Archief van de voormalige

    Gemeente Katendrecht 

  Inventarisnummer 12

  Openbare verkopingen   (1711 - 1771)

          Transcriptie Henk Jansen  /  Computerbewerking Michel Ball

  MET INDEX

Namen van kopers worden in deze uittreksels
alleen bij uitzondering gegeven

No. 1 Jan de Jong, koopman in koebeesten, verkoopt koeien. 3 nov. 1711. 

No. 2 Gijsbert Dirkxsz. Heij en Dirk Gijsbertsz. Heij, hande­laars in koebeesten, verkopen koeien. 11 en 12 okt. 1712.

No. 3 Jacobus Versluijs, koopman in koebeesten, verkoopt koeien. 27 apr. 1715.  

No. 4 De diaconie van de gereformeerde gemeente Charlois en Katendrecht verkoopt het huis en erf van wijlen Arij Bastiaansz. Verschoor, belendende oost: Crijn Geltelder, west Pieter van der Pols, noord de erven van Anna d'Ouw, alsmede een stuk zaailand in de Hille, belendende oost en west: Pieter Geltelder. Koper van het huis:
Arij Ariens Geltelder voor 1101 gulden. Koper van het zaailand: Willem Bastiaansz. Warbou(t)se voor 510 gulden. 
19 jan. 1725.

No. 5 Jan Hoogerwerff, koopman in koebeesten, verkoopt koeien. 4 mei 1728.

No. 6 Pieter France van der Graaff, koopman in koebeesten, verkoopt koeien. 4 okt. 1729.

No. 7 De stadsbouwmeester van Rotterdam verkoopt 159 iepen en 106 essen staande op de Catendrechtse Zeedijk langs de Nieuwe Maas. Kopers moeten alvorens te mogen hakken eerst hun kwitantie van de stadsbouwmeester tonen aan Cornelis Graafland, opsiender van Feijenoort. 2 november 1731.

No. 8 Arij Leendertse Takkebos verkoopt twee morgen weiland, leenroerig aan de Staten van Holland, belend ten oosten de weduwe Jan Takkebos, west Jacob Blijdorp, noord Arij Vonk en Cornelis van Alphen en zuid de gemenelands watering. Koper: Sijmon Hoorenwegh voor 800 gulden de morgen. 10 jan. 1733.

No. 9 Cornelis Verschoor verkoopt inboedel. 25 apr. 1736.

No. 10 De meerderjarige erfgenamen en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Bastiaan Pieterse Dekker en Pleuntje Jacobs van den Berg verkopen inboedel. 
28 sept. 1736.  

No. 11 De meerderjarige erfgenamen en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Bastiaan Pieterse Dekker en Pleuntje Jacobs van den Berg verkopen een huis en erf, belendende ten noorden Arij Hendriksse van Mulm. Koper Krijn Cente den Besten voor 450 gulden. 28 sept. 1736.

No. 12 Hendrik Lansbergen, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden op te velde staand tarwe, zaad en op bonen. Bastiaan Bastiaanse van Es pacht voor  35 gulden. 19 juli 1737.  

No. 13 De meerderjarige erfgenamen en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Job Commijs verkopen twee koeien, melkgereedschap en inboedel. 20 feb. 1738.

No. 14 De meerderjarige erfgenamen en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Job Aartsz. Commijs verkopen een huis en erf aan de Catendrechtse Lagendijk, belendende oost de weduwe van Abraham van Luijk, west, de weduwe van Pleun Brugman en zuid, de weduwe van Jan Takkebos. Koper: Cornelis Joppe Commijs voor 620 gulden. 20 feb. 1738.

No. 15 De meerderjarige erfgenamen en de voogden over de minderjarige erfgenamen van Job Aartsz. Commijs verkopen een huis en erf aan de Katendrechtse Dijk, belendende oost de diaconiearmen, west het uitpad van het land van Jacob Brugman, zuid, de dijk en noord de bermsloot. Koper Leendert Joppe Commijs voor 220 gulden. 16 mei 1738.  

No. 16 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden op te velde staand winter- en zomerkoren, vlas en boekweit. De tienden van het Veerblok of Kerkeblok worden gepacht door Leendert Jansz. Takkebos voor 30 gulden. Het mr. Jacob van Almondeblok, het Jacob Corvinusblok en het mevrouw van Moerkerkenblok blijven onverpacht. In Smeetsland worden alleen het blok van Raaphorst (van de Bredeweg tot het Waarsmanshuis) gepacht door Arij Vonk voor 13 gulden en het derde blok (van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel) gepacht door Arij Niemandsverdriet voor 33 gulden. Het eerste blok in Smeetsland, het zogeheten Veerblok blijft onverpacht. 12 juli 1738

No. 17 Hendrik Lansbergen, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden op tarwe en gerst. Hendrik van de Chingel pacht voor 30 gulden. juli 1738.

No. 18 Hendrik Lansbergen, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden op te velde staande gewas­sen. Hendrik Lansbergen pacht voor 18 gulden. 24 juli 1739.

No. 19 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden op de gewassen te Katendrecht en Smeetsland. In Katendrecht wordt alleen het veerblok of kerkeblok verpacht. Leendert Takkebos pacht voor 54 gulden. In Smeetsland wordt het blok van Raaphorst voor 3 gulden verpacht aan Arij Gelderse. Het derde blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel wordt gepacht door Pieter Cornelisse Barendregt voor 24 gulden. 24 juli 1739.  

No. 20 Hendrik Lansbergen, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden. Pachter wordt Pieter Barendregt voor 33 gulden. 30 juli 1740.

No. 21 Anthony Buurt verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland. Het Veerblok of Kerkeblok wordt gepacht door Jacob van Heijningen voor 58 gulden. (de drie andere blokken blijven onverpacht). