij het huis behoort nog zes morgen zesenzeventig roeden zes voeten eigen land in twee percelen, te weten, drie morgen twee hond vijf en vijftig roeden, gekomen van de heilige geest te charlois, belend ten oosten leendert leendertse en gijsbert van zoelen te rotterdam, ten zuiden huis en erf van willem aartse,  ten westen jacob janse tromper te rotterdam en ten noorden jan pieterse de bien. voorts de helft van vijf morgen, twee hond en drieënveertig roeden met een boomgaard ten oosten jan willemse compeer, ten zuiden de voorsegde woning, ten westen de wederhelft van het voorsegde land, toekomende cornelis willemse en de weeskinderen van leendert jorisse en ten noorden meester cornelis van alfen.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis leendertse, pieter cornelisse, willem pieterse besemer.

21 oktober 1602

 

No. 5 folio V

 

heindrik van santen en gerrit de langen, gecommitteerden van de staten van holland en westfriesland bij de verkoping van de goederen van isaias de lindt, eertijds ontvanger te rotterdam,

verkopen aan adriaan ewouts, schout van charlois en aan jan engels, eveneens wonende aldaar acht morgen land, gelegen in het abtsblok, belend ten oosten de katendrechtseweg, ten zuiden charles de lassaelge, leendert adriaanse en cornelis willemse allen wonende te charlois, ten westen de dijk en ten noorden de weeskinderen en erfgenamen van de huisvrouw van ploen dirkse te ijsselmonde.

schout-plaatsvervanger: leendert harmense. schepenen: bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte en willem pieterse.

6 december 1602

 

No. 6 folio VI

 

adriaan ewoutse en jan engels verzekeren acht morgen land op een geldlening van tweeëntwintighonderd gulden, die zij schuldig zijn aan ewout adriaanse bijlewerf, ontvanger der gemene middelen te rotterdam vanwege het gemene land van holland en westfriesland. het land is gelegen in het abtsblok, belent ten oosten de katendrechtse weg, ten zuiden charles de lassaelge, lenaart adriaanse en cornelis willemse, ten westen de dijk en ten noorden de weeskinderen en erfgenamen van de huisvrouw van ploen dirkse te ijsselmonde.

schout-plaatsvervanger: leendert harmense. schepenen: bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte en willem pieterse.      6 december 1602

 

No. 7 folio VII

 

heindrik van santen en gerrit de lange, gecommitteerden van de staten van holland ten behoeve van de verkoping van de goederen van isaias de lindt, eertijds ontvanger van de gemene middelen te rotterdam, verkopen één hond tweeëndertig roeden land gelegen in het charloisse abtsblok aan cornelis thomasse,

beenhakker, burger en poorter te rotterdam. de belendingen van het land zijn: oost: de gemenelandsweg; zuid: gijsbert maartense stout te rotterdam; west en noord: leendert adriaanse en pieter gerritse.

schout: adriaan ewoutse, bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte en willem pieterse.

6 december 1602

 

No. 8 folio  VII en VIII

 

cornelis tomasse, beenhakker, burger en poorter te rotterdam

verzekert één morgen één hond en tweeëndertig roeden land op een schuld van driehonderdzestig gulden aan ewout adriaanse bijlewerf, ontvanger van de gemene middelen te rotterdam.

de belendingen van het land: oost: de gemeenlandse weg; zuid: gijsbert maartense stout te rotterdam; west en noord: leendert adriaanse en pieter gerritse.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, willem pieterse.

6 december 1602.

 

No. 9 folio VIII (tweede stuk)

 

cornelis willemse, gehuwd met adriaantje sijmonse, weduwe van

leendert jorisse pors den ouden, bekent schuldig te zijn aan de vier weeskinderen van leendert jorisse, met name: anne leendertse (18), sijmon leendertse (14), marijke leendertse (11), en baaltje leendertse (8), de somma van twaalfhonderd negen en negentig gulden en twee stuivers. hij verbindt daartoe zijn huis, bergplaatsen, erf en schuren staande te charlois. belendingen: oost: hans van der veecke te rotterdam;  zuid: job pieterse; west: jacob janse mastenbroek en adriaan

koenen; ten noorden de waal. daarnevens nog twee morgen eigen land in het abtsblok, belend ten oosten, leendert adriaanse, ten zuiden pieter gerritse, ten westen, charles de lassaelge en ten noorden adriaan ewoutse, schout van charlois. tenslotte acht hond land in het haarlemmerblok, belend ten oosten de weeskinderen van leendert jorisse, ten zuiden de dijk, ten westen leendert leendertse en ten noorden bastiaan witte.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte en dirk witte.

21 december 1602

 

 

No. 10 folio IX

 

adriaan cornelisse ghoeleen te pernis verkoopt een morgen land aan cornelis cornelisse neeff. adriaan cornelisse heeft de grond in eigendom ontvangen bij zijn huwelijk met neeltje cornelisse. belendingen: oost: cornelis cornelisse neeff;

zuid: jan herbertse; west: cornelis jafetse; noord: de katendrechtse drogendijk.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis    leendertse, dirk witte, pieter cornelisse en willem pieterse.

4 januari 1603

 

No. 11 folio IX en X

 

cornelis cornelisse neeff wonende te katendrecht belast twee morgen land in het katendrechtse blok te charlois met een losrente van twaalf caroligulden en tien stuivers per jaar ten bate van de heilige geest armen van charlois. belendingen:

oost: de charloisse drogendijk; zuid: jan herbertse; west: cornelis jafetse; noord: de katendrechtse drogendijk.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse en willem pieterse.

13 januari 1603.

op 12 januari 1628 wordt deze rentebrief door adriaan jacobse geltelder ten overstaan van adriaan ewoutse en abraham cornelisse int velt als zijnde afgelost getoond en vervolgens gecasseerd.

 

No. 12 folio X en XI

 

heindrik dammisse te charlois bekent tweehonderd caroligulden schuldig te zijn aan jan gielisse van hall, koopman te rotterdam en belast daartoe zijn huis, erf, boomgaard, bergruimte en schuren met een hypotheek van twaalf procent. in dit verband worden ook heindrik heindrikse en leendert heindrikse nog genoemd. het huis is gelegen in het dorp charlois, belend ten oosten de straat of de zeedijk, ten zuiden huibert cornelisse, ten westen het spuiwater en ten noorden adriaan ewoutse. schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en huig plonen.

17 januari 1603.

 

No. 13  folio XI en XII

 

huig plonen verzekert een jaarlijkse losrente van twaalf caroligulden en tien stuivers ten bate van de heilige geest armen van charlois op twee morgen land gelegen in het charloisse zandblok, belend ten oosten en ten zuiden leendert bastiaanse slorp, ten westen huig plonen, de kerk en de armen van charlois en ten noorden de kromme zandweg.

schout: adriaan ewoutse.

schepenen: bastiaan willemse, cornelis leendertse, dirk willemse, pieter cornelisse en willem pieterse.

13 januari 1603.

 

op 19 december 1630 heeft huig plonen de hoofdsom met alle verlopen renten betaald. cornelis zandweg, armmeester in 1631, heeft evenwel nog één jaar rente van huig plonen te goed. adriaan ouwemans, schout; bastiaan pieterse, schepen; jan crijnen, armmeester; abraham cornelisse int velt, secretaris.

 

No. 14 fol XII

 

andries florisse, man en voogd van marijke tonisse verzekert zijn huis, erf en beteling in het dorp charlois op een schuld van honderdzeventien caroligulden aan zijn stiefzoon maarten jansse. belendingen: oost: jan willemse; zuid: de gemenelands watering; west: adriaan bastiaanse slorp; noord: het herenpad.

schout adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse en dirk witte.

10 februari 1603

 

No. 15 folio XIII

 

adriaan dirk ellertse verkoopt aan jan harbertse ten behoeve van de kinderen van hans van der veecke, koopman te rotterdam en hun moeder johanne quinguets tien hond land in het katendrechtse blok te charlois. belendingen: oost: adriaan   florisse; zuid: clement dirkse; west: coen janse te delft; noord: de katendrechtse drogendijk. het land ligt gemeen met de erfgenamen van bastiaan jacobse in een stuk van twee morgen.

bovendien koopt jan harbertse twee hond land in het katendrechtse blok, gemeen liggende in een stuk van twee morgen met de voornoemde tien hond en met dezelfde belendingen van cornelis lievense, man en voogd van marijke bastiaanse wonende in westmaas en van jacob cornelisse meijnnaard, man en voogd van sijtje bastiaanse, wonende in klaaswaal en van bastiaan leendertse, man en voogd van ariaantje bastiaanse en van cornelis lievense, jacob cornelisse meijnnaard en bastiaan leendertse als voogden van de nagelaten onmondige weeskinderen van wijlen bastiaan jacobse en verwekt bij lijntje pieterse. zij allen zijn erfgenamen van bastiaan jacobse. het land is belast met een losrente van achttien gulden vijftien stuivers per jaar tegen zestien procent, waar willem jansse van melissant aanspraak op maakt.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leendertse, pieter cornelisse, willem pieterse en huig plonen.

29 januari 1603

 

No. 16 folio XIV

 

cornelis lievense, wonende te westmaas, man en voogd van marieke bastianen, jacob cornelisse meijnnaart, man en voogd van sijtje bastianen te klaaswaal en bastiaan leendertse, man en voogd van adriaantje bastianen te charlois voor hun zelf en cornelis lievense, jacob meijnnaart en bastiaan leendertse als voogden over de nagelaten onmondige weeskinderen en erfgenamen van sebastiaan jacobse die hij verwekte bij lijntje pieterse, verkopen aan aan willem janse van melissant, wonende te rotterdam drie morgen vier hond land in het charloisse oostduellblok, belend ten oosten willem janse van melissant, ten zuiden jan willemse compeer en leendert adriaanse, ten westen bastiaan witte en ten noorden de kromme zandweg, ten bedrage van elfhonderd karoligulden.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leendertse, pieter cornelisse, willem pieterse en huig plonen.

29 januari 1603

 

No. 17 folio XV

 

heindrik dammisse krijgt een losrente van vierhonderdtwintig caroligulden van nicolaas ruijten te dordrecht die hij verzekert op drie morgen vijf hond land gelegen in het charloisse westduellblok, het vrijblok en het kerkeblok, belend ten oosten de straat of de dijk, ten zuiden huibert cornelisse, bode, ten westen het spuiwater en ten noorden schout adriaan ewoutse. het land is opgemeten door landmeter meester cornelis van alfen.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en willem pieterse.

9 maart 1603.

 

No. 18 folio XV (tweede stuk)

 

cornelis andriesse munter sluit een lening van duizendvijftig caroligulden bij het weeskind van gerrit cornelisse, zijn zoon, verwekt bij adriaantje plonen en krijn gerrits genaamd. het geld wordt belegd op een stuk land van twee en een halve morgen, gelegen in het waarsmansblok in smeetsland. het is opgedeeld in drie kavels. de eerste kavel van zes en een halve hond heeft als belendingen: oost: jacob dirkse reigersbergen; zuid: de barendrechtse molendijk; west: krijn andriesse huizer; noord: dirk witte. de tweede kavel van vijf en een halve hond ligt belend: oost: de erfgenamen van cornelis jacobse; zuid: meester gerrit van der gouwe; west: het schippersgilde te rotterdam; noord: de dijk. de derde kavel tenslotte, groot een halve morgen, heeft als belendingen: oost: het schippersgilde te rotterdam; zuid: jan heindrikse; west: cornelis andriesse munter; noord: de dijk. het geld wordt voorts belegd op een werf waar cornelis andriesse munter vroeger op gewoond heeft, waarvan het huis is afgebrand en dat hij in erfpacht heeft. de belendingen daarvan zijn: oost: cornelis andriesse munter; zuid en west: jacob dirkse reigersbergen en ten noorden de dijk.

schout: adriaan ewouts. schepenen: wouter heindrikse en cornelis leenderts.

7 april 1603

 

No. 19 folio XVI

 

hieronymus manrijque, baljuw van de heerlijkheid van beijerland leent van het gemeneland van schieland zeshonderd karoligulden, waarvan hij jaarlijks zevenendertig gulden en tien stuivers moet aflossen aan de rentmeester van schieland. hij belegt de lening op zijn huis en erf aan de voorstraat in het dorp oud beijerland, belend ten zuiden jan stevense en meester jan christiaanse, chirurgijn, ten noorden jan janse vermolen en herman schalliks en ten oosten en westen s heren strate. bovendien belast hij zijn woning en negen morgen eigen grond te charlois, belendende ten westen de charloisse dijk, oost de kinderen van cornelis janse en de gemeenlandseweg en noord willem janse van melissant. akte verleden op 15 en 16 februari 1603 in tegenwoordigheid van gerrit van houten en jan stevense, schepenen van de heerlijkheid oud beijerland en adriaan ewoutse, schout en de schepenen bastiaan witte en dirk witte, schepenen van charlois.

akte gecasseerd op 18 oktober 1608 in tegenwoordigheid van cornelis leendertse int velt, secretaris van charlois

 

No. 20 folio XVII

 

jan ingense bekent schuldig te wezen aan pouwels van heemskerk, wonende te amsterdam, de somma van 1488 gulden wegens de koop van vier morgen, één hond en veertig roeden land in het abtsblok waarop hij het geld vervolgens meteen verzekert. de belendingen van de grond zijn: oost: bastiaan florisse; zuid en west: de kromte met de dijk; ten noorden michiel willemse en cornelis andriesse zoetelief. borgen: adriaan rijnboutse brouwer en ijsbrant dirkse kalfspoot, beiden wonende te rotterdam.

24 februari 1603

schout, adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, willem pieterse, huig plonen.

 

No. 21 folio XVIII

 

gijsbert maartense stout, beenhakker te rotterdam bekent schuldig te wezen aan pouwels van heemskerk te amsterdam de somma van zevenhonderdnegen gulden wegens de koop van één morgen, vijf hond en vijfentwintig roeden land in het charloisse abtsblok, belend oost: de gemeenlandseweg, zuid: de dijk, west en noord: gijsbert maartense stout en de weduwe van adriaan klaasse haas. hij verzekert zijn schuld met een stuk land van twee morgen, gelegen ten noorden van het aangekochte perceel, belendende ten oosten de weg. borg: jan maartense, kaaskoper te rotterdam.

24 februari 1603.

schout: adriaan ewouts. schepenen: bastiaan witte, cornelis leenderts, dirk witte, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 22 folio XIX

 

pouwels heemskerk, wonende te amsterdam, verkoopt aan jan ingense vier morgen één hond en veertien roeden land in het charloisse abtsblok. belend ten oosten bastiaan florisse, ten zuiden en westen de kromte met de dijk en ten noorden michiel willemse en cornelis andriesse zoetelief.

24 februari 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 23 folio XIX tweede stuk en XX eerste stuk

 

pouwels van heemskerk te amsterdam verkoopt aan gijsbert maartense stout, beenhakker te Rotterdam één morgen vijf hond en zeven en twintig roeden land in het charloisse abtsblok. belendingen: oost: de katendrechtse weg, zuid: de dijk, west en noord: gijsbert stout en de weduwe van adriaan klaasse haas.

24 februari 1603

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 24 folio XX tweede stuk

 

bastiaan florisse, oom en voogd van de nagelaten onmondige weeskinderen van ingetje florisse, zijn zuster, en cornelis adriaanse, haar zoon, verkopen aan cornelis jafetse een stuk land, gemeen liggende met cornelis jafetse, groot anderhalve morgen en negen roeden, gelegen in het katendrechtse blok. belendingen: oost en zuid: cornelis cornelisse neeff, west :    .......... melissant te rotterdam en noord de barendrechtse dijk.

17 december 1603

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse en dirk witte.

 

No. 25 folio XXI

 

bastiaan genen, gehuwd met de weduwe en boedelhoudster van adriaan leendertse hoosgen, belast zijn huis, erf, bergruimte schuren, beteling en aanplant gelegen aan de charloisse dijk, belend ten oosten de boezemvliet, ten zuiden mijrijck willems weduwe, west: de dijk en noord: pieter janse gijsse, bovendien

belast hij anderhalve mogen vijftien roeden land in de plompert in het jonge willertsblok, gemeen met een stuk land van omtrent achttien morgen, belend ten oosten de plompweg, ten zuiden de zeedijk, ten westen de koedood, ten noorden mevrouw van assendelft, dit alles ter verzekering van een schuld van negenhonderdtachtig caroligulden aan de vier weeskinderen van adriaan leenderts genaamd leendert adriaanse, bastiaan adriaanse, leendert adriaanse en neeltje adriaanse.    géén datum.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, dirk witte en willem pieterse.

 

No. 26  folio XXII

 

hieronymus manrijque, baljuw in de heerlijkheid beijerland, verkoopt aan elijzabeth gerritse buijtewech, weduwe van wucker sijmon van grijpskerke, zes morgen in het charloisse griffioenblok, belend ten oosten de erfgenamen van wijlen bastiaantje cornelisse en ewout janse van der stock te rotterdam, zuid de ijdenonnenweg, west: de kinderen van lier, noord: ewout janse van der stock. hij heeft het land op
6 december 1597 van dirk witte gekocht en de aankoopsom verzekerd op negen morgen min één hond land met huis, bergruimte, schuur, bepoting en beplanting, gelegen in het charloisse zandblok, belend ten oosten de kinderen van cornelis janse en de gemeenlandseweg, ten zuiden de erfgenamen van zoutelande, ten westen de dijk en ten noorden willem van  melissant.

27 maart 1603.

schout: adriaan ewoutse.

schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leendertse en dirk witte.

 

No. 27 folio XXIII

 

hieronymus manrijque, baljuw van oud beijerland, is zeshonderd drie en dertig caroligulden schuldig aan jan gilles van hal, koopman te rotterdam, wegens de leverantie van zeven hoed min een half achtste deel koolzaad als rest van twaalf gelijke hoeden zaad.

hij verzekert het geld op negen morgen land en op zijn huis, bergruimte, bepoting en beplanting in het charloisse zandblok, belend ten westen de charloisse dijk, ten oosten de kinderen van cornelis janse en de gemeenlandseweg, ten noorden willem janse van melissant, ten zuiden de erfgenamen van cornelis van zoutelande.

28 maart 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en huig plonen.

 

No. 28 folio XXIV eerste stuk

 

adriaan dirkse wonende aan de hordijk in barendrecht verkoopt aan pieter wouterse te ijsselmonde tweeëneenhalve morgen land in dirk smeetsland in het grote blok. hij kreeg het land bij zijn huwelijk van zijn echtgenote. belendingen van de grond: oost: heindrick willemse in barendrecht; zuid: de barendrechtse molendijk; west: het armhuis te rotterdam; noord: bastiaan florisse.

21 april 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 29 folio XXIV tweede stuk

 

cornelis pieterse wagemaker, wonende te ijsselmonde, verkoopt aan gijsje pieterse, weduwe van gosse antonisse en haar kinderen, wonende te ijsselmonde, drie morgen, drie hond en twee en veertig roeden land, gelegen in het charloisse haarlemmerblok, belend ten oosten de erfgenamen van de heer van cabaeu, ten zuiden jan willemse compeer, ten noorden willem janse van melissant en jan van almonde.

21 april 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leenderts, dirk witte, pieter cornelisse, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 30 folio XXV

 

leendert cornelisse, wonende in pernis, verkoopt aan bastiaan florisse te barendrecht twee en een halve morgen land, gelegen in het grote blok in dirk smeetsland, belend ten oosten heindrik willemse te barendrecht, ten zuiden pieter wouterse te ijsselmonde, ten westen cornelis gerritse molenaar en ten noorden de lage droge smeetlandsedijk.

21 april 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heinrickse, bastiaan witte,cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse, willem pieterse, huig plonen.

 

No. 31 folio XXVI

 

bastiaan florisse te barendrecht verkoopt aan leendert adriaanse te pendrecht twee en een halve morgen land in het rietblok te charlois, belend ten oosten de gemeenlandseweg, ten zuiden adriaan ewoutse, schout, ten westen jan willemse compeer en ten noorden klaas herenaalse te amsterdam.

21 april 1603

schout: adriaan ewoutse. schepenen:wouter heinrikse, bastiaan witte,                   cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse, willem pieterse,                             huig plonen

 

No. 32 folio XXVII eerste stuk

 

adriaan jacobse opdorp belegt een hypotheek van tweehonderd zestien gulden op zijn huis en boomgaard, beplanting en bepoting staande op het kerkland, belend ten oosten heindrik rutgers, ten zuiden het weeshuis te rotterdam, west marieken pier caes, noord: de katendrechtse drogendijk. de hypotheek wordt hem verstrekt door sijmon van teenhuijsen te s-gravenhage.

28 april 1603

schout: adriaan ewoutse

schepenen: wouter heindrikse, dirk witte

 

op 6 april ........ heeft jan pieterse winter deze brief afgelost en simon van steenhuizen ten volle betaald. Deze brief wordt vervolgens door cornelis leendertse int velt gecasseerd.

 

No. 33  folio XXVII tweede stuk

 

ellert janse heeft een schuld van honderd gulden aan jan dirkse van koelen, lakenkoper te schiedam. hij belast zijn huis, erf en boomgaard, gelegen aan de dijk te charlois, belend ten oosten de watering, zuid: cornelis leendertse, west: de dijk en noord dirk staesse.

28 april 1603

schout: adriaan ewouts.

schepenen: dirk witte, pieter cornelis.

 

No. 34 folio XXVIII

 

dirk witte is veertienhonderd caroligulden schuldig aan de erfgenamen en het weeskind van nicolaas kuijsten. hij verzekert het geld op zijn huis, bergruimte, schuren en boomgaard plus drie morgen, drie hond land, waar dit huis op staat, in het charloisse vlamingsblok. het land wordt gebruikt door dirk witte; het huis wordt bewoond door cornelis andriesse zoetelief, belend ten oosten de heer van lis en zeker memorieland, ten zuiden en westen de heer van lis en ten noorden de charloisse drogendijk.

2 mei 1603.

schout: adriaan ewoutse.

schepenen: wouter heindrikse en willem pieterse.

 

No. 35 folio XXVIII tweede stuk

 

barend janse smit, die een schuld heeft aan de weduwe van cornelis jacobse, ijzerkoper te rotterdam belegt een losrente van twee caroligulden per jaar op een huis, erf en boomgaard  staande en gelegen in het dorp charlois aan de zuidzijde van de kerk, belend ten oosten dirk bastiaanse, ten zuiden het armhuis te rotterdam, ten westen cornelis leendertse plochaar en ten noorden de straat aan de singel.

18 mei 1603

schout adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse en dirk witte

 

No. 36 folio XXIX

 

jan van holster, notaris te rotterdam heeft een schuld van achthonderd caroligulden bij govert janse van duijn, zijdelakenkoper te den haag. het geld wordt belegd op zeven morgen twee hond wei- en zaailand in dirk smeetsland te charlois dat verhuurd is aan cornelis adriaanse huizer, belend ten noorden: heindrik gerritse cranendonck en krijn adriaanse huizer en ten westen de erfgenamen van dirk jacobse gorter.

1 mei 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heinrikse en dirk witte.

 

op 1 augustus 1616 wordt deze rentebrief gecasseerd in presentie van schout adriaan warboutse en de schepenen bastiaan pieterse en adriaan jacobse.

 

No. 37 folio XXX

 

cornelis andriesse munter is de heilige geest-armen van charlois een jaarlijks losrente van vijfentwintig caroligulden schuldig. de hoofdsom is belegd op drie morgen land in het charloisse vlamingsblok belend ten oosten de lage charloisse drogendijk, ten zuiden de ijde monneweg ten westen wucker johan van mathenesse, heer van lisse en ten noorden ploon leendertse.

13 januari 1603

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse en dirk witte.

 

deze rentebrief is gekocht en gekweten door willem janse te rotterdam.

 

No. 38 folio XXXI

 

willem pieterse besemer, schepen, is joost van zoelen te rotterdam een jaarlijkse losrente schuldig van 24  caroligulden. de hoofdsom is verzekerd op vijf hond veertien roeden boezemland gelegen in het charloisse kerkblok belend ten oosten de molenkade, ten zuiden bastiaan witte en heindrik dammisse, ten westen de dijk en ten noorden de erfgenamen van almonde. voorts is belast een huis en erf staande en gelegen op het dorp charlois, belend ten oosten dirkje, de weduwe van leendert heindrikse, ten zuiden de plaats, ten westen de dijk en ten noorden egbert aartse. tenslotte is het geld belegd op zijn half getimmerd huis en erf, staande en gelegen voor de kerk, belend ten oosten het schoolhuis en het kerkhof, ten zuiden de straat met het kerkrooster, ten westen het erf van aart ewoutse en ten noorden de plaats.

26 mei 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse en dirk witte.

 

No. 39 folio XXXII

 

adriaan dirk ellertse en marieke dammisse, weduwe van wijlen dirk ellertse, zijn moeder, geassisteerd door michiel willemse verschoor, haar voogd als borgen. adriaan dirkse belegt een schuld van honderdvierennegentig caroligulden aan jan doens te poortugaal op een huis en erf, staande en gelegen op het dorp charlois, op de dijk, belend ten oosten de dijk of straat, ten zuiden pieter leendertse grauwert, ten westen de grienden en ten noorden pieter gijsse cortpenning.

14 juni 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en dirk witte.

 

No. 40 folio XXXII tweede stuk en folio XXXIII tweede stuk

 

pieternelleke gerritse, weduwe van leendert jorisse van der burg wonende te schiedam, geassisteerd door jan cornelisse kruissaard haar voogd, verkoopt aan hans van der veecke ten behoeve van zijn kinderen, van wie de moeder is johanna quingets wonende te rotterdam, één morgen één hond en zevenendertig roeden negen voeten land gemeen liggende met hans van der veecke of zijn kinderen in robbenoord, belend ten oosten de charloisse dijk ten zuiden wucker hendrikse de vos, ten westen de oude plompdijk, ofwel de weg, ten noorden wucker heindrikse de vos met de weduwe en erfgenamen van wucker johan van matenesse.

24 juli 1603

schout adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse en huig plonen.

 

No. 41 folio XXXIII

 

pieter lenertse graeuwert de jonge en michiel willemse verschoor als borgen zijn schuldig aan jan doense te poortugaal de somma van honderdzeventien gulden en tien stuivers uit hoofde van een geldlening.

het geld wordt verzekerd op een erf gelegen in het dorp charlois, buiten aan de dijk, belendende ten oosten de dijk of straat, ten zuiden leendert hermense verschoor, west het griend en noord adriaan dirkse.

14 mei 1603

schout, adriaan ewouts. schepenen: cornelis leenderts en dirk witte.

 

No. 42 folio XXXIV

 

jeronijmus manrijque, baljuw en dijkgraaf in oud-beijerland heeft een schuld van tweeduizend gulden aan jasper baltasar osmasse en peter maximiliaan van geel, kooplui te amsterdam, voogden van de achtergelaten weeskinderen van hans van geel.

de schuld wordt verzekerd op een huis en schuur en een stuk land, groot acht morgen vijfhonderd roeden in het charloisse zandblok, belendende ten westen de charloisse dijk, oost de kinderen van cornelis jansse en de gemeenlandseweg, ten noorden willem janse van melissant, ten zuiden de erfgenamen van cornelis soutelanden. in gebreke van betalinge machtigt hij jacob van den ancker, joost van rijn en francoes de wijck,

procureurs voor het hof van holland.

5 oktober 1603

schout, adriaan ewoutse. schepenen: cornelis lenaartse en dirk witte.

de brief wordt op 25 augustus 1608 in bijzijn van adriaan ewoutse, dirk witte en secretaris cornelis lenertse int velt afgelost en doorgehaald.

 

No. 43 folio XXXIV tweede stuk en XXXV eerste stuk

 

adriaan dirk ellertse is joost van zoolen te rotterdam vier honderd caroligulden schuldig. hij verbindt het geld op een

huis, erf en beteling staande en gelegen in het dorp charlois,

belend ten oosten de dijk met de straat ten zuiden pieter leendertse gravert ten westen de griend ten noorden pieter gijsse cortpenning.

12 november 1603

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en dirk witte.

 

No. 44 folio XXXV tweede stuk en XXXVI eerste stuk

 

pieter leendertse grauwert als principael en michiel willemse verschoor als borg is schuldig aan jan doense te poortugaal

de somma van honderdzeventien gulden, tien stuivers. hij verbindt daartoe een erf gelegen op het dorp charlois buiten aan de dijk, belend ten oosten de dijk of straat, ten zuiden leendert hermanse verschoor, west de griend, noord adriaan dirkse.

14 juni 1603

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en dirk witte.

 

No. 45 folio XXXVI tweede stuk en XXXVII eerste stuk

 

adriaan dirk ellertse als principaal en marijke dammisse, zijn moeder, geassisteerd door michiel willemse verschoor, haar voogd in dezen als borg zijn jan doense in poortugaal honderd vier en negentig gulden schuldig. daartoe worden verbonden een huis en erf, staande en gelegen op het dorp charlois op de dijk, belend ten oosten de dijk of de straat, zuid pieter leendertse grauwert, west de griend, noord pieter gijsse cortpenning.

14 juni 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leenderts en dirk witte.

 

No. 46 folio XXXVII tweede stuk

 

adriaan dirk ellertse is schuldig aan joost van zoolen te rotterdam vierhonderd caroligulden die hij verzekert op een huis met erf en beteling, staande en gelegen op het dorp charlois, belend ten oosten de dijk met de straat, ten zuiden pieter leendertse graeuwert, west de griend, noord pieter gijsse cortpenning.  

mede compareerden marieke dammisse, moeder van adriaan dirk ellertse, weduwe van dirk ellertse.

19 november 1603

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en dirk witte.

 

No. 47 folio XXXVIII eerste stuk

 

johannes ijzerman, predikant te charlois als principaal schuldenaar en michiel willemse van der schoor met cornelis pieterse schout, borgen, is schuldig aan leendert pieterse te barendrecht als curator van de goederen van wijlen trijntje dammisse, de somma van vijfhonderd vijfenzeventig caroligulden

die hij verzekert op het huis en erf waar trijntje dammisse op gewoond heeft, belendende ten oosten het kerkhof, ten zuiden de gemeenlandseweg en west en noord de gemeenlandseplaats.

27 september 1603.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 48 folio XXXVIII tweede - en XXXIX eerste stuk

 

leendert pieterse uit barendrecht, curator van de nagelaten boedel van trijntje dammisse, verkoopt aan predikant johannes ijzerman een huis en erf gelegen op het dorp charlois bij het kerkhof, belend ten oosten het kerkhof, zuid de gemeenlandseweg of straat, west en noord de gemeenlandseplaats.

29 november 1603

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse en dirk witte.

 

No. 49 folio XXXIX tweede - en XLI eerste stuk

 

bastiaan leenderts joris porre, broer van de overleden joris leenderts en voogd over diens nagelaten weeskinderen en procuratie hebbende van de mondige zoon adriaan jorisse, vierentwintig jaar, en vervangende zijn mondige broers en zusters, allen erfgenamen van hun grootvader leendert joris porre.

bastiaan leenderts verkoopt ten profijte van de weeskinderen van leendert jorisse een vijfde deel van acht hond, achttien roeden land gelegen in het charloisse haarlemmerblok zoals dat de kinderen van joris leendertse bij zijn overlijden is toegevallen en zoals dat in de inventaris van leendert jorisse is genoemd.  hij verkoopt het land aan aan joris barentse, voogd over de nagelaten weeskinderen van leendert jorisse, verwekt bij ariaantje simonse, met name simon leendertse, anna leendertse, marieke leendertse en baaltje leendertse. de belendingen van het land: oost: jan dirkse van koelen; zuid: de drogendijk; west: weijntje melis en leendert leendertse; noord: de erfgenamen van frans van beaumont te dordrecht.

19 december 1603

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse, willem pieterse en huig ploenen

 

No. 50 folio XLI tweede stuk en folio XLII eerste stuk

 

deling, scheiding en splitsing van de helft van drie morgen en dertig roeden land gelegen in de plompert, gemeen met bastiaan genen, laatstelijk echtgenoot van toontje leenderts, eerder gehuwd met wijlen adriaan leendertse hoofgen en moeder of schoonmoeder van degenen tussen wie het land wordt gedeeld te weten: adriaan barisse, man en voogd van aagje adriaanse, clement adriaanse, man en voogd van heindrikje adriaanse, adriaan pieterse, man en voogd van marieke adriaanse en cornelis herculisse man en voogd van adriaantje adriaanse.  het land is gelegen in het jonge willertsblok, belend ten oosten de plompweg, ten zuiden de reedijk en ten westen de koedood.

ongedateerd

schout: adriaan ewouts. schepen: cornelis leenderts.        

 

folio XLIII, XLIIII en XLV vakant

 

No. 51 folio XLVI

 

jonkheer philips van gindertale verkoopt vier morgen, één hond en éénendertig roeden land gelegen in het robbenoordse spuiblok aan adriaan ewoutse, schout van charlois. de belendingen van het land: oost en noord: de zeedijk; zuid: de erfgenamen van blijenburg; west: reijgersbergen. het land is in de kaart getekend met nummer drie en zeventig. van gindertaal heeft het land van zijn ouders gekregen blijkens notariële akte van 8 november 1603, onderhands vertoond door willem van der laeeschoot wonende aan het noordeinde in den haag.

24 december 1603.

plaatsvervangend schout: cornelis leendertse.

schepenen: dirk witte, pieter cornelis, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 52 folio XLVII tweede stuk

 

jan heindrikse uit barendrecht en jan janse, schout te oost-ijsselmonde, als voogd van de nagelaten weeskinderen van sijmon janse, verkopen aan heindrik willemse, dijkgraaf te barendrecht, twee en een halve morgen land gelegen in het grote blok in dirk smeetsland. belendingen: oost: aart janse te barendrecht; zuid: jan heindrikse; west: heindrik willemse; noord: de droge lage smeetslandsedijk.

7 februari 1604.

schout: adriaan ewoutse.

schepenen: bastiaan witte, cornelis leenderts, dirk witte,

pieter cornelis, willem pieters en huig plonen.

 

No. 53 folio XLVIII tweede stuk, XLIX en L eerste stuk

 

adriaan heindrikse outraet te barendrecht verkoopt aan aart janse te barendrecht vier morgen land gelegen in het charloisse vlamingblok. belendingen: oost en noord: meester adriaan dirkse; zuid: de ijde monnenweg; west cornelis jacobse en ewout janse van der stok.

7 februari 1604

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 54 folio L en LI

 

jan govertse strienaar te rotterdam koopt van hendrik andriesse munter, zoon en voogd van dirkje heindrikse, weduwe van govert janse strienaar, een huis en erf op het dorp van charlois, belendende ten oosten: clement leenderts; zuid: de straat; west: willem pieterse; noord: willem pieterse en egbert aartse.

3 maart 1604.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, cornelis leenderts, dirk witte, pieter cornelis, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 55 folio LII en LIII

 

jan govertse strienaar te rotterdam koopt van hendrik aartse munter, zoon van dirkje hendrikse, zeventien hond land in het charloisse westduellblok ten profijte van zijn moeder, weduwe van govert janse strienaar. belendingen: oost: magdalena van almonde; zuid: pieter cornelisse; west: adriaan ewoutse; noord: de kromme zandweg.

3 maart 1604.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter heindrikse, cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse, willem pieterse en huig plonen.

 

No. 56 folio LIII en LIIII

 

adriaan dirk ellertse verkoopt aan zijn zwager cornelis jacobse een huis met bergruimte, schuren, betelinge, beplanting staande in het charloisse zandblok op het land van cornelis van zoutelande, groot omtrent acht morgen, vier hond. belendingen: oost: de katendrechtse weg; zuid: adriaan ewoutse; west de oude charloisse zeedijk; noord: de vrouwe van quarru en wouter hendrikse. het huis is getaxeerd op tweehonderdvijftig gulden.

22 maart 1604.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter hendrikse, cornelis leendertse, dirk witte, willem pieterse, huig plonen.

 

No. 57 folio LIIII en LV

 

cornelis jacobse, gehuwd met sijtje dirkse, sluit een hypotheek van honderdvijfenzeventig gulden bij sijtje dirkse, het weeskind van dirk ellertse. het geld wordt belegd op zijn huis, bergruimte, schuren, beteling en beplanting staande en gelegen in het charloisse zandblok, op het land van de erfgenamen van cornelis van zoutelande. belendingen: oost: de katendrechtse weg; zuid: adriaan ewoutse; west de oude charloisse zeedijk; noord: de vrouwe van qauarre en wouter hendrikse.

24 maart 1604.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leenderts, dirk witte en huig plonen.

 

No. 58 folio LV tweede - en folio LVI eerste stuk

 

adriaan adriaanse sluit een hypotheek van drie en veertig caroligulden op zijn huis en erf in het dorp charlois bij cornelis cornelisse wever door koop van een erf. belendingen: oost: de straat; zuid: de weduwe van jan klaasse; west: de bermsloot; noord: bastiaan leenderts.

29 mei 1604.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter hendrikse en dirk witte.

 

 

No. 59 folio LVI tweede stuk

 

adriaan cornelisse timmerman verkoopt aan maarten ploenen een huis en erf, staande op het charloisse kerkland, belend ten oosten en zuiden adriaan cornelisse, west gijs jansse en noord de heerbaan of straat.

24 mei 1604.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: wouter hendrikse, bastiaan witte en dirk witte.

 

No. 60 folio LVII

 

jacob dirkse van der mars te rotterdam, toonder van een onlosbare rentebrief, gedateerd 22 juni 1470, groot driehonderd keurvorstense guldens, sprekende op de houder van het tiendland van charlois, verkoopt die brief aan gijsbert ottense van zoelen te rotterdam. jacob dirkse heeft de brief gekregen van zijn vader dirk de lamarsche.

-- de brief wordt op 18 juni 1631 aan leendert adriaanse smitshoek en leendert adriaanse hoosje, schepenen van charlois getoond door leendert gijsbertse schilperoort, kerkmeester van charlois en wordt vervolgens door voornoemde schepenen doorgehaald.

 

No. 61 folio LVII tweede - en LVIII eerste stuk

 

willem aartse, wonende te smitshoek sluit een hypotheek van achthonderd gulden bij jacques manrijcke. hij had het geld nodig voor de overname van acht morgen land in het charloisse zandblok, dat eigendom was van hieronymus manrijcke, baljuw van oud-beijerland. het geld wordt verzekerd op een huis, erf, bergruimte, schuren met beplanting, staande en gelegen te charlois, belendende ten oosten het slop van leendert leendertse, ten zuiden het heerpad, ten westen jasper rokusse en ten noorden de vliet.

9 december 1604.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte en cornelis leendertse.

 

No. 62 folio LVIII derde stuk

 

hieronymus manrijcke, baljuw van beijerland verkoopt aan jan gerrit dammisse vier hond land met een huis, bergruimte, schuur en beteling staande en gelegen in het charloisse zandblok, belend ten oosten hieronymus manrijcke, zuid de erfgenamen van cornelis van zoutelande en wouter hendrikse, west de charloisse zeedijk en noord de damsteeg. tot waarborg wordt verbonden drie morgen land in het zelfde blok gelegen, belendende oost, de erfgenamen van cornelis van zoutelande, zuid hieronymus manrijcke, west de zeedijk en noord melissant.

30 december 1604.

plaatsvervangend schout: leendert hermense. schepenen: bastiaan witte, cornelis leendertse, huig plonen en huibert cornelisse, bode in plaats van een schepen.

 

No. 63 folio LIX en LX, eerste stuk

 

jan gerritse damasse sluit een hypotheek bij jacques manrijcke van achthonderd karoligulden. het geld wordt belegd op vier hond land gelegen in het charloisse zandblok met een huis, bergruimte, schuur en beplanting belend ten oosten hieronymus manrijcke, zuid de erfgenamen van cornelis van zoutelande en wouter hendrikse, west de charloisse zeedijk, noord hieronymus manrijcke. borg bastiaan cornelisse verbindt voor de som van  driehonderd gulden zijn huis aan de 's herendijk belend ten oosten pieter cornelisse, zuid: willem de lapper, west: de charloisse dijk, noord: de bermsloot.

30 december 1604.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis leenderts.

 

No. 64 folio LX tweede stuk en LXI eerste stuk

 

jan gerrit damasse sluit een hypotheek van tweehonderd karoligulden wegens de koop van vier hond land met een huis, bergruimte, schuur en aanplant waarop het geld wordt verzekerd. belendingen: oost: manrijcke, zuid: de erfgenamen van cornelis van zoutelande en wouter hendrikse, west: de charloisse zeedijk, noord: manrijcke.

30 december 1604.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis leenderts.

 

No. 65 folio LXI

 

cornelis andriesse munter en bastiaan pieterse bijdemolen, voogden van vaders zijde over de weeskinderen van andries cornelisse en machteld leenderts, vervangende bastiaan florisse als medevoogd van moederszijde ten overstaan van pieter pieterse als voogd van de weeskinderen van wijlen ariaantje pieters zijn zuster de eerste huisvrouw van andries cornelisse. zij verkopen aan adriaan leendertse pors een huis en erf met bergruimte, schuren, boomgaard en beplanting, staande en gelegen aan de 's herendijk, belend ten oosten, zuiden, westen, en noorden het rijpad van charlois, katendrecht en de hille, daarnaast een erfje liggende aan de westzijde van dit rijpad, belend ten zuiden cornelis adriaanse snijder, ten westen cornelis cornelisse neeff, ten noorden het rijpad.

10 juni 1605.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis leendertse, dirk witte, pieter cornelisse en willem pieterse.

 

No. 66 folio LXIII eerste stuk

 

adriaan jacobse opdorp verkoopt aan jacob janse cramer een huis en erf op het charloisse kerkeland, belend ten oosten: adriaan jacobse bogert, zuid het armhuis te rotterdam, west: de weduwe van pieter janse kaas, ten noorden de drogendijk van katendrecht.

 

ongedateerd

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte en cornelis leendertse.

 

No. 67 folio LXIII tweede stuk en folio LXIIII eerste stuk

 

jacob janse cramer sluit een hypotheek van honderdtwintig karoligulden bij adriaan jacobse opdorp. het geld wordt belegd op het zojuist gekochte huis en erf. belendingen: oost adriaan jacobse bogert, zuid: het armenhuis te rotterdam, west: de weduwe van pieter janse kaas en ten noorden de katendrechtse drogendijk.

27 juni 1605.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte en dirk witte.

 

No. 68 folio LXIIII tweede stuk

 

bastiaan cornelisse haasgen verkoopt aan cornelis aartse timmerman een derde deel van vierhonderd veertig roeden land, hem toegekomen bij het overlijden van zijn schoonmoeder. het land is gelegen in het charloisse abtsblok, belend ten oosten: gijsbrecht martense stout, ten zuiden de dijk, west en noord: pieter gerrits.

11 juli 1605.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan witte, cornelis leenderts, pieter cornelisse en bastiaan genen.

 

No. 69 folio LXV tweede stuk, folio LXVI en folio LXVII eerste                                                         stuk.

 

goosen adriaanse groenhout te rotterdam, procuratie hebbende van juffrouw emerentiana melis van hoogevene, weduwe van sebastiaan cornelisse de witte, verkoopt aan jan dirkse van koelen te schiedam twee morgen land, gelegen in het charloisse haarlemmerblok, belend ten oosten: cornelis willemse porre, zuid en west leendert leendertse en ten noorden de gemeenlandse watering.

15 juli 1605.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, pieter cornelisse, willem pieterse, bastiaan pieterse en bastiaan genen.

 

No. 70  folio LXVII tweede stuk en folio LXVIII eerste stuk

 

helleman pieterse van rijsoort te rotterdam verkoopt aan jan dirkse van koelen te schiedam een huis, bergruimte, schuur, beteling, beplanting en boomgaard, belend: oost: de straat op de zeedijk, zuid: de gemeenlandse stoep of het rijpad, west de haven van charlois en noord de wijk, het huis en erf van leendert hermans.

16 juli 1605.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, pieter cornelisse, willem pieterse, bastiaan pieterse en bastiaan genen.

 

No. 71 folio LXVIII tweede stuk en folio LXIX eerste stuk

 

bastiaan cornelisse haasgen sluit een hypotheek van zevenenzestig gulden bij wouter hendrikse. het geld wordt belegd op zijn huis en erf aan de charloisse drogendijk, belendende oost: pieter cornelisse, zuid en west de dijk en ten noorden de bermsloot.

30 december 1605.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en dirk witte.

 

No. 72 folio LXIX tweede stuk en folio LXX

 

gherraert van sante, rentmeester van het oude gasthuis te delft, ontvangt op 24 januari 1606 procuratie van de gasthuismeesters jacob adriaanse van adrichem, joris willemse in de roskam en frans adriaanse van der dussen om aan hans van der veecke koopman te rotterdam drie stukken land in charlois te verkopen. Te weten: I twee morgen in het varenblok, belend: oost en zuid willem schouten in den haag, west: hans van der veecke, noord: het gasthuis te delft. het land is het laatst gebruikt door ariaantje bastianen.

II. één morgen, drie hond en vijftig roeden, liggend in het zandblok. III. één morgen, een hond, honderdvijftig roeden gelegen in het varenblok, belend ten oosten: adriaan ewouts, schout; zuid: de ijdemonneweg; west: de gemeenlandse vliet;

noord: schout adriaan ewouts en één morgen en vijftig roeden, belendende oost: de erfgenamen van cornelis van zoutelande; zuid: de waal; west: de oude bermsloot voor de erven van de dijk; noord: de molenvliet, te zamen twee morgen vijf hond. het laatst gebruikt door gijs janse en dirk staasse.

3 februari 1606.

schout: adriaan ewouts. schepenen: cornelis leenderts, dirk witte, bastiaan geene en bastiaan pieters.

 

No. 73 folio LXXI tweede stuk

 

klaas cornelisse sluit bij de heilige geest armen van charlois  een hypotheek met een jaarlijkse aflossing van vijfentwintig gulden, belegd op een huis, bergruimte en schuren, met ongveer drie hond eigen land, staande en gelegen in het charloisse vlamingsblok, belend ten oosten bruijninck van wijngaarden, ten zuiden en westen jonkheer jan van mathenesse, heer tot lisse en ten noorden de charloisse zeedijk.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

8 april 1607.

{op diezelfde dag wordt ook voor het gerecht van ijsselmonde een akte opgemaakt}

 

No. 74 folio LXXII

 

pieternelle gerritse, laatstelijk weduwe van jacob hendrikse, geassisteerd door haar zoon joris leendertse van der burg verkoopt aan gerrit cornelisse de bije drie hond, zeven en zestig roeden land gelegen in de vijfde kamp in robbenoord, ook wel het veerblok genoemd. belend: oost: de charloisse hogendijk; zuid: willem jan franck te rotterdam en de erfgenamen van zaliger cornelis de bije; ten westen de plompweg en ten noorden jan ingense. het land werd voorheen gebruikt door de weduwe van cornelis willemse pors en huig plonen. met de transactie is een bedrag gemoeid van honderdtwintig caroligulden.

30 maart 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, dirk witte, bastiaan genen, huig plonen en leendert bastiaanse.

 

No. 75 folio LXXIII tweede stuk

 

pieter cornelisse en adriaan dirkse, voogden van het weeskind van cornelis jacobse en zijn huisvrouw sijtje dirkse verkopen een huis, bergruimte, schuur, beteling en aanplant, staande en gelegen in het charloisse zandblok, op een stuk land, groot ongeveer acht morgen en vier hond, toebehorende aan cornelis van zoutelande, belendende oost: de katendrechtse weg; zuid: schout adriaan ewoutse; west de charloisse zeedijk; noord de vrouw van quarre en wouter heindrikse.

het huis, dat getaxeerd is op tweehonderdvijfentwintig caroligulden is belast met een hypotheek van honderdvijfenzeventig caroligulden op naam van de erfgenamen van sijtje dirkse de jong, volgens een akte van 24 maart 1604.

14 april 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leenderts, dirk witte, bastiaan pieterse, huig plonen en leendert bastiaanse.

 

No. 76 folio LXXIIII tweede stuk

 

juffrouw anna van der daas, weduwe van jonkheer hendrik de vos, geassisteerd door haar zoon hendrik de vos, en als moeder en voogdesse van haar onmondige kinderen sluit bij ijsbrant arents, bouwman te rotterdam een hypotheek van achtenveertig caroligulden verbonden op drie morgen, drie hond en vijftien roeden land gelegen in de tweede kamp in het reeblok in robbenoord, belend ten oosten persijn, wonende in den haag, ten zuiden de reedijk, ten westen de plompweg en ten noorden

anna van der daas; voorts drie morgen, twee hond en vier en zestig roeden, gelegen in de derde kamp in het robbanoordse reeblok, belend ten oosten de charloisse hogendijk, zuid: persijn en anna van der daas, ten westen de plompweg en ten noorden willem janse, lakenkoooer te rotterdam met de erfgenamen van cornelis de bije, voorts vier morgen vijf hond en zeventig roeden in de achtste kamp in het robbenoordse vijverbergblok, belend ten oosten de charloisse hogendijk, zuid jonkheer arend van scherpenzeel, west de plompweg, noord hans van der veecke en de erfgenamen van cornelis de bije. tenslotte twee morgen één hond zeven en veertig roeden en vier voeten, gelegen in de elfde en twaalfde kamp in het robbenoordse vijverbergblok, belendende oost de heer van mathenesse, ten zuiden willem jansen lakenkoper te rotterdam en de erfgenamen van cornelis de bije, ten westen de plompweg en ten noorden de heer van mathenesse.

18 april 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en dirk witte.

 

No. 77 folio LXXVI eerste stuk

 

anna van der daas, weduwe van jonkheer hendrik de vos, geassisteerd door haar zoon en voogd hendrik de vos en als moeder van haar onmondige kinderen sluit een hypotheek bij marten arentse kijvit, brouwer te rotterdam. het geld wordt belegd op drie morgen, drie hond en vijftien roeden land gelegen in het robbenoordse reeblok, belend ten oosten persijn, wonende in den haag, ten zuiden de reedijk, ten westen de plompweg en ten noorden anna van der daas, voorts drie morgen, twee hond, vier en zestig roeden, gelegen in de derde kamp in het reeblok, belendende oost de charloisse hoge dijk, zuid persijn in den haag en anna van der daas en ten westen de plompweg, noord: willem janse, lakenkoper te rotterdam met de erfgenamen van cornelis de bije, voorts vier morgen, vijf hond en zeventig roeden in de achtste kamp, genaamd het vijverbergblok in robbenoord, belend ten oosten de charloisse hogendijk, ten zuiden jonkheer arend van scherpenzeel, ten westen de plomweg, ten noorden hans van der veke en de erfgenamen van cornelis de bije, voorts twee morgen, één hond, zeven en veertig roeden en vier voeten land gelegen in de eerste en in de twaalfde kamp in het robbenoordse vijverbergblok, belend ten oosten en noorden de heer van mathenesse, ten zuiden willem janse en de erfgenamen van cornelis de bije en ten westen de plompweg.

18 april 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en dirk witte.

 

No. 78 folio LXXVIII en folio LXXIX eerste stuk

 

adriaan dirk ellertse, erfgenaam van cornelis willemse pors, verkoopt aan de gebroeders ijsbrand arends en maarten arends, brouwers te rotterdam twee morgen land gelegen in het charloisse varenblok, belend ten oosten koen jansen te delft

ten zuiden de kinderen van pleun dirkse, ten westen gerrit cornelisse de bije te delft en ten noorden de erfgenamen van cornelis van zoutelande.

21 april 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leenderts, dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan gene, huig plonen en leendert bastiaanse slorp.

 

No. 79 folio LXXXIX tweede stuk en LXXX

 

adriaan dirk ellertse, erfgenaam van wijlen cornelis willemse pors verkoopt aan adriaantje sijmons, weduwe van cornelis willemse vier hond land in het charloisse haarlemmerblok, gemeen met adriaantje sijmons, belend ten oosten jan dirkse van koelen, ten zuiden de dijk, ten westen adriaantje sijmons, ten noorden emmerentje melis te rotterdam.

21 april 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan geene, huig plonen en leendert bastiaanse.

 

No. 80 folio LXXXI

 

cornelis leendertse, schepen en dirk bastiaanse, borger voor henzelf en vervangende bastiaan florisse als voogden van het weeskind van hendrik hendrikse snijer en anna barentse, verkopen aan meester jan sergeijfels een huis, erf en beteling, belend ten oosten klaas bastiaanse, timmerman, zuid pieter de veerman, west het heerpad van de spuikade en ten noorden de dijk langs de haven van charlois.

21 april 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan geene, huig plonen, en leendert bastiaanse.

 

No. 81 folio LXXXII

 

hendrik pieterse kranendonk te ijsselmonde als oom en bestorven bloedvoogd van de twee achtergebleven weeskinderen van willem pieterse besemer, sijtje pieterse en dirk witte, schepen, procuratie hebbende van cornelis willemse romeijn te ridderkerk en jacob leendertse besemer te oostendam, procuratie hebbende van leendert jacobse besemer, zijn vader te hendrik-ido-ambacht, medevoogden van de weeskinderen van willem pieterse besemer, verkopen aan adriaan leendertse pors een huis, erf, bergruimte, schuur, boomgaard plus de helft van tien hond zeven en twintig roeden land, gelegen in de charloisse boezem in het kerkeblok, gemeen met willem jansse van melissant, belendende ten oosten wijlen govert janse bakker te rotterdam ten zuiden de gemeenlandse plaats, ten westen de binnenberm van de charloisse zeedijk en ten noorden egbert aartse. belendingen van de boomgaard: oost: clement leendertse pors, zuid: egbert aartse, west: michiel willemse en noord de katendrechtse drogendijk. belendingen van het land: oost: de gemeenlandse molenkade, zuid: meester cornelis van alfen en hendrik damasse, west de gemeenlandse watering en noord maria de groot en het kerkeland van charlois. het land is belast met een hypotheek van driehonderd vier en tachtig karoligulden waarop joost van zoelen te rotterdam aanspraak maakt. tot waarborg stellen de comparanten de helft van een huis en erf staande en gelegen in het dorp charlois, voor de kerk, belendende ten oosten het kerkhof met het oude schoolhuis, ten zuiden de gemeenlandsestraat, west aart ewoutse en ten noorden de gemeenlandse plaats.

7 april 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse int velt, bastiaan pieterse, bastiaan geene, huig plonen en leendert bastiaanse.

 

 

No. 82 folio LXXXIII tweede stuk

 

adriaan lenertse pors sluit bij de weeskinderen van willem pieterse besemer en sijtje pieterse een hypotheek ten bedrage van drieduizend tweehonderd vijf en twintig gulden wegens de koop van een huis en erf, bergruimte en schuren, boomgaard en de helft van tien hond zeven en twintig roeden land, gelegen in de charloisse boezem, in het kerkeblok, gemeen met willem jansse van melissant en een stuk grond belend ten oosten de molenkade, zuid: meester cornelis van alfen en hendrik dammisse , west: de gemeenlandse watering; noord: maria de groot en het kerkeland van charlois. belendingen van het huis: oost: wijlen govert janse bakker te rotterdam, zuid: de gemeenlandseplaats, west: de berm van de zeedijk en noord:

egbert aartse. belendingen van de boomgaard: oost: clement leendertse pors; zuid: egbert aartse; zuid: michiel willemse; noord: de katendrechtse drogendijk. het geld wordt verzekerd op de aangekochte goederen hierboven vermeld.

28 april 1606

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse.

 

No. 83 folio LXXXIIII

 

meester jan sergeijsels sluit een hypotheek van honderd- negentig caroligulden bij het weeskind van hendrik hendrikse suijr te beleggen op het zojuist gekochte huis, belendende ten oosten: klaas bastiaanse; zuid: pieter cornelisse; west: het heerpad van de spuikade; noord: de dijk langs de haven van charlois. borgen: harmen willemse suijr en adriaan dirkse ellerts.

21 april 1606

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan geene.

 

No. 84 folio LXXXV tweede stuk

 

michiel willemse verschoor sluit een hypotheek van vierhonderd caroligulden bij frans adriaanse brouwer te delft in de ham die hij aflost in termijnen van zesennegentig gulden plus vijfen- twintig gulden rente per jaar. hij verzekert het geld op een huis, erf, bergruimte en schuren, staande en gelegen te charlois, belend ten oosten de dijk met de straat, ten zuiden pieter gijsse kortpenning, thans gekocht door jacob jacobse van cleeff en ten noorden cornelis pieterse in de ham.

5 mei 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse,

dirk witte.

 

No. 85 folio LXXXVI tweede stuk

 

jacob jacobse snijder van cleef sluit een hypotheek van zeshonderd vierennegentig caroligulden bij frans adriaanse brouwer te delft in de ham wegens de koop van een huis en erf van pieter gijsse cortpenning. het huis staat op het dorp charlois, belend ten oosten de dijk met de straat, ten zuiden adriaan dirk ellertse, ten westen het griend en ten noorden michiel willemse.

5 mei 1606

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse,

dirk witte.

 

No. 86 folio LXXXVI derde stuk

 

johannes ijserman verkoopt aan pieter elandse en catelijna pieterse zijn dochter een voorhuis en erf staande en gelegen op de plaats voor de kerk, belend ten oosten het kerkhof, ten zuiden het achterhuis, toebehorende aan johannes ijserman en ten westen en noorden de kerkplaats. het voorhuis is belast met een hypotheek van dertig stuivers per jaar waarop de armen van charlois aanspraak maken.

10 juni 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan geenen, huig plonen en leendert bastiaanse.

 

No. 87 folio LXXXVIII

 

pieter eelant en catelijna pieters, zijn dochter, geassisteerd door haar voogd adriaan janse opdorp, sluiten een hypotheek van tweehonderdachtenzeventig gulden bij johannes ijserman, wegens de koop van het voorhuis aan de kerkplaats, waar pieter eelant en catelijne pieters wonen. het geld wordt verzekerd op het zojuist verkochte huis en erf, belendende ten oosten het kerkhof, ten zuiden johannes ijserman in het achterhuis en ten westen en noorden de gemeenlandseplaats.

10 juni 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis lenaarts en dirk witte.

 

No. 88 folio LXXXIX tweede stuk

 

jan govertse staevar te rotterdam verkoopt aan dirk witte of ten nutte van het gemene land van charlois een huis, schuur en erf, beteling en aanplant, staande op het dorp, belend oost:

clement leendertse pors, zuid: de gemeenlandse straat of heerpad, ten westen adriaan leendertse pors en ten noorden egbert arisse.

27 mei 1606

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, bastiaan genen, huig plonen en leendert bastiaanse.

 

No. 89 folio XC tweede stuk

 

dirk witte, schepen sluit ten bate van het gemene land van charlois een hypotheek van zevenhonderd vijftig gulden bij jan govertse strijenaar, bakker te rotterdam, wegens de koop van een huis en erf staande op het dorp charlois, aan de noord- zijde van de kerk, belend ten oosten, clement leendertse pors, ten zuiden de straat, ten westen adriaan leendertse pors en ten noorden egbert aartse.

27 mei 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, bastiaan genen, huig plonen en leendert bastiaanse.

 

No. 90 folio XCI tweede stuk

 

wouter hendrikse heeft van jacob willemse, vleeshouwer in rotterdam, land gekocht in kralingen en stelt tot borg vier morgen land in het charloisse struisblok, belend ten oosten en zuiden de kromme zandweg, ten westen aart ewoutse en ten noorden de drogendijk.

31 mei 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en bastiaan pieterse.

 

No. 91 folio XCI derde stuk

 

michiel willemse verschoor sluit ten behoeve van zijn zoon willem michielse een hypotheek van éénenvijftig karoligulden en tien stuivers bij de weeskinderen van willem pieterse en sijtje pieterse, wegens de koop van een erf op erfpacht, uitgegeven door de kerk van charlois en gelegen op het kerkeland, belendende ten zuiden de straat, ten oosten jan gerritse van goch, ten zuiden het armenhuis te rotterdam ten westen michiel willemse verschoor en ten noorden de straat.

ongedateerd

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en bastiaan pieterse.

 

No. 92  folio XCIII

 

cornelis goossen groenhout, burger te rotterdam, procuratie hebbende van zijn vader, goosse adriaanse, verkoopt aan willem jansse van melissant te rotterdam vier morgen drie hond en vijf en vijftig roeden lands met huis, bergruimte, schuren en beteling, gelegen in het katendrechtse blok, belendende ten oosten de charloisse drogendijk, ten zuiden aart ewoutse, ten westen willem janse van melissant en ten noorden de weduwe van cornelis cornelisse neeff en de kinderen van adriaan zegers.

22 juli 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan gene, huig plonen, leendert bastiaanse en aart ewoutse.

 

                                      

No. 93 folio XCIIII

 

jan hendrikse te west-barendrecht sluit een hypotheek bij ijsbrand arendse brouwer te rotterdam en verbindt daartoe drie morgen, drie hond land in smeetsland, in het eerste blok, genaamd de heeff, belendende te oosten het schippersgilde te rotterdam en de weduwe van meester gerrit ter gouwe, ten zuiden de groene weg ten westen de kinderen van dirk jacobse gorter en ten noorden cornelis andriesse zoetelief. voorts verbindt hij twee en een halve morgen land in smeetsland in het grote blok, belendende ten oosten de erfgenamen van cornelis adriaan goossen, ten zuiden de molendijk, ten westen hendrik willemse en ten noorden willem hendrikse. het laatste perceel is belast met een jaarlijkse losrente van negen caroligulden waarop jasper van luchtenburg uit utrecht aanspraak maakt.

6 augustus 1606

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse en dirk witte.

 

No. 94 folio XCVI

 

jonkheer willem van horion, heer van ordinge, itteren, merssenhove etcetera, wonende te meerdervoort, machtigt ten overstaan van notaris herman spiegel te dordrecht, wouter harmaert, schout van itteren om voor de gerechte van charlois aan cornelis adriaanse keijser, wonende te rotterdam over te dragen, drie morgen land, waarvan vier roeden zaailand, die cornelis adriaanse keijser op de veertiende oktober in de sint jorisdoelen te dordrecht in het openbaar van van horijon heeft gekocht. het land was laatstelijk in gebruik bij pieter pieterse.

4 november 1606

 

No. 95 folio XCVI tweede stuk en folio XCVII

 

wouter harmerts, schout van de heer van horion en diens procuratie houdende transporteert aan cornelis adriaanse keijser, wonende te rotterdam, drie morgen land, gelegen in het charloisse rietblok, belendende te oosten klaas heeremaals te amsterdam, ten zuiden de erfgenaam van de heer van calaen, ten westen melissant en ten noorden de ijdemonnenweg.

6 november 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: cornelis leendertse, dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen en leendert bastiaanse.

 

No. 96 folio XCVIII t/m C

 

daniel janse perve, gehuwd met margriet janse van almonde en jacob pieterse van der sluijs, gehuwd met cornelia janse van almonde en jacob janse van almonde, procuratie hebbende van maria van almonde, wonende in het begijnhof te delft, verkopen aan pieter cornelisse twee percelen land. het eerste, twee en een halve morgen vijf en zeventig roeden, gelegen in het charloisse vrijblok, gemeen liggende met willem van melissant en de erfgenamen van jasper van zoelen, belend ten oosten de erfgenamen van meester jan van almonde, ten zuiden sijtje pieterse en enneke melis te rotterdam, ten westen de erfgenamen van frans van beaumont en noord de ijdemonnenweg.

bovendien wordt verkocht twee en een halve morgen land in het charloisse griffioenblok, belend ten oosten, de kinderen van lier, ten zuiden en westen de gemeenlandseweg, ten noorden pieter pieterse en de erfgenamen van bastiaan jacobse. een deel van het land wordt gebruikt door pieter cornelisse, dirk staasse, hans van der veecke en jan huibrechtse te barendrecht.

3 maart 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 97 folio CI

 

pieter cornelisse sluit een hypotheek van vierenzestig gulden bij grietje huibrechtse vermeer, wonende te rotterdam. het geld wordt belegd op twee percelen land. ten eerste op twee en een halve morgen vijfenzeventig roeden in het charloisse vrijblok, belend ten oosten meester jan van almonde, ten zuiden sijtje pieterse en emmeke melis te rotterdam, ten westen de erfgenamen van frans van beaumont. bovendien twee en een halve morgen in het charloisse griffioenblok, belend te oosten de kinderen van lier, ten zuiden en westen de gemeenlandseweg en ten noorden pieter pieterse en de erfgenamen van bastiaan jacobse.

2 april 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 98 folio CII tweede- t/m folio CV eerste stuk

 

pieter gijsse timmerman wordt voor honderdtien caroligulden

eigenaar van het bij openbare verkoop verkochte, verlaten huis van de voortvluchtige heindrik andriesse wever, gelegen aan de charloisse havendijk, belend ten oosten de gemeenlandsevliet, west de gemeenlandsedijk, zuid, gerrit cornelisse en noord jan ploenen. de secretaris van charlois, cornelis leenderts,

zorgt dat de crediteuren van heindrik andriesse hun deel krijgen.

26 maart 1607

schout: adriaan ewoutse. schepen: dirk witte

 

No. 99 folio CVI tweede- en folio CVII eerste stuk

 

dominee johannes ijserman sluit een hypotheek van tweehonderd gulden uit hoofde van aankoop van het oude schoolhuisje op de hoek van het kerkhof waarop het geld ook wordt verzekerd. de hypotheek wordt hem verstrekt door de kerk en het gemeneland van charlois, hij lost haar af met dertig stuivers per jaar.

cornelis pieterse schoor te charlois en hendrik cornelisse schoor, wonende op de heij staan borg.

26 maart 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 100 folio CVII tweede stuk en folio CVIII

 

thijs crijnen sluit een hypotheek van vijftienhonderd éénendertig gulden bij het weeskind van cornelis jacobse en sijtje dirkse, belegd op een huis in het charloisse zandblok, dat hij heeft gekocht van cornelis van zoutelande. belendingen: oost, de katendrechtse weg; zuid, adriaan ewoutse, schout; west, de watering en noord, de vrouwe van quarre met wouter hendrikse. borgen: pieter gerritse in pernis en jan leendertse pors.

14 april 1606.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en cornelis leendertse.

-op 9 maart 1617 is deze hypotheek afgelost en doorgehaald.

 

No. 101 folio CIX en CX

 

pieter cornelisse sluit bij grietje huibrechtse vermeer te rotterdam een hypotheek van duizend gulden, belegd op twee stukken land. het eerste, twee en een halve morgen en vijfenzeventig roeden gelegen in het vrijblok, gemeen met willem van melissant en de erfgenamen van jasper van zoelen, belend ten oosten de erfgenamen van meester jan van almonde, ten zuiden sijtje melis en emmeke melis te rotterdam, west de erfgenamen van frans van beaumont en noord de ijdemonnenweg. het tweede, groot twee en een halve morgen in het griffioenblok, belend ten oosten de kinderen van lier, ten zuiden en westen de gemeenlandseweg en ten noorden pieter pieterse en de erfgenamen van bastiaan jacobse.

2 april 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 102 folio CX tweede- t/m CXII eerste stuk

 

janneke cornelisse, weduwe van van gijsbert jansse, geassis- teerd door leendert adriaanse haar voogd voor de ene helft,  jan gijsse voor hemzelf en als man en voogd van het nagelaten weeskind van dirk gijsse van vaders zijde en pieter willemse, wonende te oostendam als voogd van het zelfde weeskind maar nu van moeders zijde en voorvermelde jan gijsse ook nog als oom en voogd van het weeskind van neeltje gijsse, warbout bastiaanse als man en voogd van aagje gijsse, pieter adriaanse te rotterdam als man en voogd van machteld gijsse en maartje gijsse, geassisteerd door wouter hendrikse, haar voogd, kinderen en erfgenamen van gijsbert jansse voor de andere helft, verkopen aan cornelis gijsse een huis met zestien roeden land, staande en gelegen in het katendrechtse blok, belend ten oosten, jonkheer nicolaas westerbeek, ten zuiden clement leendertse pors, ten westen de gemeenlandseweg en noord cornelis gijsse, plus nog zeven en een halve hond land in het kerkblok, belend ten oosten de gemeenlandseweg, ten zuiden cornelis japhetse, ten westen de molenkade en ten noorden willem van melissant te rotterdam.

26 april 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen en leendert bastiaanse.

 

No. 103 folio CXII tweede stuk t/m folio CXIII eerste stuk

 

adriaan barisse, curator van de boedel van wijlen adriaan pieterse van leijen en marieke adriaanse, zijn echtgenote,

verkoopt aan jan gerritse van goch een huis en erf, staande en gelegen in het kerkeland aan de kerkstraat, belend ten oosten de weduwe van pieter jansse kaas, ten zuiden het armenhuis te rotterdam, ten westen willem michielse en ten noorden de kerkstraat.

 

30 april 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 104 folio CXIII tweede stuk en folio CXIIII

 

jan gerritse van goch sluit een hypotheek van honderdvijfennegentig gulden bij adriaan barisse. het geld wordt belegd op het door hem aangekochte huis, belend ten oosten de weduwe van pieter janse kaas, ten zuiden het armenhuis te rotterdam, ten westen willem michielse en ten noorden de kerkstraat. borgen: adriaan simonse, predikant, dirk willemse, nieuwen timmer.

30 april 1607

schout: adriaan ewoutse

schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse

 

No. 105 folio CXV t/m folio CXVII eerste stuk

 

pieter gijsse cortpenning koopt voor honderdtien caroligulden het door de weduwe van klaas bastiaanse, timmerman, verlaten vervallen huisje en erf aan de 's herendijk, belend ten oosten de robbenoordse zeedijk, ten zuiden het spuiwater, ten westen meester jan, ten noorden de 's herendijk. op het pand rust een hypotheek waarop jan joppen te rotterdam aanspraak maakt. curator willem pijck, notaris te rotterdam, heeft het pand op 2 april 1607 openbaar laten verkopen.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse en adriaan leenderts.

 

No. 106 folio CXVII tweede stuk

 

dirk willemse verkoopt aan marijcken govertse een huis en erf staande en gelegen in het kerkland, belend ten oosten de weduwe van gijs jansse, zuid het armenhuis te rotterdam, west cornelis adriaanse, noord de kerkstraat.

28 mei 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 107 folio CXVIII tweede stuk en folio CXIX eerste stuk

 

marijcken govertse, weduwe van bastiaan willemse, geassisteerd door aelbert aelbertse, sluit een hypotheek van driehonderdelf caroligulden bij dirk willemse. het geld wordt verzekerd op haar huis en erf staande en gelegen in het kerkland, belend ten oosten de weduwe van gijs janse, ten zuiden het armenhuis te rotterdam, ten westen cornelis adriaanse dortsman en ten noorden de kerkstraat.

28 mei 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 108 folio CXIX tweede- en CXX eerste stuk

 

marijcken govertse, weduwe van bastiaan willemse, geassisteerd door aelbert aelbertse, sluit bij marijcke pieterse, weduwe van leendert leendertse een hypotheek van honderddertig caroligulden op haar huis en erf, staande en gelegen in het kerkland, belend ten oosten de weduwe van gijs janse, zuid het armenhuis te rotterdam, west cornelis adriaanse en noord de kerkstraat.

28 mei 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 109 folio CXX tweede-, folio CXXI eerste stuk

 

jacob janse mastenbroek verkoopt aan pleun pieterse een huis en erf staande en gelegen aan de 's herendijk, belend ten oosten de weduwe van cornelis willemse pors, zuid de zeedijk, west de 's herendijk en noord neeltje stevens.

28 mei 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 110 folio CXXI tweede stuk

 

pleun pieterse sluit een hypotheek bij jacob janse mastenbroek op zijn huis en erf, staande en gelegen aan de 's herendijk, belend ten oosten de weduwe van cornelis willemse pors, ten zuiden de zeedijk, west de 's herendijk en ten noorden neeltje stevens.

 

28 mei 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 111 folio CXXII en folio CXXIII eerste stuk

 

nicolaas heremaals te amsterdam verkoopt aan clement lenertse pors twee morgen een hond land in het kerkblok, belend ten oosten de erfgenamen van lijsbet jacobse, weduwe van sijbrand ocko, voormalig burgemeester van amsterdam, zuid de erfgenamen van lijsbet jacobse met jan ingense, west de katendrechtse weg, noord: de gemeenlandse watering.

28 mei 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 112 folio CXXIII tweede-, folio CXXIIII eerste stuk

 

nicolaas heremaals te amsterdam verkoopt aan jan ingense twee morgen tweeënveertig roeden land in het charloisse kerkblok, belend ten oosten en zuiden de erfgenamen van lijsbet jacobse, weduwe van sijbrand occo, voormalig burgemeester van amsterdam, west de katendrechtse weg, noord: clement leendertse pors.

28 mei 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse, adriaan leendertse.

 

No. 113 folio CXXIIII tweede- en folio CXXV eerste stuk

 

jan ingense en clement leendertse pors sluiten een hypotheek van elfhonderdvijfentwintig caroligulden bij nicolaas hermanse te amsterdam. het geld wordt verzekerd op vier morgen, één hond en tweeënveertig roeden land in het kerkblok, belend ten oosten en zuiden de erfgenamen van lijsbeth jacobse, weduwe van sijbrand occo, voormalig burgemeester van amsterdam, west: de katendrechtse weg en noord de gemeenlandse watering.

28 mei 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

- de hiervoor vermelde akte werd op 26 februari 1612 in bijzijn van cornelis adriaanse huizer en cornelis bastiaanse santweg doorgehaald nadat de betreffende hypotheek bleek afgelost.

 

No. 114 folio CXXV tweede- en folio CXXVI eerste stuk

 

klaas gerritse, echtgenoot van pietertje wouterse en procu- ratie houdende van pieter dirkse, wonende in hendrik-ido-ambacht, oom en voogd van het weeskind van dirk cornelisse, bovendien verschijnende als voogd van het zelfde weeskind maar nu van moeders zijde, verkoopt aan willem hendrikse een huis en erf, staande en gelegen aan de charloisse 's herendijk, belend ten oosten de waal, ten zuiden neeltje stevens, ten westen de charloisse zeedijk en ten noorden bastiaan adriaanse outraat.

8 juni 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, leendert bastiaanse en adriaan leendertse pors.

- in margine I: op 9 september 1618 heeft dirk cornelisse, het weeskind in de tekst genoemd, nu zesentwintig jaar, deze schuldbrief doorgehaald in presentie van de schout en adriaan jacobse schepen en neeltje wouters, breder blijkende bij 't weesboek folio LI.

- in margine II: dit is door abuis doorgeslagen met een kruis,

blijft oversulcx in voller cracht in allen schijn oft niet doorgeslagen en waer.

 

No. 115 folio CXXVI tweede- en folio 127 eerste stuk          

willem hendrikse sluit een hypotheek van honderdvijftig gulden bij cornelis dirkse, weeskind van dirk cornelisse en neeltje wouters, belegd op een huis en erf staande en gelegen aan de 's herendijk, belend ten oosten de waal, ten zuiden neeltje stevens, ten westen de zeedijk en ten noorden bastiaan adriaanse outraat, borgen adriaan gerritse, molenaar en bastiaan adriaanse outraat.

8 juni 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, leendert bastiaanse en adriaan leendertse pors.

 

No. 116 folio 127 tweede- en folio 128 eerste stuk

 

johannes ijserman verkoopt aan cornelis zuren en pieter leendertse, gebroeders, een gedeelte van een achterhuis, staande op de gemenelandsplaats, belend ten oosten, pieter leendertse met een lege plaats, ten zuiden het slop, ten westen de gemenelandsplaats en ten noorden pieter leendertse.

9 juni 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, aart ewoutse, leendert bastiaanse en adriaan leendertse.

 

                                          

No. 117 folio 128 tweede- en folio 129 eerste stuk

 

cornelis adriaanse verkoopt aan jacob cornelisse, wagenmaker, een huis en erf in het kerkland, belend ten oosten marieke govertse, ten zuiden het armenhuis te rotterdam, ten westen jan bastiaanse en dirk bastiaanse en ten noorden de kerkstraat.

16 juni 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen:bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 118 folio 130 eerste stuk

 

jacob cornelisse, wagenmaker, krijgt een hypotheek van vierhonderdvijfentwintig gulden van cornelis adriaanse, af te lossen in vijf termijnen. het geld wordt belegd op een huis en erf staaande en gelegen in het kerkland, belend ten oosten marieke goverts, ten zuiden het armenhuis te rotterdam, ten westen jan bastiaanse en dirk bastiaanse en ten noorden de kerkstraat.

16 juni 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

 

No. 119 folio 130 tweede- en folio 131 eerste stuk

 

hendrik adriaanse vernust te delfshaven verkoopt aan cornelis adriaanse een huis en erf aan de 's herendijk, belend ten oosten de 's herendijk met de weg, ten zuiden cornelis pieterse van leijen, ten westen de wijk en ten noorden willem adriaanse.

16 juni 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 120 folio 131 tweede- en folio 132 eerste stuk

 

cornelis adriaanse sluit een hypotheek van zeshonderdvijftig caroligulden bij hendrik adriaanse vernust. het geld wordt verzekerd op een huis en erf aan de 's herendijk, belend ten oosten de straat, ten zuiden cornelis pieterse van leiden, west de wijk, noord: willem adriaanse.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieters.

 

No. 121 folio 132 tweede stuk en folio 133

 

dirk witte verkoopt aan cornelis aartse twee en zeventig roeden zes voeten land gelegen in het ambtsblok, belend ten oosten gijsbert stout te rotterdam, zuid: de oude dijk, noord en west: pieter gerritse.

dirk witte is tot deze koop gemachtigd door gerrit janse smit, thans wonende te steenbergen, man en voogd van ariaantje geenen, mede erfgenaam van adriaan klaasse haasjager en marieke arentse zijn huisvrouw en voorsegde ariaantje geenen's grootvader en grootmoeder.

29 juni 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan geenen, huig plonen en aart ewoutse.

 

No. 122 folio 135 tweede- en folio 136 eerste stuk

 

adriaan ewoutse, schout van charlois, verkoopt aan hendrik gijssen, gemenelands timmerman, een huis en erf, staande en

gelegen aan de 's herendijk, belend ten oosten de gemeenlandse watervliet, ten zuiden janneke bastiaanse, west: de dijk, noord: anneke klaasse, weduwe van meeuwis wijnands.

29 juni 1607

dirk witte als oudste schepen, plaatsvervanger van de schout;

schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen en

aart ewouts.

 

No. 123 folio 136 tweede- en folio 137 eerste stuk

 

hendrik gijsse, gemenelands timmerman sluit een hypotheek van driehonderdéén gulden bij adriaan ewoutse, schout van charlois, af te lossen in termijnen van tweeënveertig gulden per jaar. het geld wordt belegd op een zojuist aangekocht huis en erf staande en gelegen te charlois, belend ten oosten de gemeenlandse watervliet, ten zuiden janneke bastiaanse, ten westen de dijk en ten noorden anneke klaasse, weduwe van meeuwis wijnands.

29 juni 1607.

plaatsvervangend schout: dirk witte als oudste schepen.

schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen en aart ewoutse.

 

No. 124 folio 137 tweede stuk en folio 138

 

johannes ijserman verkoopt aan betje andriesse een gedeelte van een huis en erf, staande en gelegen op het dorp, belend ten oosten het kerkhof, ten zuiden het slop en cornelis sierense, ten westen de gemeenlandse plaats en ten noorden pieter elandse.

28 juli 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen en adriaan leenderts.

 

No. 125 folio 139 en 140 eerste stuk

 

betje andriesse, geassisteerd door haar broer albert albertse, sluit een hypotheek van tweehonderdvierentwintig gulden bij johannes ijserman. het geld wordt belegd op een gedeelte van een huis en erf, staande en gelegen op het dorp, belend ten oosten het kerkhof, ten zuiden het slop, ten westen de gemeenlandse plaats en ten noorden pieter elandse.

28 juli 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen en adriaan leendertse.

 

No. 126 folio 140 tweede, en folio 141 eerste stuk

 

adriaantje jacobse, weduwe van clement willemse, stoofhakker, geassisteerd door pieter elandse, sluit een hypotheek van vierentwintig caroligulden bij de heilige geest-armen van charlois. het geld wordt belegd op haar huis op de helft van haar erf met beteling en gemeenschappelijk liggende met haar kinderen en erfgenamen aan de charloisse herendijk, belend ten oosten de gemeenlandse vliet, ten zuiden marieke arendse, weduwe van jacob rochusse, ten westen de dijk en ten noorden jan jansse.

28 juli 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 127 folio 141 tweede, folio 142 eerste stuk

 

jacob reijgersbergen te leiden verkoopt aan bastiaan leendertse verschoor twee morgen, één hond, achttien roeden en drie voeten land in robbenoord in het zoetemelkblok nummer 64 belend ten oosten de erfgenamen van de raadsheer wijngaarden ten westen en noorden jacob reijgersbergen.

12 oktober 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen en adriaan leendertse pors.

 

No. 128 folio 142 tweede stuk en folio 143 geheel

 

bastiaan leendertse verschoor sluit een hypotheek van vijfhonderd negen en veertig gulden, drie stuivers en veertien penningen bij jacob reijgersbergen, wonende te leiden. het geld wordt belegd op zijn zojuist verworven land in robbenoord in het zoetemelkblok nummer 64, belend ten oosten en ten zuiden de erfgenamen van raadsheer wijngaarden ten westen en ten noorden jacob reijgersbergen.

12 oktober 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse en bastiaan gene.

 

No. 129 folio 144

 

adriaan gerritse, voor hemzelf en als voogd van het weeskind van wijlen aaltje gerritse, zijn zuster en procuratie hebbende van jan gerritse zijn broer en van claes gerritse, vervangende samen cornelis gerritse, allen erfgenamen van niesje leendertse hun moeder en grootmoeder, verkopen aan cornelis cornelisse wever een huis en erf belend ten oosten de oude bermsloot, ten zuiden en westen de waal en ten zuiden claes gerritse en de weduwe van wijlen coonen wouterse.

10 november 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, huig plonen, leendert bastiaanse en adriaan

leendertse.

 

No. 130 folio 145 en 146

 

adriaan jacobse stoup voor de ene helft en cornelis krijnen, procuratie hebbende van zijn dochter, pieter cornelisse als man en voogd van anna witte, pieter joosten als man en voogd van leentje witte en vervangende in dezen thonis cornelisse en zijn kinderen van wie ariaantje witte de moeder is, klaas anderse als man en voogd van beatris cornelisse en adriaantje klaasse, bijgestaan door jacob janse, allen erfgenamen van enneke hendrikse, in leven echtgenote van adriaan jacobse stoup voor de andere helft, verkopen aan cornelis leendertse een huis en erf, staande en gelegen aan de 's-herendijk, belend oost de gemeenlandse vliet, zuid: de waal, west: de dijk en noord dammis hendrikse. het huis is belast met een hypotheek van zestien ponden tegen 16 procent waarop de erfgenamen van willem evertse aanspraak maken.

28 november 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: huig plonen, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 131 folio 147 en 148 eerste stuk

 

cornelis leendertse smeer sluit een hypotheek van driehonderdtwaalf caroligulden en tien stuivers wegens de koop van een huis en erf waarop het geld ook wordt verzekerd. belendingen: oost: de gemeenlandse weg; zuid: de waal; west de charloisse dijk; noord dammis hendrikse. borgen: pieter cornelisse te capelle, pieter leendertse weert en gijs jansse, beiden  wonende op smitshoek.

28 november 1607

schout: adriaan ewoutse. schepenen: huig plonen, aart ewoutse en adriaa leendertse pors.

 

No. 132 folio 148, tweede en folio 149 eerste stuk

 

cornelis leendertse smeer sluit een hypotheek van driehonderd twaalf gulden en tien stuivers bij de erfgenamen van emmetje hendrikse in leven echtgenote van adriaan jacobse stoep. het geld wordt belegd op een huis en erf staande en gelegen aan de 's-herendijk, belend ten oosten de gemeenlandse vliet; ten zuiden de waal, ten westen de dijk, ten noorden dammis hendrikse. borgen: pieter cornelisse te capelle, pieter leendertse weert en gijs jansen wonende op smitshoek.

28 november 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: huig plonen, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 133 folio 149 tweede stuk en folio 150 geheel

 

cornelis leendertse smeer sluit een hypotheek van honderdvijfenzeventig caroligulden bij de erfgenamen van dammis dirkse en lijgje aartse, voortkomende uit de koop van een huis en erf aan de 's-herendijk, waar het geld ook op wordt verzekerd. belendingen: oost: de gemeenlandse vliet, zuid: de waal, west de dijk en noord: dammis hendrikse. borgen: pieter cornelisse te capelle, pieter leendertse weert en huig jansse, wonende op smitshoek.

28 november 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: huig plonen, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 134 folio 151 t/m folio 153 eerste stuk.

 

grietje janse, weduwe en boedelhoudster van hendrik andriesse munter heeft een vordering van tweehonderd drieënnegentig caroligulden op de boedel van wijlen willem pieterse besemer en diens eveneens overleden vrouw sijtje pieterse, waar dirk witte de administratie over voert. huibrecht cornelisse, gerechtsbode, legt beslag op het halve huis en erf van willem pieterse besemer en sijtje pieterse, zoals dat gelegen is op het dorp, belend ten oosten het kerkhof en johannes ijserman, de zuiden de gemeenlandseplaats, ten westen aart ewoutse en ten noorden johannes ijserman. het perceel wordt in het openbaar verkocht. wouter hendrikse koopt het huis voor tweehonderd vier en twintig karoligulden te betalen aan de gerechte van charlois.

21 juli 1607.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan gene, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 135 folio 153 tweede stuk, folio 154 geheel en folio 155         eerste stuk

 

leendert adriaanse te pendrecht verkoopt aan bastiaan florisse circa twee en een halve morgen land in het rietblok. belendingen: oost: de weg naar smitshoek; zuid: adriaan ewoutse, schout; west jan willemse compeer; noord: klaas herenaalse te amsterdam. het land is belast met een hypotheek die jaarlijks met elf caroligulden wordt afgelost en die indertijd door adriaan ewoutse en jan willemse compeer is gesloten bij cornelis maartense, moutmaker te amsterdam.

3 maart 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse en aart ewoutse.

 

No. 136 folio 155

 

dirk cornelisse elands sluit een hypotheek met een aflossing van achttien pond per jaar bij het weeskind van hendrik hendrikse, snijder en anna barentse. het geld wordt belegd op het huis waar hij thans in woont en op de acht hond land waar het huis op staat. borgen: pieter elands en jan herpertse te katendrecht.

NB.: datum, noch belendingen.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan gene.

 

No. 137 folio 156

 

dirk cornelisse elands sluit een hypotheek bij het weeskind van leendert hendrikse snijder en anna barents ten bedrage van honderd acht caroligulden. het geld wordt belegd op het huis waar hij thans in woont met nog zeven en een halve morgen land in het katendrechtse blok, belend: oost en zuid: cornelis gijsse, west de katendrechtse weg en noord de katendrechtse drogendijk.

21 mei 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

Deze rentebrief werd doorgehaald op 30 juni 1615.

 

No. 138 folio 157 tweede en 158 eerste stuk

 

willem adriaanse en bastiaan adriaanse, voor hemzelf en procuratie houdende van jacob klaasse en cornelis klaasse, tevens vervangende de mede erfgenamen van jan klaasse, verkopen aan hendrik roelandse, kuiper een huis en erf staande en gelegen aan de 's-herendijk, belend ten oosten de straat langs de dijk; zuid: cornelis adriaanse dorsman de jonge; west: de bermsloot of wijk. noord: adriaan adriaanse.

8 maart 1608.

plaatsvervangend schout: dirk witte; schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse en

aart ewoutse.

 

No. 139 folio 158 tweede stuk

 

hendrik roelandse kuiper sluit een hypotheek van tweehonderdtwintig caroligulden bij willem adriaanse en bastiaan adriaanse. het geld wordt verzekerd op zijn huis en erf aan de 's-herendijk, belend ten oosten de dijk, zuid: dammis hendrikse; west:

het heerpad en noord: de dijk.

8 maart 1608.

plaatsvervangend schout: dirk witte.

schepenen: bastiaan pieterse en bastiaan genen.

 

No. 140 folio 158 tweede stuk

 

hendrik roelantse kuiper sluit een hypotheek van tweehonderdtwintig caroligulden bij willem adriaanse en bastiaan  adriaanse en de erfgenamen van jan klaasse wegens de koop van een huis en erf staande en gelegen op het dorp aan de 's-herendijk, belend ten oosten de straat, ten zuiden cornelis adriaanse dorsman de jonge, west, de bermsloot, noord: adriaan adriaanse. het geld wordt niet alleen belegd op dit huis maar ook op het huis waar hij nu in woont, staande vooraan de 's-herendijk, belend ten oosten de dijk, ten zuiden dammis hendrikse, west het heerpad en noord de dijk.

8 maart 1608.

plaatsvervangend schout: dirk witte.

schepenen: bastiaan pieterse en bastiaan gene.

 

No. 141 folio 160 tweede stuk

 

cornelis adriaanse dorsman de jonge sluit een hypotheek van éénenzestig caroligulden bij zijn dochter ingetje cornelisse wier moeder, ietje herperse, is overleden. het geld wordt belegd op zijn huis en erf, staande en gelegen op het dorp aan de 's-herendijk, belend ten oosten de straat, zuid, cornelis pieterse van leiden, west de bermsloot en noord hendrik  roelandse, kuiper.

19 januari 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en aart ewoutse.

 

No. 142 folio 162

 

pieter ewoutse dunnebier verkoopt aan leendert aartse louter een huis en erf aan de 's-herendijk, belend ten westen het spuiwater en de dijk rondom.

22 mei 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, leendert bastiaanse en aart ewoutse.

 

No. 143 folio 163 tweede stuk

 

leendert aartse brouwer sluit een hypotheek van drieëntwintig caroligulden bij pieter ewoutse dunnebier wegens de koop van een huis en erf, belend ten westen het spuiwater en rondom de dijk.

22 mei 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen en leendert bastiaanse

 

No. 144 folio 164

 

leendert bastiaanse en bastiaan leendertse als heilige-geest- armmeesters verkopen aan pieter joppe ten behoeve van anna thonisse, weduwe van willem krijnen joppe een huis en erf aan de 's-herendijk, belend ten oosten de wezel, ten zuiden ploon pieterse, west de dijk en noord willem hendrikse.

7 juni 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en huig plonen.

 

No. 145 folio 165 tweede stuk, folio 166 geheel en folio 167 eerste stuk

 

pieter joppe sluit namens anna anthonis, weduwe van zijn overleden broer krijn joppe een hypotheek van honderddertig caroligulden bij de heilige geest-armmeesters wegens de koop van een huis en erf aan de 's-herendijk, belend ten oosten de wezel, zuid pleun pieterse, west de dijk en ten noorden willem hendrikse, wever.

7 juni 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en huig plonen.

 

No. 146 folio 167

 

pouwels jacobse, lakenkoper te dordrecht koopt mede namens zijn vrouw, die mede erfgenaam is van nicolaas kuijsten een huis en erf op het dorp, belend ten oosten de dijk of straat,

zuid huibrecht  cornelisse, west het spuiwater, noord adriaan ewoutse, schout.

9 juni 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan genen, aart ewoutse, adriaan leendertse pors.

 

No. 147 folio 168

 

kleijs gijsse uit barendrecht, gemachtigde van zijn neef adriaan genen, wonende in dirksland, mede erfgenaam in de nalatenschap van marijke arents, hun grootmoeder, verkoopt aan cornelis aartse tweehonderdzeventig roeden en zes voet land gemeen met cornelis aartse in het abtsblok, belend ten oosten gijsbert stout te rotterdam, ten zuiden de dijk, ten westen en noorden pieter gerritse heinen.

9 juni 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 148 folio 169 tweede stuk en folio 170 eerste stuk

 

cornelis gijsse sluit een hypotheek van tweehonderdveertig caroligulden bij grietje huibrechtse vermeer te rotterdam. het geld wordt belegd op een stuk land van één morgen vierhonderdzestig roeden, gelegen in het katendrechtse blok, belend ten oosten en zuiden jonkheer nicolaas van westerbeek, te westen dirk cornelisse eland en ten noorden de katendrechtse drogendijk.

2 augustus 1608

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en aart ewoutse.

 

No. 149 folio 170 tweede stuk

 

jacob van reijgersbergen uit leiden verkoopt aan bastiaan genen twee morgen drie hond en drieënzeventig roeden land gelegen in robbenoord in het zoetemelksblok, op de kaart bekend onder nummer vijfenzestig en zesenzestig, belend ten oosten bastiaan leendertse verschoor, zuid de kromme weg, west en noord de erfgenamen van almonde.

9 augustus 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, huig plonen, aart ewoutse en leendert bastiaanse.

 

No. 150 folio 171 tweede stuk

 

bastiaan genen sluit een hypotheek van zevenhonderdzestig karoligulden, acht stuivers en veertig penningen bij jacob van reijgersbergen uit leiden wegens de koop van twee morgen, drie hond en drieënzeventig roeden land, gelegen in robbenoord in het zoetemelkblok, bekend onder nummer vijfenzestig en zesenzestig, belend ten oosten bastiaan leendertse verschoor, zuid de kromme weg, west en noord de erfgenamen van almonde.

9 augustus 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en aart ewoutse.

 

No. 151 folio 173

 

jeronymus manrijcke, baljuw van oud-beijerland verkoopt aan jacob janse roos, oud-burgemeester van rotterdam , aldaar ook wonende, twee percelen grond gelegen in het zandblok, bekend onder de nummers 201 en 203, ter grootte van acht morgen, belend ten oosten de gemeenlandseweg en de kinderen van cornelis jansen, zuid de vrouw van quarte en de erfgenamen van  cornelis van soutelande, west de charloisse zeedijk en willem aartse, noord willem jansse van melissant te rotterdam.

25 augustus 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen.

 

No. 152 folio 175

 

jeronymus manrijcke, baljuw van beijerland als curator van de desolate boedel van wijlen jan gerritse, verkoopt aan willem aartse een huis met bergruimte en schuur en vier hond land waarbij enig kolk- of boezemland, tezamen gelegen in het zandblok, belend ten noorden en oosten jacob janse roos, oud burgemeester van rotterdam, zuid de vrouw van quarre met wouter heindrickse en west de oude charloisse dijk. de koopsom kon deels worden betaald door het afsluiten van een hypotheek ten bate van jacques manrijcke.

25 augustus 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen

 

No. 153 folio 176 eerste stuk

 

willem aartse sluit een hypotheek van tweehonderd karoligulden bij jacques manrijcke. het geld wordt belegd op een huis met vier hond land in het charloisse zandblok, belend ten noorden en oosten jacob janse roos, oud burgemeester van rotterdam, ten zuiden de vrouw van quarre met wouter hendrickse, ten westen de dijk.

25 augustus 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen.

 

No. 154 folio 176 tweede stuk

 

willem aartse sluit een hypotheek van vijfhonderd caroligulden bij jacques manrijcke. het geld wordt belegd op een huis en vier hond land staande en gelegen in het zandblok, belend ten noorden jacob janse roos, oud burgemeester van rotterdam, zuid de vrouwe van quarre met wouter hendrikse en west de dijk.

25 augustus 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan gene en huig plonen.

 

No. 155 folio 178

 

nicolaas van alphen heeft zich voor driehonderd gulden borg gesteld voor zijn vader mertens cornelisse van alphen, die een hypotheek sloot bij willem van dashorft, secretaris van overwart. hij verbindt thans ten behoeve van diezelfde willem van dashorft een derde deel van acht morgen land gemeen liggende met drie en een halve morgen land van de nagelaten kinderen van dieuwertje doense, weduwe van jacob jacobse duijn te rotterdam. het land is gelegen in het vrijblok, belend ten noorden en westen bastiaan witte en ten oosten de gemenelands watering genaamd de doodslag en voorts nog enig land gelegen in de kolk in het kerkeblok, belend ten noorden millem van melissant en adriaan hendrikse pors de jonge, oost de gemeenlandse kade, ten zuiden wouter hendrikse en ten westen de gemeenlandse watering. tenslotte nog enig land in het westduellblok, belend ten zuiden de ijdemonnenweg, ten noorden de zandweg, ten oosten bastiaan witte en arend maartensse en ten westen willem van melissant.

20 september 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en adriaan leendertse pors.

 

No. 156 folio 179 tweede stuk

 

jacob martense dasseguij, notaris te delft, rentmeester van coen jansen, graankoper te delft, verkoopt een huis en erf in het dorp aan het gemene land van charlois. het huis is gelegen nabij de kerk en was eerst eigendom van jochem leendertse en vervolgens van jan coenen van ophove, de zoon van coen jansen voornoemd. op het huis rust een hypotheek van honderdvijfenzeventig gulden waarop jacob janse roos, oud burgemeester van rotterdam aanspraak maakt.

22 oktober 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse en adriaan leendertse.

 

No. 157 folio 182

 

adriaan jacobse opdorp verkoopt aan hendrik ruttense, snijder, een erf van negentien roeden in het kerkland, belendende ten noorden en oosten de katendrechtse dijk, zuid het armhuis van rotterdam en west adriaan jacobse.

18 oktober 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, leendert bastiaanse en aart ewoutse.

 

No. 158 folio 183

 

schout en heemraden sluiten namens het gemene land van charlois een hypotheek van negenhonderdvijftig gulden bij coen janse, koopman te delft. het geld wordt belegd op een huis en erf staande en gelegen aan de zuidzijde van de singel, belendende ten oosten adriaan jacobse opdorp, ten zuiden het armenhuis van rotterdam, west de gemeenlandse vliet en ten noorden de straat.

22 oktober 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse.

-- op 26 februari 1622 is deze rentebrief ten overstaan van de schepenen cornelis adriaanse huizer en cornelis bastiaanse zandweg na gedane aflossing doorgehaald.

 

No. 159 folio 184

 

leendert bastiaanse en bastiaan leendertse verschoor heilige geest armmeesters van charlois, procuratie houdende van de erfgenamen van neeltje sanders, verkopen aan jan willemse een huis en erf gelegen aan de 's-herendijk, belendende oost: de gemeenlandse vliet, zuid: leendert clementse, west: de dijk en noord: maarten maartense.

4 november 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, huig plonen, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 160 folio 185 tweede stuk

 

jan willemse sluit een hypotheek van driehonderd éénendertig

gulden bij de heilige geest-armmeesters van charlois en de erfgenamen van neeltje sanders, in leven echtgenote van govert hendrikse, schoenlapper.

het geld wordt belegd op een huis en erf staande en gelegen aan de 's-herendijk, belendende oost: de gemeenlandse vliet, zuid leendert clementse, west: de dijk en noord: maarten maartense.

4 november 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, huig plonen, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 161 folio 187

 

bastiaan florisse uit barendrecht verkoopt aan arend arendse uit dordrecht twee en een halve morgen land gelegen in het rietblok, belendende ten oosten: de weg naar smitshoek, zuid: adriaan ewoutse, schout, west: jan willemse compeer en ten noorden nicolaas heeremans te amsterdam.

29 november 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, leendert bastiaanse, huig plonen, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 162 folio 188

 

adriaan gerritse, molenaar, als voogd van het weeskind van arie ariens en aaltje gerritse, procuratie houdende van jacob andriesse, wonende te klaaswaal, oom en voogd van datzelfde weeskind verkoopt aan pieter jan gijsse de jonge een huis en erf aan de 's-herendijk, belendende ten noorden, oosten en zuiden de dijk en ten westen de watering.

29 november 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse,

aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 163 folio 189

  

pieter jan gijsse de jonge sluit een hypotheek bij het weeskind van arie ariens en aaltje gerritse van 63 caroligulden.

het geld wordt belegd op een huis en erf, staande en gelegen aan de 's-herendijk, belend ten oosten noorden en zuiden de dijk en ten westen de robbenoordse watering.

29 november 1608

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen.

 

No. 164 folio 190/191

 

jan willemse compeer sluit bij grietje huibrechtse vermeer te rotterdam een hypotheek van vierhonderd gulden. het geld wordt verzekerd op negen morgen land gelegen in het rietblok, belend ten oosten adriaan ewoutse, schout, zuid de drogendijk, west de erfgenamen van cabau en noord nicolaas heeremans te amsterdam.

18 december 1608.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieters.

 

No. 165 folio 192

 

cornelis pieterse, zoon van pieter cornelisse, cornelis leendertse smeer als man en voogd van marijke pieterse

voor haar zelf en voor ingetje pieters en pleuntje pieters, dochters van pieter cornelisse, geassisteerd door cornelis cornelisse, broer van pieter cornelisse en wonende op de hije en met cornelis jafetse, schout van katendrecht en cornelis cornelisse en cornelis jafetse als voogd van neeltje pieterse, weeskind van pieter cornelisse, verkopen aan matijs crijnen ... (akte houdt hier op: geen datum)

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 166 folio 193

 

cornelis pieterse, zoon van pieter cornelisse, cornelis leendertse smeer als man en voogd van marijke pieterse, cornelis cornelisse, wonende op de hijde en cornelis jafetse, schout van katendrecht als voogd van het achtergelaten weeskind van pieter cornelisse, vervangende ingetje pieterse en ploontje pieterse, verkopen aan mathijs crijnen een huis en erf met vijf morgen en vijf hond land, gelegen in het kerkblok op de kaart bekend onder de nummers één, twee en vijf, belend ten oosten en noorden de gemeenlandse wetering, ten zuiden en westen meester adriaan vergoes met jan bugindt (bouquet?).

op de eerste partij rust een hypotheek van vierentwintig pond op naam van mathijs crijnen.

17 januari 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse

 

No. 167 folio 195

 

mathijs crijnen sluit een hypotheek bij de kinderen van pieter cornelisse en janneke jafetse van achtentwintighonderd caroligulden. het geld wordt belegd op vijf morgen vier hond land in het kerkeblok belend oost en noord de gemeenlandse watering, zuid en west meester adriaan vergoes en jan bukedt (bouquet). 17 januari 1609                                              schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse en bastiaan genen.

 

NB. op 4 juni 1618 heeft mathijs crijnen deze brief, liggende in de gemeenlandse kist van charlois, ter presentie van adriaan ewoutse, schout en adriaan jacobse doorgehaald.

 

No. 168 folio 196

 

anthonis andriesse uit charlois en lenaart joppe, wonende te west-ijsselmonde, voogden van het weeskind van klaas andriessen en neeltje joppen, verkopen aan jan plonen een huis en erf aan de 's-herendijk, belend ten oosten de kolkvliet, zuid pieter gijsse, timmerman, ten westen de dijk, ten noorden harmen willemse suijr.

31 januari 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, leendert bastiaanse en aart ewoutse.

 

No. 169 folio 197

 

jan plonen sluit een hypotheek van achthonderdtwintig gulden bij de weeskinderen van klaas andriesse en neeltje joppe. het geld wordt belegd op een huis en erf aan de s-herendijk, belend ten oosten de kulkvliet, zuid pieter gijsse, timmerman, west de dijk en noord harmen willemse. huig plonen, leendert bastiaanse, schepenen, en jan harpertse staan borg.           

31 januari 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

NB. deze akte is bij verlij van een akte in het weesboek per 24 augustus 1613 doorgehaald.

 

No. 170 folio 199

 

adriaan klaasse meuijt te delft verkoopt jacob janse roos, oud-burgemeester van rotterdam, drie morgen drie hond wei-   en zaailand, in het westduellblok, in het vrijblok en in het kerkeblok. in het westduellblok gemeen met meester cornelis van alphen .....

- NB de akte wordt niet voltooid

 

No. 171 folio 200

 

adriaan klaasse meuijt te delft verkoopt aan jacob janse roos, oud-burgemeester van rotterdam drie morgen drie hond land in het westduellblok, in het vrije blok en in het kerkeblok.

in het westduellblok in kamp 159, gemeen met meester cornelis van alphen en jafet cornelisse, belend ten oosten bastiaan witterse en arend martense, ten zuiden de ijdemonnenweg, ten westen aecht arends, de erfgenamen van cornelis van soutelande, jan dircxse van coelen te schiedam en willem van melissant te rotterdam en ten noorden de kromme zandweg, voorts één morgen drie hond in het vrije blok in kamp 143, belend ten oosten willem van melissant en de kinderen van pieter cornelisse, ten zuiden emmetje melis en jan dirkse van coelen, ten westen en noorden de erfgenamen van frans van beaumont, tenslotte vijf hond en veertig roedenin kamp 29 in het kerkeblok, belend ten oosten de boezemkade, ten zuiden wouter hendrikse, ten westen de gemeenlandse vliet en ten noorden adriaan leendertse pors.

2 maart 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, hendrik bastiaanse en huig plonen.

 

No. 172 folio 202

 

cornelis pieterse voor hemzelf, cornelis leendertse smeer als man en voogd van marijcken pieterse, cornelis jafetse, schout van katendrecht en cornelis cornelisse coosen, wonende op de heijde, als voogden over het weeskind van neeltje pieterse en vervangende ingetje pieters en ploontje pieters, allen erfgenamen van pieter cornelisse en janneke jafetse, verkopen aan bastiaan genen twee en een halve morgen land in het rosseljoensblok, bekend onder nummer 68, belend ten oosten de vrouw van lier, zuid: de ijdemonnenweg, west: de achterweg en noord: bastiaan jacobse vetten.

2 maart 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, huig plonen leendert bastiaanse.

 

No. 173 folio 203

 

bastian genen sluit een hypotheek van negenhonderdvijfentwintig caroligulden bij de kinderen en de erfgenaam van pieter cornelisse en jannetje jafetse. het geld wordt belegd op tweeënalve morgen land in het rosseljoensblok, belend ten noorden de vrouw van lier, ten zuiden de ijdemonnenweg, west de achterweg en noord de erfgenamen van bastiaan jacobse en bastiaan jacobse vetten.

2 maart 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, leendert bastiaanse en huig plonen.

 

No. 174 folio 204

 

gerrit jasperse van lichtenberg te utrecht draagt een hypotheek over aan de weeskinderen van marijcken hendrikse, in leven echtgenote van gijsbrecht van zoelen te rotterdam en jaarlijks af te lossen met negen caroligulden.

7 april 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk wouters.

 

No. 175 folio 205

 

bastiaan florisse te west barendrecht verkoopt aan arend martensse, dijkgraaf van oost-barendrecht en ziedewij, wonende te dordrecht één morgen tweehonderdzeventig roeden land, gelegen in het abtsblok, bekend onder nummer 178, belendende ten oosten en noorden pieter gerritse, ten zuiden de drogendijk, west jan ingense.

25 mei 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 176 folio 207

 

dammis hendrikse verkoopt aan jacob cornelisse, wagenmaker een huis en erf staande en gelegen in het dorp, belend ten oosten de straat, ten zuiden huibert cornelisse, west: het spuiwater en noord adriaan ewoutse, schout.

25 mei 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors

 

No. 177 folio 208

 

jacob cornelisse, wagenmaker sluit een hypotheek van driehonderdtachtig caroligulden bij dirkje nicolaasse, dochter van nicolaas ruijsten, weduwe van dirk van der houve en van willem gerritse verhouter, wonende te heusden, getrouwd met een dochter van nicolaas ruijsten. het geld wordt belegd op het zojuist van dammis hendrikse gekochte huis en erf, staande en gelegen op het dorp, belendende oost de straat, zuid huibrecht cornelisse, west het spuiwater en noord adriaan ewoutse, schout.

25 mei 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen:dirk witte, bastiaan pieterse.

 

No. 178 folio 209

 

jacob cornelisse, wagenmaker sluit een hypotheek bij dammis hendrikse van honderdtweeëntachtig gulden. het geld wordt belegd op het zojuist gekochte huis en erf, staande en gelegen in het dorp, belendende oost de straat, zuid huibrecht cornelisse, west het spuiwater en noord adriaan ewoutse, schout.

25 mei 1609.

schepenen: dirk witte en adriaan leendertse

 

No. 179 folio 210

 

dammes hendrikse verkoopt aan lou bastiaanse een huis en erf, staande en gelegen aan de 's-herendijk, belend oost de gemeenlandse vliet, zuid cornelis leendertse smeer, west en noord de dijk.

25 mei 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan gene, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

folio 211 vakant

 

No. 180 folio 212

 

adriaan jacobse opdorp verkoopt aan jan pieterse winter een erf op het kerkeland, belendende oost hendrik ruttens neeff, zuid het armenhuis te rotterdam, west jacob janse comen en noord de katendrechtse drogendijk.

1 juni 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse.

 

No. 181 folio 213

 

jan pieterse winter sluit een hypotheek van honderdtwaalf caroligulden bij adriaan jacobse opdorp. het geld wordt belegd op het zojuist aangekochte erf in het kerkeland. belendende ten oosten hendrik ruttense neeff, ten zuiden het armenhuis te rotterdam, ten westen jacob janse comen en ten noorden de katendrechtse drogendijk.

1 juni 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 182 folio 214 tweede stuk

 

cornelis adriaanse dortsman de jonge verkoopt ten profijte van het gemeneland van charlois aan ewout cornelisse bijlewerff, ontvanger van de gemenelands middelen te rotterdam, een schuldbrief ten laste van jacob cornelisse, wagenmaker waarvan nog tweehonderd vijfentwintig caroligulden voldaan moeten worden. dit ter voldoening van gelden die bijlewerff aan impost nog te vorderen had.

schepen: cornelis witte. secretaris: cornelis leendertse int velt.

 

No. 183 folio 215

 

gijsbert van schaerlaecken te dordrecht, procuratie houdende van zijn schoonzus margrieta cornelisse van der burch te delft,  weduwe en boedelhoudster van david janse van der mije,  volgens procuratie voor notaris pieter bastiaanse kettingh te delft gepasseerd, verkoopt mede namens cornelis davidse van der mije aan jan harpertse te katendrecht, een huis en erf, groot vierhonderd roeden, in het dorp achter de kerk, belend ten oosten en zuiden de singel of harpad, west clement          leendertse pors en noord de katendrechtse drogendijk.

1 juni 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en huig plonen.

 

No. 184 folio 218 tweede stuk en folio 219 eerste stuk

 

jan harpertse sluit een hypotheek van vierhonderdtwintig caroligulden bij margrieta cornelisse van der burch, weduwe en boedelhoudster van david janse van der mije, het geld wordt verzekerd op een huis en erf in het dorp achter de kerk, belend ten oosten de singel of het harpad, west clement leendertse pors en ten noorden de katendrechtse drogendijk.      1 juni 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: drik witte en bastiaan pieterse.

 

No. 185 folio 219 tweede en folio 220 tweede stuk

 

adriaan jacobse verkoopt aan bastiaan leendertse verschoor drie morgen land belast met een hoofdgeld van honderdvijftig gulden waarop de erfgenamen van okker pieterse te rotterdam aanspraak maken . het land is gelegen in het katendrechtse blok, belend ten oosten adriaan ewoutse, schout, zuid en west de erfgenamen van cornelis van mierop, noord de katendrechtse drogendijk.

1 juni 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 186 folio 220 tweede- en folio 221 eerste stuk

 

bastiaan leendertse verschoor sluit een hypotheek van zestienhonderdvijftig gulden bij jacob adriaanse en jacob cornelisse wagemaker, gehuwd met marycke arentse en kinderen van adriaan jacobse opdorp en diens vrouw barbera arentse, wegens de koop van drie morgen land in het katendrechtse blok waarop het geld wordt verzekerd. belendingen: oost adriaan ewoutse, schout, west de erfgenamen van cornelis van mierop in den haag, noord de katendrechtse drogendijk. het land is reeds belast met een hypotheek van honderdvijftig caroligulden waarop de erfgenamen van ocker pieterse in rotterdam aanspraak maken.

1 juni 1609.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 187 folio 221, tweede- en folio 222 eerste stuk

 

dirk witte verkoopt aan sebastiaan janse te west-barendrecht

één morgen zevenhonderdzeventig roeden land in het abtsblok,

bekend onder nummer 178, belendende oost pieter gerritse, ten zuiden de charloisse drogendijk, west jan ingense en noord pieter gerritse. het land behoorde vroeger toe aan de abdij van middelburg. aan de verkoop worden vier morgen land in de hille verbonden, in het tollenaarsblok, belend ten oosten gerrit dirkse van den wolff, zuid en noord meester adriaan dirkse, procureur in den haag en ten westen gerard van der a en wouter hendrikse. een en ander is vastgelegd in een giftebrief, op 25 mei 1609 door bastiaan florisse en arend martense te dordrecht verleden.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse en bastiaan genen.

 

No. 188 folio 222 tweede stuk

 

cornelis adriaanse dortsman de jonge verkoopt aan ewout adriaanse ........ {akte niet afgemaakt}

schepen: dirk witte en secretaris cornelis leenderts

 

folio 223 ontbreekt

folio 224 vacant

 

No. 189 folio 225 t/m 229

 

clijsje pieterse, weduwe van pieter cornelisse bijgestaan door lenaert cornelisse den ouden, secretaris, ter ene zijde en cornelis pieterse voor hem selven ende cornelis lenaerts als man en voogd van marietje pieterse zijn echtgenote en cornelis jafetse, cornelis cornelisse gehuwd met neeltje cornelisse en cornelis cornelisse, broer van voorsegde pieter cornelisse saliger als oom en als voogden van ingetje pieterse, pleuntje pieterse ende neeltje pieterse ten overstaan en met toestemming van arien ewoutse, schout als voogd over deze weeskinderen, allen kinderen en erfgenamen van pieter cornelisse ter andere zijde, delen enkele stukken land in het ambacht van capelle, groot drie mergen gemeen liggende met gerrit pieterse in een stuk land van zes morgen waarvan de andere drie morgen gerrit pieterse toebehoren, strekkende van de ijssel noordwaarts tot de zuidwatering aan de 's-gravenweg toe, belend ten oosten ploen huijbrechtse, aan de westzijde arien ariense. daarbij behoort nog een geheel huis en erf dat voor deze zes morgen ligt inclusief boedel en toebehoren met daarbij een complete brouwerij, bovendien delen de erfgenamen nog acht morgen vijfendertig roeden eigen land in charlois met daarbij omtrent één morgen huurland, volgens de inventaris gelegen in vier percelen. het eerste perceel in het vrijblok gemeen met willem van melissant te rotterdam en de erfgenamen van jasper van zoelen groot twee morgen drie hond vijf en zeventig roeden belent ten oosten de erfgenamen van almonde ten zuiden sijtje pieterse ende emmetje melis te rotterdam, ten westen de erfgenamen van frans beaumont ten noorden de idemonnenweg; het tweede perceel groot twee morgen drie hond land gelegen in het westduellblok, belend ten oosten jonker arent van scherpenzeel ten zuiden de idemonnenweg ten westen mevrouw van quarre, ten noorden arien ewoutse, schout van charlois met jan govertse, bakker te rotterdam en het vierde perceel groot vijf hond en tien roeden land gelegen in het griffienblok, belend ten oosten het weeskind van cornelis jacobse ende sijtje diricxse, ten zuiden de erfgenamen van gerrit jansse en gijsbert jansse, eertijds te dordrecht en ten noorden wouter hendrixse.

23 juni 1609

schepenen van capelle en charlois: gerrit ariense,

arij claasse, huig plonen en pieter cornelisse.

een dag later in dit register van charlois gekopieerd door

secretaris cornelis leendertse int velt.

 

No. 190 folio 230

 

jacob janse, kramer, sluit een hypotheek van vijfentwintig gulden bij de twee weeskinderen van arie cornelisse soetelief en ariaantje pieterse.

het geld wordt belegd op zijn huis en erf op het kerkland, belend ten oosten jan pieterse winter, zuid en west marijke pieterse kaas en noord de katendrechtse drogendijk.

15 juni 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

NB: op 24 juni 1616 wordt de hypotheek afgelost aan handen van bastiaan pieter damasse.

NB: op 6 oktober 1616 heeft bastiaan pieterse dit geld gestort bij jan thonisse als man en voogd van marijke andriesse.

 

No. 191 folio 230 tweede stuk

 

hendrik andriesse roonbaart sluit een hypotheek van achtendertig gulden bij dirk alewijn, koopman te amsterdam. het geld wordt belegd op zijn huis en erf in het dorp, belend ten oosten en noorden de dijk, ten zuiden andries adriaanse en ten westen de gemeenlandse watering.

24 juli 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en adriaan leendertse pors.

 

No. 192 folio 232

 

jan bastiaanse coomen sluit een hypotheek van honderd caroligulden bij cornelis ijsbrandse, zijn zwager. het geld wordt belegd op zijn huis en erf in het dorp aan de zuidzijde van de kerk, belendende ten oosten jacob cornelisse wagemaker, zuid en west dirk bastiaanse en ten noorden de straat of het heerpad.

27 juli 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, huig plonen.

 

No. 193 folio 233

 

cornelis gijsse, zoon van gijs janse en janneke cornelisse, sluit een hypotheek van zevenhonderd gulden bij zijn moeder, wegens de koop van een huis staande en gelegen op vijftien en een halve hond land in het katendrechtse blok, belend ten oosten janneke nicolaas van westerbeek, ten zuiden clement leendertse pors, ten westen de katendrechtse weg en ten noorden cornelis gijsse zelf.

31 juli 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en huig plonen.

 

No. 194 folio 234 t/m 237

 

huibrecht cornelisse, gezworen bode van de gerechte, neemt op verzoek van jan adriaanse te rotterdam het huis en erf in beslag dat in gebruik is bij gilles pieterse smit, echtgenoot van de weduwe van barent janse smit. op dit huis rust een hypotheek met een aflossing van zestien caroligulden per jaar waarop pieter pieterse messemaker, gehuwd met de weduwe van cornelis jacobse, ijzerkoper te rotterdam. wegens gebreke van betaling wordt het huis openbaar verkocht. schout adriaan ewoutse wordt voor honderdzesennegentig gulden de nieuwe eigenaar. belendingen van het huis: ten oosten dirk bastiaanse, zuid het armenhuis te rotterdam, west leendert cornelisse plokhaar, ten noorden de straat of het heerpad.

15 juli 1609.

plaatsvervangend schout: dirk witte. schepenen:  bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 195 folio 237 tweede stuk en 238 geheel

 

adriaan jacobse opdorp sluit een hypotheek van tweehonderd caroligulden bij jonkheer aarnout van asewijn, heer van ruwiel. het geld wordt belegd op zijn rood pannen huis en erf, staande en gelegen in het dorp, belend ten oosten het gemeenlandse slop ten zuiden en westen adriaan jacobse opdorp en ten noorden de straat. borg staat zijn broer ijsbrand jacobse opdorp

20 augustus 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

de hypotheek wordt op 2 augustus 1610 afgelost.

 

No. 196 folio 239

 

andries adriaanse munter alias jonge waterland sluit een hypotheek van achttien caroligulden en één stuiver bij ijsbrand arentse, brouwer in de drie hoorntjes te rotterdam. het geld wordt belegd op zijn huis, staande aan de 's-herendijk, belend ten oosten en zuiden de dijk, west de robbenoordse watering en noord het huis van hendrik adriaanse roonbart.

1 oktober 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

No. 197 folio 239 tweede stuk, 240 en 241 eerste stuk

 

pieter goossen uit rotterdam sluit een hypotheek met een jaarlijkse aflossing van negen caroligulden en zeven stuivers. het geld wordt belegd op één morgen land in het haarlemmerblok, voor de ene helft gemeen met cijtje pieterse, moeder van pieter goossen en voor de andere helft gemeen met marijke goossen zijn zuster voorts voor een vierde deel van vier morgen land, belendende ten oosten de erfgenamen van de heer van cabauw, zuid de drogendijk, west jan willemse compeer, noord de erfgenamen van willem van melissant met de erfgenamen van jan pieterse comen.

12 oktober 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en adriaan leendertse pors.

 

No. 198 folio 241 tweede- en 242 eerste stuk

 

adriaan adriaanse schipper sluit een hypotheek van vierenvijftig caroligulden bij jan dircxse van driel, brouwer te dordrecht. het geld wordt belegd op een huis en erf in het dorp, belend ten oosten de straat ten zuiden hendrik roelantse, kuiper, west de bermsloot en noord bastiaan leendert willemse.

24 oktober 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

No. 199 folio 242 tweede stuk

 

dammas heindrikse te princeland verkoopt aan de weeskinderen van jan doense en neeltje aartse uit poortugaal een bezegelde schuldbrief van honderdtweeëntachtig gulden die hij heeft overgenomen van jacob cornelisse wagemaker te charlois.

4 november 1609

schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 200 folio 243 tweede stuk

 

nicolaas cornelisse van alphen in den haag, procuratie hebbende van zijn zusters anna cornelisse van alphen en erckenraat cornelisse van alphen, verkoopt aan japhet cornelisse elf morgen, drie hond en twaalf roeden vroonland, voorheen eigendom van hun tante clementia hannemans, in leven gehuwd geweest met mertens johan van ilpendam. het land ligt in drie partijen: de eerste partij in het vrijblok in de 143-ste kamp, omtrent één morgen en drie hond, belend ten oosten de kinderen van pieter cornelisse, zuid emmeke melis en jan dirkse van keulen, west en noord de erfgenamen van frans van beaumont. het tweede stuk in het kerkblok, in de 29-ste kamp één morgen, vijf hond en vijfentwintig roeden, gemeen met de erfgenamen van frans van beaumont, belend ten oosten de boezemkade, zuid wouter hendrikse, west de sluisvliet, noord de erfgenamen van melissant en arie leendertse pors. het derde stuk: negen morgen land met huis en erf in het westduellblok in de kampen 159 en 160, belend ten oosten bastiaan witte en arend martens uit dordrecht, west de erfgenamen van melissant te rotterdam met jan dirkse en de weduwe van aernt arents, ten zuiden de ijdemonnenweg en ten noorden de kromme zandweg. het land ligt gemeen met vier en een halve morgen land, toebehorende aan jacob janse roos, oud-burgemeester van rotterdam.

9 december 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen en aart ewoutse.

 

No. 201 folio 246

 

jafet cornelisse sluit een hypotheek van achtentwintighonderd gulden bij nicolaas van alphen en diens zusters anna cornelisse van alphen en eikenraat cornelisse van alphen. het geld wordt belegd op het zojuist aangekochte tweederde deel van omtrent elf morgen, drie hond en twaalf roeden land gelegen zoals aangegeven in akte nummer 200.

Borgen cornelis jafetse te katendrecht en aart ewoutse.

9 december 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen.

 

No. 202 folio 247 t/m 250

 

jafet cornelisse sluit een hypotheek van negenhonderd gulden bij ijsbrant arentse, brouwer in de drie hoorntjes te rotterdam.

het geld wordt belegd op één morgen en drie hond land in kamp  honderddrieënveertig van het vrijblok, belendende oost de kinderen van pieter cornelisse, zuid tanneke melis en jan dirkse van keulen uit schiedam, west en noord de erfgenamen van frans van beaumont. voorts één morgen, vijf hond en vijfentwintig roeden in de boezem van kamp negenentwintig van het kerkeblok, gemeen met de erfgenamen van frans van beaumont, voor de helft belend ten oosten de boezemkade, ten zuiden wouter hendrikse, ten westen de sluisvliet en ten noorden de erfgenamen van willem van melissant en adriaan leendertse pors en ten slotte in de kampen honderdnegenenvijftig en honderdzestig van het westduellblok elf morgen, twee hond en dertig roeden, belend ten oosten bastiaan witte en arend martens te dordrecht ten westen de erfgenamen van melissant en jan dirkse van keulen uit schiedam en aagt arends, weduwe en ten zuiden de ijdemonnenweg, noord de kromme zandweg. het land ligt deels gemeen met jacob janse roos, oud-burgemeester van rotterdam. Voorts wordt het geld belegd op zijn huis en erf en op een stuk land van één morgen, zes roeden in het kerkeblok in kamp vijftien belend oost en zuid de gemeenlandseweg, west de boezemkade en noord de erfgenamen van melissant. een gedeelte van het land wordt niet langer verbonden dan tot hij de kustingbrief aan de kinderen van meester cornelis van alphen betaald zal hebben.

9 december 1609

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

- jafet cornelisse heeft deze hypotheek op 29 mei 1621 afgelost waarna de akte is doorgehaald.

 

No. 203 folio 250 tweede stuk

 

cornelis gijsse uit charlois en adriaan aartse uit ijsselmonde, oom en voogd van de kinderen van cunijera aartse, overleden vrouw van cornelis gijsse, verkopen aan clement leenderts  één morgen, twee hond en dertien roeden land in het kerkeblok, bekend onder nummer 12, belendende ten oosten de katendrechtse weg, ten zuiden jafet andriesse, ten westen de gemeenlandse boezemkade en ten noorden willem van melissant te rotterdam.

1 maart 1610

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 204 folio 252

 

cornelis gijsse uit charlois en adriaan aartse uit ijsselmonde, oom en voogd van de kinderen van cunijra aartse, overleden echtgenote van cornelis gijsse, verkopen aan herman willemse suijer één morgen, één hond en drie en dertig roeden land in het katendrechtse blok, bekend onder nummer 35, belendende ten oosten nicolaas van westerbeek, zuid: cornelis gijsse, west: de katendrechtse weg en ten noorden dirk cornelisse. het land is belast met een hoofdgeld van tweehonderdvijftig gulden, waar joost van zoelen te rotterdam aanspraak op maakt.

1 maart 1610

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No.205 folio 253

 

cornelis gijsse uit charlois en adriaan aartse uit ijsselmonde als oom en voogd van de kinderen van cuneijra aartse, overleden echtgenote van cornelis gijsse, verkopen aan pauwels gielisse van loe, vleeshouwer te rotterdm, één morgen, vier hond en zestig roeden land in het katendrechtse blok, bekend onder nummer 37, belendende te oosten jonkheer nicolaas van westerbeek, ten westen dirk cornelisse en ten noorden de katendrechtse drogendijk. het land is belast met een hoofdgeld van tweehonderdveertig gulden, waarop grietje huibrechtse vermeer uit rotterdam aanspraak maakt.

1 maart 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 206 folio 255 tweede stuk

 

clement leendertse pors sluit in opdracht van cornelis gijsse een hypotheek van vierhonderdvierenveertig caroligulden bij de weeskinderen van cornelis leendertse int velt, echtgenoot van elisabeth geenen. het geld wordt belegd op één morgen twee hond en dertig roeden land, gelegen in het kerkeblok, bekend onder nummer 12, belend ten oosten de katendrechtse weg, ten zuiden jafet cornelisse, ten westen de gemeenlandse molenkade en ten noorden willem van melissant te rotterdam.

borgen: adriaan ewoutse, schout en adriaan leendertse pors.

1 maart 1610

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en huig plonen.  - op 20 juni 1650 hebben de erfgenamen van clement leendertse pors deze hypotheek aan handen van annetje cornelisse int velt, echtgenote van bastiaan pieterse bijdemolen, gelost en werd bovenstaande akte doorgehaald in tegenwoordigheid van schout koenraad van der linde, lenert cornelisse plochaar, schepen en abraham cornelisse int velt, secretaris.

 

No. 207 folio 256, tweede stuk

 

pouwels gillisse van loe, vleeshouwer te rotterdam, sluit een hypotheek van driehonderdzestig gulden, dertig stuivers en vijf penningen ........

NB. De akte is niet afgemaakt en wordt doorgehaald.

 

No. 208 folio 257

 

pouwels gillisse van loe, vleeshouwer te rotterdam sluit in opdracht van cornelis gijsse een hypotheek van tweehonderdtachtig gulden dertien stuivers en vijf penningen bij maarten kievit, brouwer te rotterdam. het geld wordt belegd op één morgen vier hond en zestig roeden land in het katendrechtse blok, bekend onder nummer 37, belend ten oosten en zuiden jonkheer nicolaas van westerbeek, west dirk cornelisse, noord de katendrechtse dijk.

borg: leendert adriaanse te smitshoek.

1 maart 1610.

schout: adriaan ewouts.

schepenen dirk witte en leendert bastiaanse.

 

No. 209 folio 258

 

pouwels gillisse van loe, vleeshouwer te rotterdam, sluit in opdracht van cornelis gijsse een hypotheek van tweehonderdtachtig gulden, dertien stuivers en vijf penningen bij adriaan cornelisse, weeskind van cornelis verheull en neeltje gijsse. het geld wordt belegd op één morgen, vier hond en zestig roeden land, gelegen in het katendrechtse blok, bekend onder nummer 37, belend ten oosten en zuiden jonkheer nicolaas van westerbeek, west dirk cornelisse en noord de katendrechtse dijk. borg: leendert adriaanse te smitshoek.

1 maart 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en leendert

bastiaanse.

NB. Deze akte is gelost op 16 april 1612

 

No. 210 folio 259

 

harmen willemse suijr sluit uit naam van cornelis gijsse een hypotheek van honderdvierendertig caroligulden en tien stuivers bij de heilige geest-armmeesters van charlois. het geld wordt belegd op één morgen, één hond en drieënveertig roeden land in het katendrechtse blok, bekend onder nummer 34, belend ten oosten jonkheer nicolaas van westerbeek, zuid cornelis gijsse, west de katendrechtse weg en noord dirk cornelisse. borgen: albert albertse suijr en adriaan adriaanse coninck.

1 maart 1610.      

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en leendert bastiaanse.

NB. De hypotheek is omstreeks 10 mei 1620 gelost.

 

No. 211 folio 260 tweede stuk

 

harmen willemse sluit uit naam van cornelis gijsse een hypotheek van honderdvierendertig gulden bij de weeskinderen van klaas andriesse en neeltje joppen. het geld wordt belegd op één morgen, één hond en drieënveertig roeden land in het katendrechtse blok, bekend onder nummer 35, belend oost jonkheer nicolaas van westerbeeke, ten zuiden cornelis gijsse, west de katendrechtse weg en noord dirk cornelisse. borgen: albert albertse suijr en adriaan adriaanse coninck.

1 maart 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en leendert bastiaanse.

 

No. 212 folio 262

 

sebastiaen van ketel, procuratie houdende van jonkheer joachim van mierop, heer van hoogtwaarden, ontvanger generaal van holland en westvriesland sluit een hypotheek bij sijbrand van alckemade op tien morgen en vier hond land in dirk smeetsland, belend ten oosten percijn, ten westen aart janse en de weduwe en de kinderen van cornelis adriaanse goesse, ten zuiden de molendijk en ten noorden de charloisse drogendijk. het land is in gebruik bij cornelis andriesse soetelieff en clement bastiaanse van nes.

20 maart 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan genen en aart ewoutse.

 

No. 213 folio 263

 

grietje gijsse bijgestaan door haar zoon gijs gijsse sluiten een hypotheek van vier en zestig caroligulden bij joost van zoelen te rotterdam. het geld wordt belegd op het huis en erf waar zij in wonen, staande en gelegen in het dorp, belend ten oosten het gemeenlandse slop, ten zuiden het heerpad, ten westen adriaantje bastiaans en ten noorden de sloot.

1 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen.

 

No. 214 folio 265

 

jacob dirkse reijgersbergen uit leiden procuratie houdende van zijn zuster eringa dirkse van reijgersbergen (bij de procuratieoverdracht geassisteerd door johan van schuijlenburch, baljuw van het eiland wieringen) verkoopt vier morgen land in de hillepolder in het gortersblok, belend ten oosten advokaat vergoes, ten zuiden vermeij, west de weeskinderen van ijsbrand van schagen en ten noorden de blinde- of korteweg.

5 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse,  bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse en adriaan leendertse pors.

 

No. 215 folio 267

 

jan leendertse pors sluit een hypotheek van vierhonderd caroligulden bij eringa dirkse van reijgersbergen, echtgenote van johan van schuijlenburg. het geld wordt belegd op vier morgen land gelegen in de hille in het gortersblok, belend ten oosten advokaat vergoes, zuid vermeij, west het weeskind van   ijsbrand van schagen en ten noorden de blinde- of korte weg.

5 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen.

 

No. 216 folio 268

 

jacob dirkse van reijgersberg te leiden met procuratie van zijn zuster sophia van reijgersberg, verkoopt aan jan harpertse één morgen land in de hille, in het tollenaarsblok,   belendende oost advokaat vergoes, zuid vermeij, west de drogendijk en noord de weg.

5 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaansee en adriaan leendertse pors.

 

No. 217 folio 270

 

jan harpertse sluit een hypotheek van tweehonderdnegentig gulden bij sophia van reijgersbergen. het geld wordt belegd op de zojuist gekochte morgen land gelegen in het tollenaarsblok in de hille, belendende oost, meester adriaan de jongh, ten zuiden van der mij, ten westen de drogendijk en ten noorden de hilleweg.

5 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse en bastiaan genen.

 

No. 218 folio 272

 

jacob dirkse van reijgersbergen te leiden verkoopt met procuratie van zijn zuster sophia van reijgersbergen vier morgen land in de zevende kamp van het almondeblok in de plompert belendende oost de plompweg, zuid jan maarten van schouwen van endegeest, ten westen de koedood en ten noorden de erfgenamen van meester rutger van ielen.

5 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse en adriaan leendertse pors.

 

No. 219 folio 274

 

lieven lievense verkoopt aan dirk adriaanse dortsman de jonge een huis en erf aan de 's-herendijk, belend ten oosten leendert gerritse, ten zuiden het heerpad, ten westen aaltje jansen en ten noorden de gemeenlandse watering.

14 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse en leendert bastiaanse.

 

No. 220 folio 275

 

dirk adriaanse dortsman de jonge sluit een hypotheek van tweehonderdtien caroligulden bij arend maartensse in dordrecht. het geld wordt belegd op zijn juist gekochte huis en erf aan de 's-herendijk, belend ten oosten leendert gerritse, ten zuiden het heerpad, ten westen aaltje jansen en ten noorden de gemeenlandse watering.

14 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepen: bastiaan pieterse.

 

No. 221 folio 277

 

cornelis cornelisse de bie te delft, voogd van pieternelle gerritse, weduwe te schiedam verkopen aan bastiaan witte twee morgen twee hond drie en zeventig roeden en zes voeten land in het reeblok in robbenoord in de vierde kamp, gemeen met willem jan franken te rotterdam, belend ten oosten de oude zeedijk, zuid de weduwe en erfgenamen van jonkheer hendrik de vos, west de plompweg en noord willem jan franken met neeltje cornelisse wije.

19 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 222 folio 278

 

leendert adriaanse, voogd van janneke cornelis, weduwe van gijs janse, alsmede jan gijsse en cornelis gijsse, erfgenamen van gijs janse, verkopen aan bastiaan witte acht hond land in het kerkeblok, belend ten oosten melisse te rotterdam met dirk floren, zuid de heer van lis, west de molenkade en noord de gemeenlandse weg met de watermolen.

19 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

 

No. 223 folio 280

 

pieter goesse te rotterdam sluit een hypotheek met een jaarlijkse aflossing van drie caroligulden twee stuivers en een halfje bij arend martense in dordrecht. het geld wordt belegd op één morgen land die hij bij het overlijden van zijn vader goessen tonisse is aangeërfd. het land is gelegen in het haarlemmerblok, bekend onder nummer 118, gemeen met sijtje pieterse, zijn moeder en met zijn zuster marijke goessen.

belendingen: oost: de erfgenamen van de heer van cabau, zuid: de drogendijk, west: jan willemse compeer en noord de erfgenamen van melissant en de erfgenamen van pieter cornelisse.

27 april 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en leendert bastiaanse.

 

No. 224 folio 282

 

jan sergijsels verkoopt aan gijs dingense een huis en erf aan de 's-herendijk, belend ten oosten pieter gijsse cortpenninck, zuid pieter cornelis, veerman, west het heerpad op de spuikade en noord de dijk strekkende langs de havenkant.

10 mei 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, huig plonen, leendert bastiaanse.

 

No. 225 folio 283

 

gijs dingense sluit een hypotheek van tweehonderdnegentig gulden bij meester jan sergijsels. het geld wordt belegd op een huis en erf aan de 's-herendijk. belend ten oosten pieter gijsse cortpenning, zuid pieter cornelisse, veerman, west het heerpad op de spuikade en noord de dijk strekkende langs de havenkant.

borgen: dingen gijsse en cornelis simonse buijer.

10 mei 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en huig plonen.

 

No. 226 folio 285

 

maria van almonde te delft voor tweederde deel, daniel janse perus, lakenkoper in den briel, man en voogd van margreta janse van almonde en jacob pieterse van der sluijs in zuidland, man en voogd van neeltje janse van almonde, samen voor een derde deel erfgenaam van meester jan van almonde, hun vader en schoonvader, verkopen aan jacob janse roos, oud-burgemeester van rotterdam, twee en een halve morgen, vijf en zeventig roeden land in het vrije blok, gemeen met de erfgenamen van willem van melissant en de erfgenamen van jan van zoelen, bekend onder nummer 140. belendende oost cornelis adriaanse keijser te rotterdam, zuid de weduwe en kinderen van goessen tonisse, west de erfgenamen van melissant met de kinderen van pieter cornelisse en noord de idemonnenweg. verder elf hond land in het vlamingsblok, bekend onder nummer 87, belend ten oosten de heer van lis, zuid de idemonnenweg, west de erfgenamen van jacob van almonde met meester adriaan de jonge in den haag en noord ariaan de jonge.

2 juni 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 227 folio 287 tweede, folio 288 eerste stuk

 

jan harpertse te katendrecht verkoopt aan mathijs crijnen vijf hond en vijfentwintig roeden land in het oostduellblok, bekend onder nummer 135, belend ten oosten de gemeenlandseweg en ten zuiden,  westen en noorden jan herpertse zelf.

2 juni 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 228 folio 288 tweede stuk

 

adriaan janse opdorp sluit een hypotheek van tweehonderd gulden bij het weeshuis van schiedam. het geld wordt belegd op zijn rood pannen huis in het dorp, belend ten oosten het gemeenlandse slop, ten zuiden en westen adriaan janse opdorp en ten noorden de straat.

17 juni 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en adriaan leendertse pors.

 

No. 229 folio 290

 

margreta stoppelaar, weduwe van jonkheer gillis koels, bijgestaan door meester adriaan van der goes, advokaat voor het hof van holland, haar zwager en voogd, machtigt dirk witte, waarsman van het land van charlois en huibrecht cornelisse, bode, om uit haar naam land te verkopen.

5 juli 1610

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan geene en huig plonen.

 

No. 230 folio 291

 

anna van den does, weduwe en boedelhoudster van jonkheer hendrik de vos, voogdesse over haar kinderen, bijgestaan door haar zoon hendrik de vos, sluit een hypotheek van veertienhonderd gulden bij grietje huibrechtse vermeer te rotterdam. het geld wordt belegd op gronden die zij van haar vader verwierf. te weten zes morgen, één hond en zevenendertig roeden in de 25-ste kamp in het van der burgsblok in de plompert, belendende oost de plompweg, zuid de heer van tilburg, west de koedoot en noord de erfgenamen van catrien dircxse, de erfgenamen van jacob de jong, mitsgaders adriaan tilburg de jonge, juffrouw bouchorst, willem huijgense, president sijmosa en de heer van hazerswoude.

verder één morgen, vijf hond en zesentachtig roeden, gemeen liggende in één stuk land van ontrent achttien morgen in de eerste, tweede en derde kamp in de plompert in het jonge willertsblok, belendende oost de plompweg, zuid de reedijk, west de koedoot en noord de heer van doorne.

15 juli 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

No. 231 folio 293

 

hendrik de vos met procuratie van zijn moeder anna van der does in den haag, weduwe en boedelhoudster van jonkheer hendrik de vos, sluit een hypotheek van veertienhonders caroligulden bij grietje huibrechtse vermeer te rotterdam. het geld wordt belegd op twee percelen land in de plompert.

eerst zes morgen, één hond en zevenendertig roeden in het verburgsblok, bekend onder nummer 15, belend ten oosten de plompweg, ten zuiden de heer van tilburg, ten westen de koedoot en ten noorden de erfgenamen van catrijna dircxse met de erfgenamen van jacob de jonge en ten tweede een stuk land van één morgen, vijf hond en zesentachtig roeden in het jonge willertsblok, bekend onder nummer 1, 2 en 3, belend ten oosten de plompweg, ten zuiden de reedijk, ten westen de koedoot, en ten noorden de heer van doorne.

15 juli 1620.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

No. 232 folio 294 recto en folio 294 verso eerste stuk

 

jacob van der mij te leiden verkoopt aan pieter adriaanse schouten één morgen land in het volgerland van de hille, belend ten zuidwesten de charloisse drogendijk ten noordwesten jan herperts (voorheen sophia van reijgersbergen) zuidoost wouter hendrikse en ten noordoosten meester adriaan dirkse de jongen in den haag

 

deze overdracht heeft geen doorgang gevonden en de akte is derhalve doorgehaald.

 

No. 233 folio 294 verso tweede stuk

 

jacob francois, deurwaarder van het hof van holland, procuratiehouder van jacob stalpert, brouwer te kampen, verkoopt aan philips de soete een derdedeel in vier morgen achtennegentig roeden land in de plompert in het almondeblok, gemeen met de erfgenamen van meester rutger van ielen en de erfgenamen van jacob witte, belend ten oosten de plompweg, ten zuiden aart martens, ten westen de koedoot en ten noorden willem van der duijn.

11 september 1610

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen en huig plonen.

 

No. 234 folio 295 verso tweede stuk

 

cornelis cornelisse hofflant te rotterdam heeft een huis en een erf gekocht dat heeft toebehoord aan hendrik adriaanse suijr en op hoger gezag openbaar verkocht. cornelis cornelisse hofflant verkoopt het huis en erf door aan neeltje warboutse.

17 september 1620.

schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

No. 235 folio 296 verso

 

dirk witte, procuratiehouder van margreta stoppelaar, weduwe van jonkheer gillis koel, verkoopt aan ijsbrand dirkse, vleeshouwer te rotterdam, twee morgen, vijf hond en éénennegentig roeden land in het robbenoordse griendblok, bekend onder nummer 113, belend ten oosten president hiniosa, zuid jonkheer arend van scherpenzeel, west de plompweg met hans van de veeke en ten noorden de waal van sondergelt en de vliet van robbenoord.

6 oktober 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 236 folio 297 verso

 

dirk witte, procuratiehouder van margrieta stoppelaar, weduwe van jonkheer gillis koel, verkoopt aan ariaantje simons, weduwe van cornelis willemse vier morgen negenentwintig roeden land in de plompert in kamp zes van het porreblok, belend ten oosten de plompweg, ten zuiden de heer van doorn, west de koedoot en noord de heer van serartskerck.

6 oktober 1610

schout: adriaan ewoutse. schepenen:  bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 237 folio 298 verso

 

ariaantje simons, weduwe van cornelis willemse, geassisteerd door bastiaan genen, sluit een hypotheek van dertienhonderd zes en dertig caroligulden en negen stuivers. het geld wordt belegd op de zojuist gekochte vier morgen en negenentwintig roeden land gelegen in de zesde kamp van het porreblok in de plompert, belend ten oosten de plompweg, ten zuiden de heer van doorn, ten westen de koedoot en ten noorden de heer van seraetskerck.

6 oktober 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse en huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 238 folio 299

 

dirk witte, procuratiehouder van margrieta stoppelaar, weduwe van jonkheer gillis koel, verkoopt aan clara gerrits buijtenwech, weduwe van willem van melissant, in leven burgemeester van rotterdam, twee morgen land in de hille in het almondeblok, belend ten oosten hendrik gerrits cranendonk, zuid jonkheer johan van roon, west meester adriaan vergoes, noord de erfgenamen van de heer van assendelft.

6 oktober 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 239 folio 299 verso tweede stuk

 

dirk witte, procuratiehouder van margrieta stoppel, weduwe van jonkheer gillis koel verkoopt aan meester adriaan vergoes, advokaat voor het hof van holland twee morgen land in het almondeblok in de hille belend ten oosten juffrouw clara, weduwe van willem van melissant met het land verkocht door juffrouw stoppelaar, ten zuiden het land van pieter adriaanse schouten, verkocht door juffrouw stoppelaar, waarvan zij ook opdracht ontvangen heeft van jonkheer johan van roon, ten westen jan lenertse pors, ten noorden de erfgenamen van de heer van assendelft.

-- uit naam van dezelfde opdrachtgeefster verkoopt dirk witte aan hendrik gerrits kranendonk drie morgen land in het almondeblok in de hille, belend ten oosten jonkheer pijnse (jonkheer prinse?), ten zuiden advokaat vergoes, ten westen de weduwe van melissant met het land van juffrouw stoppelaar en ten noorden de erfgenamen van de heer van assendelft.

-- uit naam van dezelfde opdrachtgeefster verkoopt dirk witte aan pieter adriaanse schouten drie morgen land in het almondeblok in de hille, gemeen met jonkheer johan van roon, belend ten oosten jonkheer johan van roon, ten zuiden de hilleweg, ten westen jacob vermij te leiden en ten noorden advokaat vergoes.

-- hendrik gerrits kranendonk bekent meester adriaan vergoes, advokaat bij het hof van holland negenhonderdachtenveertig gulden schuldig te zijn wegens koop van het hiervoor vermelde land.

-- pieter ariaanse schouten bekent meester adriaan vergoes achthonderdveertig gulden schuldig te zijn wegens koop van het voorsegde land.

7 oktober 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 240 folio 301 tweede stuk

 

willem hendrikse in poortugaal, houder van een bezegelde schuldbrief ter waarde van honderdzeventien gulden die pieter leendertse grawert van hem heeft geleend, geeft hubert cornelisse, bode van charlois, opdracht het geld te innen. daarop heeft deze beslag gelegd op het erf van pieter leendertse grawert, ten einde dit openbaar te verkopen. het erf is gelegen in het dorp, belend ten oosten de 's-herendijk, ten zuiden de weduwe van leendert hermanse, in leven secretaris van charlois, ten westen de bermsloot en ten noorden de weduwe van pieter elandse.

17 november 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: huig plonen en leendert bastiaanse.

 

No. 241 folio 302 verso, tweede stuk

 

simon gijsse, voogd van de weeskinderen van adriaan leendertse smit voor de ene helft, gemachtigd door jacob cornelisse de jonge te barendrecht, gehuwd met de weduwe van adriaan leendertse smit voor de andere helft, verkoopt aan jan huijbrechtse ruter in barendrecht een huis en erf staande en gelegen op smitshoek, belend ten oosten ariaantje leendertse, weduwe van gijsbert sijmonse smit, ten zuiden het heerpad, ten westen het slop en ten noorden de watering.

27 november 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 242 folio 303, tweede stuk

 

jan huijbrechtse ruter te barendrecht sluit een hypotheek van driehonderdvijfentwintig caroligulden bij de weeskinderen van adriaan leendertse smit. het geld wordt belegd op zijn huis en erf staande en gelegen te smitshoek, belend ten oosten adriaantje leenderts, weduwe van gijsbert simonse smit, ten zuiden het heerpad, ten westen het slop of uitpad en ten noorden de watering.

27 november 1610.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 243 folio 304, tweede stuk

 

bastiaan adriaanse sluit een hypotheek van tweehonderd caroligulden bij pieter lauwen. het geld wordt belegd op een zojuist gebouwd huis en erf staande en gelegen aan de 's-herendijk, belendende ten oosten de dijk, ten zuiden maarten cornelisse, ten westen de bermsloot.

12 februari 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan pieterse.

 

No. 244 folio 304 verso, tweede stuk

 

jacob adriaanse in rhoon, echtgenoot van ariaantje ariense alsmede witte bastiaanse op de heide, echtgenoot van neeltje ariens, verkopen aan het weeskind van cornelis jacobse en sijtje dirkse vijf hond en tien roeden land. het land is ariaantje ariens en neeltje ariens aangeërfd van hun moeder, neeltje cornelisse. het land is gelegen in het griffioenblok, belend ten oosten het weeskind van cornelis jacobse en sijtje dirkse, ten zuiden de kinderen van lier, ten westen en ten noorden wouter hendrikse.

3 maart 1611.

schout: dirk witte als plaatsvervanger van adriaan ewoutse.

schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan geenen en adriaan leendertse pors.

 

No. 245 folio 305, tweede stuk

 

ter voldoening aan de verplichtingen die de boedelscheiding hem oplegt sluit pouwel gillisse van loe, beenhakker te rotterdam, weduwnaar van marieke doene en hypotheek bij zijn zoon pouwel pouwelse te verzekeren op duizendzestig roeden land in het katendrechtse blok, bekend onder nummer 37, belend ten oosten en zuiden jonkheer nicolaas van westerbeek, ten westen dirk cornelisse en ten noorden de katendrechtse drogendijk.

13 maart 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

No. 246 folio 305 verso, tweede stuk

 

adriaan jacobse stablank sluit een hypotheek van zestig caroligulden bij arend martens, ambachtsheer van schobbelandsambacht. het geld wordt verzekerd op zijn huis en erf staande en gelegen aan de

's-herendijk, belend ten oosten de sluisvliet, ten zuiden en westen de

's-herendijk en ten noorden pieter cornelis wijn.

15 maart 1611.

schout: dirk witte als plaatsvervanger van adriaan ewoutse. schepen: bastiaan genen.

 

No. 247 folio 306, tweede stuk

 

jan cornelisse, zoon van cornelis janse in rhoon verkoopt aan cornelis aartse, timmerman, één morgen, vijf hond en zestig roeden land in het abtsblok, bekend onder nummer 169, belend ten oosten en noorden huig repelaar, brouwer te dordrecht, ten zuiden bethout van vlooswijk en ariaan gerrit lievens, west de dijk. het land is belast met een hypotheek van honderdvierenveertig gulden waarop het vrouwenhuis te rotterdam aanspraak maakt.

28 maart 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 248 folio 306 verso, tweede stuk

 

cornelis aartse, timmerman, sluit een hypotheek bij het vrouwenhuis te rotterdam teneinde zijn schuld aan jan cornelisse te rhoon te te kunnen voldoen. het geld wordt belegd op één morgen vijfhonderd roeden land in het abtsblok, belend ten oosten en noorden huig repelaar, brouwer te dordrecht, ten zuiden barthout van vlooswijk en adriaan gerritse lievens en ten westen de dijk.

28 maart 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

No. 249 folio 307, tweede stuk

 

pieter lauwerse verkoopt een schuldbrief van tweehonderd gulden ten laste van bastiaan adriaanse noteboom aan jan gijsse, oom en voogd van het weeskind van dirk gijsse.

2 mei 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse en adriaan leendertse pors.

 

No. 250 folio 307 verso

 

cornelis tomasse, beenhakker te rotterdam, verkoopt aan gijsbert maartense stout, beenhakker te rotterdam, één morgen, één hond en tweeëndertig roeden land in het abtsblok, bekend onder nummer 175, belend ten oosten de gemeenlandseweg, ten zuiden gijsbert stout, west pieter gerritse baardman en ten noorden leendert adriaanse.

9 mei 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 251 folio 308, tweede stuk

 

hendrik pieterse kranendonk uit ijsselmonde, voogd over de weeskinderen van willem pieterse besemer en sijtje pieterse, verkoopt aan willem michielse verschoor een erf gelegen aan de zuidzijde van de kerk, belend ten oosten jan gerritse van goch, ten zuiden de vaart en het armenhuis te rotterdam, ten westen david stoffelse en ten noorden de straat.

9 mei 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 252 folio 308 verso, tweede stuk

 

willem michielse verschoor sluit een hypotheek van tweeënvijftig caroligulden bij de weeskinderen van willem pieterse besemer en sijtje pieterse wegens de koop van een erf aan de zuidzijde van de kerkstraat, belend ten oosten jan van goch, ten zuiden de vaart en het armenhuis te rotterdam.

9 mei 1611

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

No. 253 folio 309, tweede stuk

 

gijsbert maartense stout, beenhakker te rotterdam sluit een hypotheek van driehonderd caroligulden bij aart jansen in barendrecht. het geld wordt belegd op vijf morgen negenendertig roeden land in het abtsblok, bekend onder de nummers 175,176 en 177, belend ten oosten de gemeenlandseweg, zuid de dijk van smitshoek, west pieter gerritse en noord leendert adriaanse.

10 mei 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en huig plonen.

 

No. 254 folio 309 verso, tweede stuk

 

jonkheer hendrik de vos, procuratiehouder van zijn moeder anna van der does, weduwe en boedelhoudster van hendrik de vos verhuurt land in hoogstraten, loenhout en hoge sprundel bij breda, op de meulengraft bij willemstad in de ruigenhil, alsmede enig onroerend goed te delft in charlois en de hille, buiten zevenbergen bij moerdijk, bij leiden onder de jurisdictie van alphen en in zeeland in het land van tertolen in vosmaar.

hij sluit een hypotheek met een aflossing van vijftig caroligulden per jaar, die wordt belegd op drie morgen, drie hond en vijftien roeden land in de tweede kamp van robbenoord, in het reeblok belend ten oosten persijn in den haag, ten zuiden de zeedijk, ten westen de plompweg en ten noorden jonkvrouw van der does, voorts in de derde kamp van het reeblok drie morgen, twee hond en vierenzestig roeden, belend ten oosten de hoge dijk, ten zuiden persijn en jonkvrouwe anna van der does, ten westen de plompweg en ten noorden willem janse, lakenkoper te rotterdam met bastiaan witte, verder in de achtste kamp in robbenoord, genaamd het vijverbergblok, groot vier morgen vijf hond en zeventig roeden, belendende ten oosten de hoge dijk, zuid jonkheer arend van scherpenzeel, west de plompweg en noord hans van der veeke met de erfgenamen van cornelis de bie, tenslotte twee morgen, één hond, zevenenveertig roeden en vier voeten in de elfde en twaalfde kamp in het robbenoordse vijverbergblok, belend ten oosten de heer van mathenesse, zuid hans van der veecke met de erfgenamen van cornelis de bie en ten westen en noorden de heer van mathenesse. ook lost hij nog een hypotheek af op naam van ijsbrand arends.

18 mei 1611

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en leendert bastiaanse.

 

No. 255 folio 312, tweede stuk

 

jonkheer adriaan van ielen voor vijf-zesde deel en gillis vriesse als rentmeester van juffrouw jacomijne weijtsen, weduwe van jacob wittese voor één-zesde deel verkopen aan arend maartense, ambachtsheer van schobbelandsambacht of zwijndrecht twee morgen, tweehonderd roeden land in robbenoord in het spuiblok, bekend onder nummer 67, belend ten oosten de spuikade, ten zuiden jonkheer hendrik serooskerke, ten westen jacob vermij en ten noorden de heer van goudriaan.        jonkheer jop van teijlingen, procuratiehouder van juffrouw maria stalpert, weduwe van meester rutger van ielen is bij het passeren van de akte aanwezig.

28 mei 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 256 folio 313

 

willem brixiusse, wever, sluit een hypotheek van zestig gulden bij de weeskinderen van klaas andriessen en neeltje joppe. het geld wordt belegd op zijn huis en erf, staande en gelegen aan de 's-herendijk, belend ten oosten bastiaan leendertse verschoor met egbert aartse, ten zuiden egbert aartse en het gangpad, ten westen datzelfde gangpad en ten noorden bastiaan hendrikse verschoor. borgen: dirk willemse nieuwentimmer en pouwels pieterse.

29 mei 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en adriaan leendertse pors.

-- op 24 juni 1613 heeft willem de wever bij thonis andriesse, voogd, zijn schuld afgelost en is de akte doorgehaald.

 

No. 257 folio 313 verso, tweede stuk

 

dirk witte verkoopt aan jan bastiaanse een huis met de helft van een erf, voorheen toebehorend aan michiel willemse, belend ten oosten de andere helft van het erf, ten zuiden het armenhuis te rotterdam, ten westen bastiaan gelder en ten noorden de kerkstraat.

11 juni 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse en adriaan leendertse pors.

 

No. 258 folio 315, tweede stuk

 

jan bastiaanse sluit een hypotheek van honderdachtentachtig gulden bij dirk witte. het geld wordt belegd op het zojuist verworven huis en de helft van een erf, vroeger eigendom van michiel willemse, staande en gelegen aan de kerkstraat, belend ten oosten de andere helft van het erf, ten zuiden de vaart of het armenhuis te rotterdam, ten westen bastiaan gelder en ten noorden de kerkstraat.

borgen: willem leendertse verschoor te katendrecht en cornelis gijsbrands.

11 juni 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse en bastiaan genen.

 

No. 259 folio 315 verso, tweede stuk

 

dirk witte, schepen, verkoopt aan david stoffelse een huis met de helft van een erf, vroeger eigendom van michiel willemse, staande en gelegen aan de zuidzijde van de kerkstraat, belend ten oosten willem michielse, ten zuiden de vaart of het armenhuis te rotterdam, ten westen jan bastiaanse met de andere helft van het erf en ten noorden de kerkstraat.

11 juni 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse en adriaan leendertse pors.

 

No. 260 folio 316, tweede stuk

 

david stoffelse sluit een hypotheek van honderdzevenenveertig gulden bij dirk witte. het geld wordt belegd op het zojuist verworven huis aan de kerkstraat, belend ten oosten willem michielse, ten zuiden de vaart met het armenhuis te rotterdam, ten westen jan bastiaanse met de wederhelft van het erf.

borg: maarten janse stelt.

11 juni 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan pieterse en bastiaan genen.

 

No. 261 folio 316 verso, tweede stuk

 

stijntje bastiaanse, weduwe van cornelis ijsbrandse, bijgestaan door albert albertse haar voogd, verkoopt aan cornelis sijbrandse een huis en erf aan de 's-herendijk, belend ten oosten de 's-herendijk, zuid het heerpad, west de weduwe van gijsbert simonse smit en ten noorden de watering.

29 juni 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 262 folio 317 tweede stuk

 

cornelis ijsbrandse sluit een hypotheek van zeshonderdvijfenzeventig caroligulden bij stijntje bastiaanse, weduwe van cornelis ijsbrandse#. het geld wordt belegd op een huis en erf, staande en gelegen op smitshoek, belend ten oosten de 's-herendijk, ten zuiden het gangpad, ten westen de weduwe van gijsbert simonse smit en ten noorden de watering.

29 juni 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepen: dirk witte.

 

No. 263 folio 317 verso, tweede stuk

 

bastiaan pieterse gehuwd met ariaantje cornelisse, dochter van cornelis andriesse zoetelief, procuratiehouder van de voogden van de kinderen van wijlen zijn schoonvader, met name andries cornelisse en gerrit cornelisse en van de andere erven

verkoopt aan adriaan jorisse te katendrecht en pieter adriaanse zijn zoon, vijf en een halve hond land in het grote blok in smeetsland, belend ten oosten wouter hendrikse, ten zuiden jan grijp ten westen het schippers- en schuitvoerdersgilde te rotterdam en ten noorden de smeetslandsedijk.

5 augustus 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, huig plonen, leendert bastiaanse en adriaan leendertse pors.

 

No. 264 folio 318, tweede stuk

 

adriaan jorisse, wonende te katendrecht en pieter adriaanse, zijn zoon, sluiten een hypotheek van vijfhonderddrieëntachtig caroligulden, zes stuivers en een halfje. het geld wordt belegd op de zojuist verworven vijf en een halve hond land in het grote blok in dirk smeetsland, belend ten oosten wouter hendrikse, ten zuiden jan grijp, ten westen het schippers- en schuitvoerdersgilde te rotterdam en ten noorden de smeetslandsedijk.

5 augustus 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

 

No. 265 folio 319, tweede stuk

 

cornelia van reijgersbergen, bijgestaan door cornelis janse delft, haar zwager en voogd, verkopen aan willem janse te rotterdam een stuk land van negen morgen en anderhalve hond volgens de putse maat na meting door landmeter hendrik pieterse en gelegen in het raaphorsterblok in smeetsland, strekkende van de smeetslandsedijk westwaarts over de smalle weg naar het zuidoosten tot aan de waal van jacob van der mij toe, belend ten oosten jan hendrikse en jacob vermij, ten westen dirk witte en de erfgenamen van cornelis cornelisse zoetelief met de erfgenamen van pieter pieterse van der burch.

2 november 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, huig plonen, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 266 folio 320, tweede stuk

 

bastiaan pieterse, gehuwd met ariaantje cornelisse, pieter andriesse, voor hemzelf en als broer van marijke andriesse,

bastiaan florisse te barendrecht als voogd van de weeskinderen van andries cornelisse en machteld leendertse, ingen plonen in barendrecht als voogd van het weeskind van gerrit cornelisse en ariaantje plonen, allen erfgenamen van cornelis cornelisse zoetelief en kommertje krijnen, verkopen aan cornelis adriaanse huizer één morgen en vijftig roeden land in het raaphorsterblok in smeetsland, belendende oost willem janse te rotterdam, ten zuiden de erfgenamen van pieter pieterse van der burg, ten westen krijn adriaanse en ten noorden dirk witte.

2 november 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan genen, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 267 folio 321, tweede stuk

 

cornelis adriaanse huizer sluit een hypotheek van vierhonderdéénenzeventig caroligulden bij de gemene erfgenamen van cornelis andriesse zoetelief en kommertje krijnen. het geld wordt belegd op de zojuist verworven één morgen vijftig roeden land in het raaphorsterblok in smeetsland, belend ten oosten willem janse te rotterdam, zuid de erfgenamen van pieter pieterse van de burch, west krijn adriaanse en noord dirk witte.

2 november 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte en bastiaan genen.

-- op 1 augustus 1611 is de hypotheek afgelost en de akte in bijzijn van adriaan ewoutse, bastiaan pieterse en adriaan jacobse doorgehaald.

 

No. 268 folio 321 verso, tweede stuk

 

pieter goossen en klaas pieterse, gehuwd met marijke goossen, erfgenamen van goosse thonisse en sijtje pieterse, verkopen aan gerrit pieterse drie morgen, drie hond en tweeënveertig roeden land in het haarlemmerblok, bekend onder nummer 118, belendende ten oosten de erfgenamen van cabau, ten zuiden de charloisse drogendijk, west jan willemse compeer en noord de weduwe en erfgenamen van pieter cornelisse  met de weduwe en erfgenamen van jacob janse roos, belast met een hoofdgeld van tweehonderd gulden waarop arend maartense in dordrecht aanspraak maakt.

3 december 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan genen, leendert bastiaanse en aart ewoutse.

 

No. 269 folio 322, twede stuk

 

gerrit pieterse sluit een hypotheek van zeshonderdzevenenzestig gulden en twaalf stuivers bij pieter goossen te rotterdam. het geld wordt belegd op een stuk land in het haarlemmerblok, belend ten oosten de erfgenamen van cabau, zuid de drogendijk, west jan willemse compeer en noord de erfgenamen van pieter cornelisse met de weduwe en erfgenamen van jacob janse roos te rotterdam.

3 december 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: bastiaan genen en leendert bastiaanse.

 

-- op dezelfde dag heeft gerrit pieterse een schuldbrief van zeshonderdzevenenzestig gulden en twaalf stuivers gepasseerd ten behoeve van klaas pieterse, echtgenoot van marietje goossen.

 

No. 270 folio 323

 

akte zonder koper en verkoper waarin alleen vermeld staat dat een huis wordt verkocht aan de zuidzijde van de kerk, belend ten oosten adriaan jacobse opdorp en ten zuiden de nieuwe vaart.

 

No. 271 folio 324

 

leendert willemse verschoor sluit een hypotheek van vijfhonderdvijfentwintig gulden bij jan gilisse van hal, raad en vroedschap der stad rotterdam. hij is het geld schuldig als borg voor cornelis elandse. van hal heeft het geld geleend op voorspraak van dominee adriaan simonse te charlois.

het geld wordt verzekerd op een huis en erf staande op het dorp, belend ten westen de straat, ten zuiden de kerkstraat, ten oosten adriaan adriaanse koning en ten noorden het gemeenlandshuis waar dominee adriaan simonse in woont.

13 december 1611.

schout: adriaan ewoutse. akte ondertekend door lenaart       willemse van der schoor.

--de akte is doorgehaald--

 

No. 272 folio 325

 

namens het gemene land van charlois verkopen schout en schepenen aan hans jansen te rotterdam een huis en erf staande en gelegen in het dorp aan de zuidzijde van de kerk, belend ten oosten adriaan jacobse opdorp, ten zuiden en westen de nieuwe vaart met de gemeenlandse plaats of kade, gelegen aan de kant van de sluisvliet en ten noorden de straat.

het pand is belast met een hypotheek waarvan de jaarlijkse aflossing negen gulden, zeven stuivers en een halfje bedraagt en die op naam staat van de weduwe en erfgenamen van jacob janse roos te rotterdam.

17 december 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

No. 273 folio 326

 

hans jansen te rotterdam sluit een hypotheek van zevenhonderdvijftig gulden bij het gemene land van charlois uit hoofde van een schuld aan huibrecht barendse te rotterdam. het geld wordt belegd op een huis en erf, staande en gelegen in het dorp aan de zuidzijde van de kerk, belend ten oosten adriaan jacobse, ten zuiden en westen de nieuwe vaart met de gemeenlandsplaats of -kade, liggende terzijde van de sluisvliet en ten noorden de straat.

borg: jan gijsbrechtse vermij.

17 december 1611.

schout: adriaan ewoutse. schepenen: dirk witte, bastiaan pieterse, bastiaan genen, leendert bastiaanse, aart ewoutse en adriaan leendertse pors.

 

transcriptie beëindigd op 13 juni 1997 te 12.36 uur.

 

                                                michel ball

 

 

 

.......... melissant  24

4

gerrit cornelisse  98

ingetje cornelisse   141

Aagje adriaanse  50

Aagje gijsse  102

Aagt arends  202

Aaltje gerritse  129, 162, 163

Aaltje jansen  219, 220

Aarnout van asewijn  195

Aart ewoutse  38, 81, 90, 92, 134, 201

Aart janse   52, 53, 212

Aart jansen  253

Aart jansse  2

Aart martens  233

Abraham cornelisse int velt  13, 206

Adriaan      florisse  15

Adriaan      leendertse smit  241

Adriaan  koenen  9

Adriaan aartse  203 205

Adriaan adriaanse  58, 138, 140

Adriaan adriaanse coninck  210, 211

Adriaan adriaanse conink  210

Adriaan adriaanse conink verwijderen   210

Adriaan adriaanse koning  271

Adriaan adriaanse schipper  198

Adriaan barisse  50, 103, 104

Adriaan bastiaanse slorp  14

Adriaan cornelisse  10, 59, 209

Adriaan cornelisse ghoeleen  10

Adriaan dirk ellertse  15, 39, 43, 45, 46, 56, 78, 79, 85

Adriaan dirkse  28, 41, 53, 75

Adriaan ewouts  5, 72

Adriaan ewoutse  6, 9, 12, 17, 19, 31, 51, 55 57, 75, 100, 122, 123, 135, 146, 161, 164, 176 178, 185, 186, 194, 206, 267

Adriaan genen  147

Adriaan gerritse  115, 129, 162

Adriaan gerritse lievens  248

Adriaan heindrikse outraet  53

Adriaan hendrikse pors de jonge  155

Adriaan jacobse  36, 114, 167, 185, 267, 273

Adriaan jacobse bogert  66, 67

Adriaan jacobse geltelder  11

Adriaan jacobse opdorp  32, 66, 67, 157, 158, 180, 181, 186, 195, 270, 272

Adriaan jacobse stablank  246

Adriaan jacobse stoup  130

Adriaan janse opdorp  87, 228

Adriaan jorisse  49, 263, 264

Adriaan klaasse haas  21, 23

Adriaan klaasse haasjager  121

Adriaan klaasse meuijt  170, 171

Adriaan leendertse hoofgen  50

Adriaan leendertse hoosgen  25

Adriaan leendertse pors  65, 81, 88, 89, 171, 202, 206

Adriaan leendertse smit  241, 242

Adriaan lenertse pors  82

Adriaan ouwemans  13

Adriaan pieterse  50

Adriaan pieterse van leijen  103

Adriaan rijnboutse  20

Adriaan simonse  104, 271

Adriaan tilburg de jonge  230

Adriaan warboutse  36

Adriaan zegers  92

Adriaantje adriaanse  50

Adriaantje bastiaans  213

Adriaantje bastianen  16

Adriaantje jacobse  126

Adriaantje klaasse  130

Adriaantje leenderts  242

Adriaantje plonen  18

Adriaantje sijmons  79

Adriaantje sijmonse  9

Advokaat vergoes  214 216

Aecht arends  171

Aelbert aelbertse  107, 108

Aernt arents  200

Albert albertse  125, 261

Albert albertse suijr  210, 211

Almonde   189

Andries adriaanse  191

Andries adriaanse munter  196

Andries adriaanse munter alias jonge waterland  196

Andries cornelisse  65, 263, 266

Andries florisse  14

Anna anthonis  145

Anna barents  137

Anna barentse  80, 136

Anna cornelisse van alphen  200, 201

Anna leenderts  49

Anna leendertse  49

Anna thonisse  144

Anna van den does  230

Anna van der daas  76, 77

Anna van der does  231, 254

Anna witte  130

Anne leendertse  9

Anneke klaasse  122, 123

Annetje cornelisse int velt  206

Anthonis andriesse  168

Arend arendse   161

Arend maartense  255, 268

Arend maartensse  155, 220

Arend martens   200, 202, 246

Arend martense  171, 187, 223

Arend martensse  175

Arend van scherpenzeel  76, 77

Arent van scherpenzeel  189

Ariaan de jonge  226

Ariaan gerrit lievens  247

Ariaantje ariense   244

Ariaantje bastiaanse  15

Ariaantje bastianen  72

Ariaantje cornelisse  263, 266

Ariaantje geenen  121

Ariaantje leendertse  241

Ariaantje pieters  65

Ariaantje pieterse  190

Ariaantje plonen  266

Ariaantje plonen,  266

Ariaantje simons  236, 237

Ariaantje simonse  49

Ariaantje witte  130

Arie ariens  162, 163

Arie cornelisse soetelief   190

Arie leendertse pors  200

Arien ariense  189

Arien ewoutse  189

Arij claasse  189

Baaltje leenderts  49

Baaltje leendertse  9, 49

Barbera arentse  186

Barend janse smit  35

Barent janse smit  194

Barthout van vlooswijk  248

Bastiaan           adriaanse  139, 140

Bastiaan adriaanse  25, 138, 243

Bastiaan adriaanse noteboom  249

Bastiaan adriaanse outraat  114, 115

Bastiaan cornelisse  63

Bastiaan cornelisse haasgen  68, 71

Bastiaan florisse  20, 22, 24, 28, 30, 31, 65, 80, 135, 161, 175, 187, 266

Bastiaan gelder  257, 258

Bastiaan genen  25, 50, 149, 150, 172, 237

Bastiaan hendrikse verschoor  256

Bastiaan jacobse  15, 96, 97, 101, 173

Bastiaan jacobse vetten  172, 173

Bastiaan leendert joris porre  49

Bastiaan leendert willemse  198

Bastiaan leenderts  49, 58

Bastiaan leenderts joris porre  49

Bastiaan leendertse  15, 16, 144

Bastiaan leendertse verschoor  127, 128, 149, 150, 159, 185, 186, 256

Bastiaan pieter damasse  190

Bastiaan pieterse  13, 36, 190, 263, 266, 267

Bastiaan pieterse bijdemolen  65, 206

Bastiaan willemse  107, 108

Bastiaan witte  9, 16, 19, 38, 155, 200, 202, 221, 222, 254

Bastiaan witterse  171

Bastiaantje cornelisse  26

Bastian genen  173

Beatris cornelisse  130

Bethout van vlooswijk  247

Betje andriesse  124, 125

Blijenburg  51

Bruijninck van wijngaarden  73

Catelijna pieters  87

Catelijna pieterse  86

Catrijna dircxse  231

Charles de lassaelge  5, 6, 9

Cijtje pieterse  197

Claes gerritse  129

Clara gerrits      buijtenwech  238

Clement adriaanse  50

Clement bastiaanse van nes  212

Clement dirkse  15

Clement leenderts  54, 203

Clement leendertse pors  81, 82, 88, 89, 102, 112, 113, 183, 184, 193, 206

Clement lenertse pors  111

Clement willemse  126

Clementia hannemans  200

Clijsje pieterse  189

Coen janse  15, 158

Coen jansen  156

Coonen wouterse  129

Cornelia janse van almonde  96

Cornelia van reijgersbergen  265

Cornelis aartse   68, 121, 147, 247, 248

Cornelis adriaan goossen  2

Cornelis adriaanse  24, 106, 108, 117 120

Cornelis adriaanse dorsman de jonge  138, 140, 141

Cornelis adriaanse dortsman  107

Cornelis adriaanse dortsman de jonge  182, 188

Cornelis adriaanse goesse  212

Cornelis adriaanse huizer  36, 113, 158, 266, 267

Cornelis adriaanse keijser  94, 95, 226

Cornelis adriaanse snijder  65

Cornelis andriesse munter  18, 37, 65

Cornelis andriesse soetelieff  212

Cornelis andriesse zoetelief  2, 20, 22, 34, 93, 263, 267

Cornelis bastiaanse santweg  113

Cornelis bastiaanse zandweg  158

Cornelis cornelisse   129, 165, 166, 189

Cornelis cornelisse coosen  172

Cornelis cornelisse de bie  221

Cornelis cornelisse hofflant  234

Cornelis cornelisse neeff  10, 11, 24, 65, 92

Cornelis cornelisse wever  58

Cornelis cornelisse zoetelief  265, 266

Cornelis davidse van der mije  183

Cornelis de bie  254

Cornelis de bije  74, 76, 77

Cornelis dirkse  115

Cornelis elandse  271

Cornelis gerritse  129

Cornelis gerritse molenaar  30

Cornelis gijsbrands  258

Cornelis gijsse  102, 137, 148, 193, 203 206, 208 210, 211, 222

Cornelis goossen groenhout  92

Cornelis herculisse  50

Cornelis ijsbrandse  192, 261, 262

Cornelis ijsbrandse#  262

Cornelis jacobse  18, 35, 56, 57, 75, 100, 189, 194, 244

Cornelis jafetse  10, 11, 24, 165, 166, 172, 189, 201

Cornelis janse  19, 26, 27, 247

Cornelis janse delft  265

Cornelis jansen  151

Cornelis jansse  42

Cornelis japhetse  102

Cornelis klaasse  138

Cornelis krijnen  130

Cornelis leenderts  98

Cornelis leendertse  33, 80, 130

Cornelis leendertse int velt  19, 32, 189, 206

Cornelis leendertse plochaar   35

Cornelis leendertse smeer  131, 133, 165, 166, 172, 179

Cornelis lenaerts  189

Cornelis lievense  15, 16

Cornelis maartense  135

Cornelis pieterse  47, 119, 120, 165, 166, 172, 189

Cornelis pieterse in de ham  84

Cornelis pieterse schoor  99

Cornelis pieterse van leiden  141

Cornelis pieterse wagemaker  29

Cornelis sierense  124

Cornelis sijbrandse  261

Cornelis simonse buijer  225

Cornelis soutelanden  42

Cornelis thomasse  7

Cornelis tomasse  8, 250

Cornelis van         soutelande  171

Cornelis van alfen  3, 4, 17, 81, 82

Cornelis van mierop  2, 185, 186

Cornelis van soutelande  151

Cornelis van zoutelande  3, 27, 56, 57, 62 64, 72, 75, 78, 100

Cornelis verheull  209

Cornelis willemse  4 6, 9, 79, 236, 237

Cornelis willemse porre  69

Cornelis willemse pors  74, 78, 79, 109, 110

Cornelis willemse romeijn  81

Cornelis zandweg  13

Cornelis zuren  116

Cuneijra aartse  205

Cunijera aartse  203

Cunijra aartse  204

Daan isaakse  3

Dammas heindrikse  199

Dammes hendrikse  179

Dammis dirkse  133

Dammis hendrikse  130, 131, 133, 139, 140, 176 178

Daniel janse perus  226

Daniel janse perve  96

David janse van der mije  183, 184

David stoffelse  251, 259, 260

De heer van cabauw  197

Dieuwertje doense  155

Dingen gijsse  225

Dirk             bastiaanse  194

Dirk adriaanse dortsman de jonge  219, 220

Dirk alewijn  191

Dirk bastiaanse  35, 80, 117, 118, 192

Dirk cornelisse  114, 115, 204, 205, 208 211, 245

Dirk cornelisse eland  148

Dirk cornelisse elands  136, 137

Dirk de lamarsche  60

Dirk ellertse  39, 46, 57

Dirk floren  222

Dirk gijsse  102, 249

Dirk jacobse gorter  36, 93

Dirk staasse  72, 96

Dirk staesse  33

Dirk van der houve  177

Dirk willemse  104, 106, 107

Dirk willemse nieuwentimmer  256

Dirk witte  4, 18, 19, 26, 34, 81, 88, 89, 121, 134, 187, 229, 235, 236, 238, 239, 257 260, 265 267

Dirkje  38

Dirkje heindrikse  54

Dirkje hendrikse  55

Dirkje nicolaasse  177

Egbert aartse  38, 54, 81, 82, 89, 256

Egbert arisse  88

Eikenraat cornelisse van alphen  201

Elijzabeth gerritse buijtewech  26

Elisabeth geenen  206

Ellert janse  33

Emerentiana melis van hoogevene  69

Emmeke melis  97, 101, 200

Emmerentje melis  79

Emmetje melis  171, 189

Enneke hendrikse  130

Enneke melis  96

Erckenraat cornelisse van alphen  200

Erfgenamen van almonde  38, 149, 150

Erfgenamen van cabau  164, 269

Erfgenamen van melissant  202

Erfgenamen van zoutelande  26

Eringa dirkse van reijgersbergen  214, 215

Ewout adriaanse   188

Ewout adriaanse bijlewerf  6, 8

Ewout cornelisse bijlewerff  182

Ewout janse van der stock  26

Ewout janse van der stok  53

Floris cesarius  2

Francoes de wijck  42

Frank willemse muijlick  3

Frans adriaanse  84, 85

Frans adriaanse van der dussen  72

Frans beaumont  189

Frans van beaumont  49, 96, 97, 101, 171, 200, 202

Geraard van sante  72

Gerard van der a   187

Gerrit ariense  189

Gerrit cornelisse  18, 263, 266

Gerrit cornelisse de bije  74, 78

Gerrit de lange  7

Gerrit de langen  5

Gerrit dirkse van den wolff  187

Gerrit janse smit  121

Gerrit jansse  189

Gerrit jasperse van lichtenberg  174

Gerrit pieterse  4, 189, 268, 269

Gerrit ter gouwe  93

Gerrit van der gouwe  18

Gerrit van houten  19

Gijs dingense  224, 225

Gijs gijsse  213

Gijs janse  72, 107, 108, 193, 222

Gijs jansse  59, 106, 131

Gijsbert jansse  102, 189

Gijsbert maartense stout  7, 8, 21, 23, 250, 253

Gijsbert ottense van zoelen  1, 60

Gijsbert sijmonse smit  241

Gijsbert simonse smit  242, 261, 262

Gijsbert stout  23, 121, 147

Gijsbert van schaerlaecken  183

Gijsbert van zoelen  4

Gijsbrecht martense stout  68

Gijsbrecht pouwelse  4

Gijsbrecht van zoelen  174

Gijsje pieterse  29

Gilles pieterse smit  194

Gillis koel  235, 236, 238, 239

Gillis vriesse  255

Goessen tonisse  223, 226

Goosen adriaanse groenhout  69

Goosse adriaanse  92

Goosse thonisse  268

Gosse antonisse  29

Govert hendrikse  160

Govert janse   81, 82

Govert janse strienaar  54, 55

Govert janse van duijn  36

Grietje gijsse  213

Grietje huibrechtse vermeer  97, 101, 148, 164, 205, 230, 231

Grietje janse  134

Hans jansen  272, 273

Hans van de veeke  235

Hans van der veecke  9, 15, 40, 72, 76, 96, 254

Hans van der veeke  254

Hans van der veke  77

Hans van geel  42

Harmen willemse  169, 211

Harmen willemse suijr  168, 210

Heer van assendelft  238, 239

Heer van cabaeu  29

Heer van cabau  223

Heer van calaen  95

Heer van doorn  236, 237

Heer van doorne  230, 231

Heer van goudriaan  255

Heer van hazerswoude  230

Heer van horion  95

Heer van lis  34, 222, 226

Heer van offen  3

Heer van seraetskerck  237

Heer van serartskerck  236

Heer van tilburg  230, 231

Heindrick willemse  28

Heindrik andriesse  98

Heindrik damasse  3

Heindrik dammisse  12, 17, 38

Heindrik gerritse cranendonck  36

Heindrik heindrikse  1, 12

Heindrik rutgers  32

Heindrik van santen  5, 7

Heindrik willemse  30, 52

Heindrikje adriaanse  50

Helleman pieterse  3

Helleman pieterse van rijsoort  70

Hendrik         hendrikse  136

Hendrik         roelandse  141

Hendrik      pieterse  265

Hendrik aartse munter  55

Hendrik adriaanse roonbart  196

Hendrik adriaanse suijr  234

Hendrik adriaanse vernust  119, 120

Hendrik andriesse munter  54, 134

Hendrik andriesse roonbaart  191

Hendrik cornelisse schoor  99

Hendrik damasse  81

Hendrik dammisse  82

Hendrik de vos  76, 77, 231, 254

Hendrik gerrits cranendonk  238

Hendrik gerrits kranendonk  239

Hendrik gijsse  123

Hendrik gijssen  122

Hendrik hendrikse snijer  80

Hendrik hendrikse suijr  83

Hendrik pieterse kranendonk  81, 251

Hendrik roelandse  138

Hendrik roelandse kuiper  139

Hendrik roelantse   198

Hendrik roelantse kuiper  140

Hendrik ruttens neeff  180

Hendrik ruttense  157

Hendrik ruttense neeff  181

Hendrik willemse  93

Herman schalliks  19

Herman spiegel  94

Herman willemse suijer  204

Hieronymus manrijcke  61 63

Hieronymus maurijquart  19

Hieronymus maurijquee  19, 26, 27

Hubert cornelisse  240

Huibert cornelisse  12, 17, 62, 176

Huibrecht  cornelisse  146

Huibrecht barendse  273

Huibrecht cornelisse  134, 177, 178, 194, 229

Huig jansse  133

Huig plonen  13, 74, 169, 189

Huig repelaar  247, 248

Ietje herperse  141

Ijsbrand arends  78, 254

Ijsbrand arendse  93

Ijsbrand arentse  196

Ijsbrand dirkse  235

Ijsbrand jacobse opdorp   195

Ijsbrand van schagen  214, 215

Ijsbrant arents  76

Ijsbrant arentse  202

Ijsbrant dirkse kalfspoot  20

Ingen plonen  266

Ingetje florisse  24

Ingetje pieters  165, 172

Ingetje pieterse  166, 189

Isaias de lindt  5, 7

Jacob adriaanse  186, 244

Jacob adriaanse van adrichem  72

Jacob andriesse  162

Jacob cornelisse  117, 118, 176 178, 182, 192, 199

Jacob cornelisse de jonge  241

Jacob cornelisse meijnnaard  15

Jacob cornelisse meijnnaart  16

Jacob cornelisse wagemaker  186

Jacob de jong  230

Jacob de jonge  231

Jacob dirkse reigersbergen  18

Jacob dirkse reijgersbergen  214

Jacob dirkse van der mars  60

Jacob dirkse van reijgersberg  216

Jacob dirkse van reijgersbergen  218

Jacob francois  233

Jacob hendrikse  74

Jacob jacobse duijn   155

Jacob jacobse snijder van cleef  85

Jacob jacobse van cleeff  84

Jacob janse  130, 190

Jacob janse comen  180, 181

Jacob janse cramer  66, 67

Jacob janse mastenbroek  9, 109, 110

Jacob janse roos  151 154, 156, 170, 171, 200, 202, 226, 268, 269, 272

Jacob janse tromper  4

Jacob janse van almonde  96

Jacob klaasse  138

Jacob leendertse besemer  81

Jacob martense dasseguij  156

Jacob pieterse van der sluijs  96, 226

Jacob reijgersbergen  127, 128

Jacob rochusse  126

Jacob stalpert  233

Jacob van almonde  226

Jacob van den ancker  42

Jacob van der mij  232, 265

Jacob van reijgersbergen  149, 150

Jacob vermij  239, 255, 265

Jacob willemse  90

Jacob witte  233

Jacob wittese  255

Jacomijne weijtsen  255

Jacques manrijcke  61, 63, 152 154

Jafet andriesse  203

Jafet cornelisse  171, 201, 202, 206

Jan           harpertse  216

Jan     cornelisse  248

Jan adriaanse  2, 194

Jan bastiaanse  117, 118, 257 260

Jan bastiaanse coomen  192

Jan bugindt (bouquet?)  166

Jan bukedt (bouquet)  167

Jan christiaanse  19

Jan coenen van ophove  156

Jan cornelisse  247

Jan cornelisse kruissaard  40

Jan crijnen  13

Jan dircxse van coelen  171

Jan dircxse van driel  198

Jan dirkse  200, 202

Jan dirkse pag 202 doorhalen  202

Jan dirkse van coelen  171

Jan dirkse van keulen  200, 202

Jan dirkse van koelen  3, 4, 33, 49, 69, 70, 79

Jan doens  39

Jan doense  41, 44, 45, 199

Jan engels  5, 6

Jan gerrit damasse  64

Jan gerrit dammisse  62

Jan gerritse  129, 152

Jan gerritse damasse  63

Jan gerritse van goch  91, 103, 104, 251

Jan gielisse van hall  12

Jan gijsbrechtse vermij  273

Jan gijsse  102, 222, 249

Jan gilisse van hal  271

Jan gilles van hal  27

Jan govertse  189

Jan govertse staevar  88

Jan govertse strienaar  54, 55

Jan govertse strijenaar  89

Jan grijp  263, 264

Jan harbertse  15

Jan harpertse  169, 183, 184, 217, 227

Jan heindrikse  18, 52

Jan hendrikse  93, 265

Jan herbertse  10, 11

Jan herperts  232

Jan herpertse  136

Jan huibrechtse  96

Jan huijbrechtse ruter  241, 242

Jan ingense  20, 22, 74, 111 113, 175, 187

Jan janse  52

Jan janse vermolen  19

Jan jansse  126

Jan joppen  105

Jan klaasse  58, 138, 140

Jan leendertse pors  100, 215

Jan lenertse pors  239

Jan maarten van schouwen van endegeest  218

Jan maartense  21

Jan pieterse comen  197

Jan pieterse de bien  4

Jan pieterse winter  32, 180, 181, 190

Jan ploenen  98

Jan plonen  168, 169

Jan sergeijfels  80

Jan sergeijsels  83

Jan sergijsels  224

Jan stevense  19

Jan thonisse  190

Jan van almonde  29, 96, 97, 101, 226

Jan van goch  252

Jan van holster  36

Jan van mathenesse  73

Jan van zoelen  226

Jan willemse  14, 159, 160

Jan willemse compeer  4, 16, 29, 31, 135, 161, 164, 197, 223, 268, 269

Janneke bastiaanse  122, 123

Janneke cornelis  222

Janneke cornelisse  102, 193

Janneke jafetse  167, 172

Janneke nicolaas van westerbeek  193

Jannetje jafetse  173

Japhet cornelisse  200

Jasper baltasar osmasse  42

Jasper rokusse   61

Jasper van luchtenburg  93

Jasper van zoelen  96, 101, 189

Jeronijmus manrijque  42

Jeronymus manrijcke  151, 152

Job pieterse  9

Jochem leendertse  156

Johan van roon  238

Johan van schuijlenburch  214

Johan van schuijlenburg  215

Johanna quingets  40

Johanne quinguets  15

Johannes ijserman  86, 87, 99, 116, 124, 125, 134

Johannes ijzerman  47, 48

Jonkheer adriaan van ielen  255

Jonkheer arend van scherpenzeel  235, 254

Jonkheer gillis koels  229

Jonkheer hendrik de vos  221, 230 231, 254                          

Jonkheer hendrik serooskerke  255

Jonkheer joachim van mierop  212

Jonkheer johan van roon  239

Jonkheer jop van teijlingen  255

Jonkheer nicolaas van westerbeek  205, 208 210, 245

Jonkheer nicolaas van westerbeeke  211

Jonkheer nicolaas westerbeek  102

Jonkheer pijnse  239

Jonkheer prinse?  239

Joost van rijn  42

Joost van zoelen  38, 81, 204, 213

Joost van zoolen  43, 46

Joris barents  49

Joris barentse  49

Joris leenderts  49

Joris leendertse  49

Joris leendertse van der burg   74

Joris willemse in de roskam  72

Juffrouw bouchorst  230

Juffrouw clara  239

Juffrouw stoppelaar  239

Kinderen van lier  26, 97, 101, 244

Klaas          andriessen  168

Klaas anderse  130

Klaas andriesse  169, 211

Klaas andriessen  256

Klaas bastiaanse  80, 83, 105

Klaas cornelisse  73

Klaas gerritse  114

Klaas heeremaals   95

Klaas herenaalse  31, 135

Klaas pieterse  268, 269

Kleijs gijsse  147

Koen jansen  78

Koenraad van der linde  206

Kommertje krijnen  266, 267

Krijn adriaanse  266, 267

Krijn adriaanse huizer  36

Krijn andriesse huizer  18

Krijn gerrits  18

Krijn joppe  145

Leendert aartse brouwer  143

Leendert aartse louter   142

Leendert adriaanse  5, 7 9, 16, 25, 31, 102, 135, 208, 209, 222, 250, 253

Leendert adriaanse hoosje  60

Leendert adriaanse smitshoek  60

Leendert bastiaanse  144, 159, 169

Leendert bastiaanse slorp  13

Leendert clementse  159, 160

Leendert cornelisse  30

Leendert cornelisse plokhaar  194

Leendert gerritse  219, 220

Leendert gijsbertse schilperoort  60

Leendert heindrikse   12, 38

Leendert hendrikse  137

Leendert hermans  70

Leendert hermanse  240

Leendert hermanse verschoor  44

Leendert hermense  62

Leendert hermense verschoor  41

Leendert jacobse besemer  81

Leendert joris  49

Leendert joris porre  49

Leendert jorisse  4, 9

Leendert jorisse pors den ouden  9

Leendert jorisse van der burg  40

Leendert leendertse  4, 9, 49, 61, 69, 108

Leendert pieterse  47, 48

Leendert willemse verschoor  271

Leentje witte  130

Lenaart adriaanse  6

Lenaart joppe  168

Lenaart joris  49

Lenaert cornelisse den ouden  189

Lenert cornelisse plochaar  206

Lieven lievense  219

Lijgje aartse  133

Lijntje pieterse  15, 16

Lijsbet jacobse  111, 112

Lijsbeth jacobse  113

Lou bastiaanse  179

Maarten arends  78

Maarten cornelisse  243

Maarten janse stelt  260

Maarten jansse  14

Maarten kievit  208

Maarten maartense  159, 160

Maarten ploenen  59

Maartje gijsse  102

Machteld gijsse  102

Machteld leenderts  65

Machteld leendertse  266

Magdalena van almonde  55

Manrijcke  64

Margreta janse van almonde  226

Margreta stoppelaar  229, 235

Margriet janse van almonde  96

Margrieta cornelisse van der burch  183, 184

Margrieta stoppel  239

Margrieta stoppelaar  236, 238

Maria de groot  81, 82

Maria stalpert  255

Maria van almonde  96, 226

Marieke adriaanse  50, 103

Marieke arendse  126

Marieke arentse  121

Marieke bastianen  16

Marieke dammisse  39, 46

Marieke doene  245

Marieke goverts  118

Marieke govertse  117

Marieke leenderts  49

Marieke leendertse  49

Marieken pier caes  32

Marietje goossen  269

Marietje pieterse  189

Marijcke pieterse  108

Marijcken govertse  106 108

Marijcken hendrikse  174

Marijcken pieterse  172

Marijke andriesse  190, 266

Marijke andriesse.  190

Marijke arents  147

Marijke bastiaanse   15

Marijke dammisse  45

Marijke goessen  223

Marijke goossen  197, 268

Marijke leendertse   9

Marijke pieterse   165, 166, 190

Marijke tonisse  14

Marten arentse kijvit  77

Marycke arentse  186

Mathenesse  76, 77

Mathijs crijnen  166, 167, 227

Matijs crijnen   165

Meester adriaan de jonge  226

Meester adriaan de jongh  217

Meester adriaan dirkse  187

Meester adriaan dirkse de jongen  232

Meester adriaan van der goes  229

Meester adriaan vergoes  166, 167, 238, 239

Meester cornelis van alphen  170, 171, 202

Meester jan  105

Meester jan sergijsels  225

Meester jan van almonde  101

Meester rutger van ielen  218, 233, 255

Meeuwis wijnands  122, 123

Melissant  62, 95, 200, 223, 226

Melisse  222

Mertens cornelisse van alphen  155

Mertens johan van ilpendam  200

Mevrouw van assendelft  25

Mevrouw van quarre  189

Michiel willemse  1, 20, 22, 81, 82, 85, 257 259

Michiel willemse van der schoor  47

Michiel willemse verschoor  39, 41, 44, 45, 84, 91

Mijrijck willems   25

Millem van melissant  155

Neeltje aartse  199

Neeltje adriaanse  25

Neeltje ariens  244

Neeltje cornelisse  10, 189, 244

Neeltje cornelisse wije  221

Neeltje gijsse  102, 209

Neeltje janse van almonde  226

Neeltje joppe  169, 256

<  169

Neeltje joppen  168, 211

Neeltje pieterse  165, 172, 189

Neeltje sanders  159, 160

Neeltje stevens  109, 110, 114, 115

Neeltje warboutse  234

Neeltje wouters  114, 115

Nicolaas cornelisse van alphen  200

Nicolaas heeremans  161, 164

Nicolaas heremaals  111, 112

Nicolaas hermanse   113

Nicolaas kuijsten  34, 146

Nicolaas ruijsten  177

Nicolaas ruijten  17

Nicolaas van alphen  155, 201

Nicolaas van westerbeek  148, 204

Niesje leendertse   129

Nieuwen timmer  104

Noorden egbert aartse  89

 

Ocker pieterse  186

Okker pieterse  185

 

Pauwels gielisse van loe  205

Percijn  212

Persijn  76, 77, 254

Peter maximiliaan van geel  42

Philips de soete  233

Philips van gindertale  51

Pieter adriaanse   102, 263, 264

Pieter adriaanse schouten  232, 239

Pieter andriesse  266

Pieter bastiaanse  4

Pieter bastiaanse kettingh  183

Pieter cornelis  224

Pieter cornelis wijn  246

Pieter cornelisse  55, 63, 71, 75, 83, 96, 97, 101, 130, 131, 133, 165 167, 171 173, 189, 200, 202, 223, 225, 226, 268, 269

Pieter de veerman  80

Pieter dirkse  114

Pieter eelant  87

Pieter elands  136

Pieter elandse  86, 124 126, 240

Pieter ewoutse dunnebier  142, 143

Pieter gerrits  68

Pieter gerritse  7 9, 100, 121, 175, 187, 253

Pieter gerritse baardman  250

Pieter gerritse heinen  147

Pieter gijsse  98, 168, 169

Pieter gijsse cortpenninck  224

Pieter gijsse cortpenning  39, 43, 45, 85, 105, 225

<  46

Pieter gijsse kortpenning  84

Pieter goesse  223

Pieter goossen  197, 268, 269

Pieter jan gijsse de jonge  162, 163

Pieter janse gijsse  25

Pieter janse kaas  66, 67, 104

Pieter jansse kaas  103

Pieter joosten  130

Pieter joppe  144, 145

Pieter lauwen  243

Pieter lauwerse  249

Pieter leendertse  116

Pieter leendertse graeuwert  46

Pieter leendertse grauwert  39, 44, 45

Pieter leendertse gravert  43

Pieter leendertse grawert  240

Pieter leendertse weert  131, 133

Pieter lenertse graeuwert de jonge  41

Pieter pieterse  65, 94, 96, 97, 101

Pieter pieterse messemaker  194

Pieter pieterse van de burch  267

Pieter pieterse van der burch  265

Pieter pieterse van der burg  266

Pieter willemse  102

Pieter wouterse  28, 30

Pieternelle gerritse  74, 221

Pieternelleke gerritse  40

Pietertje wouterse  114

Pleun dirkse  78

Pleun pieterse  109, 110, 145

Pleuntje pieters  165

Pleuntje pieterse  189

Ploen dirkse  5, 6

Ploen huijbrechtse  189

Ploon leendertse  37

Ploon pieterse  144

Ploontje pieters  172

Ploontje pieterse  166

Pouwel gillisse van loe  245

Pouwel pouwelse  245

Pouwels gillisse van loe  207 209

Pouwels heemskerk  22

Pouwels jacobse  146

Pouwels pieterse  256

Pouwels van heemskerk  20, 21, 23

Pouwels willemse  3

President hiniosa  235

President sijmosa  230

 

Quarre  75

Quarte  151

 

Raadsheer wijngaarden   127, 128

Reijgersbergen  51

Rochus grijp  3

Rutger van ielen  218

 

Sebastiaan cornelisse de witte  69

Sebastiaan jacobse  16

Sebastiaan janse  187

Sebastiaen van ketel  212

Sijbrand occo  112, 113

Sijbrand ocko  111

Sijbrand van alckemade  212

Sijmon janse  52

Sijmon leendertse  9

Sijmon van teenhuijsen  32

Sijtje bastiaanse  15

Sijtje bastianen  16

Sijtje diricxse  189

Sijtje dirkse  57, 75, 100, 244

Sijtje dirkse de jong  75

Sijtje melis  101

Sijtje pieterse  81, 82, 91, 96, 97, 134, 189, 223, 251, 252, 268

Simon gijsse  241

Simon leenderts  49

Simon leendertse  49

Simon van steenhuizen  32

Sophia van reijgersberg  216

Sophia van reijgersbergen  217, 218, 232

Stijntje bastiaanse  261, 262

 

Tanneke melis  202

Thijs crijnen  100

Thonis andriesse  256

Thonis cornelisse  130

Tielman franse gorter  2

Toontje leenderts  50

Trijntje dammisse  3, 47, 48

 

Van der mij  217

Van lier  96

Vermeij  214 216

Vrouw van lier  173

Vrouw van quarre  152, 153

Vrouwe van qauarre  57

Vrouwe van quarre  100, 154

Vrouwe van quarru  56

 

Warbout bastiaanse  102

Weijntje melis  49

Weijntje nelis  49

West cornelis jacobse  53

Willem aartse  4, 61, 151 154

Willem adriaanse  119, 120, 138 140

Willem brixiusse  256

Willem de lapper  63

Willem de wever  256

Willem evertse  130

Willem gerritse verhouter  177

Willem hendrikse  93, 114, 115, 144, 145, 240

Willem huijgense  230

Willem jan franck  74

Willem jan franken  221

Willem janse  37, 76, 77, 254, 265 267

Willem janse van melissant  16, 19, 27, 29, 42, 92

Willem jansen  76

Willem jansse van melissant  3, 15, 81, 82, 92, 151

Willem krijnen joppe  144

Willem leendertse verschoor  258

Willem michielse  91, 103, 104, 259, 260

Willem michielse verschoor  251, 252

Willem pieterse  54, 91

Willem pieterse besemer  38, 81, 82, 134, 251, 252

Willem pijck  105

Willem pouwelse  3

Willem schouten  72

Willem van  melissant  26

Willem van dashorft  155

Willem van der duijn  233

Willem van der laeeschoot  51

Willem van horijon  94

Willem van horion  94

Willem van melissant   96, 101, 102, 155, 171, 189, 197, 202, 203, 206, 226, 238, 239

Witte bastiaanse  244

Wouter harmaert  94

Wouter harmerts  95

Wouter heindrickse  152

Wouter heindrikse  1, 75

Wouter hendrickse  153

Wouter hendrikse  56, 57, 62 64, 71, 90, 100, 102, 134, 154, 155, 171, 187, 200, 202, 232, 244, 263, 264

Wouter hendrixse  189

Wucker hendrikse de vos  40

Wucker johan van matenesse  40

Wucker johan van mathenesse, heer van lisse  37

Wucker sijmon van grijpskerke  26

Zoon hendrik de vos  230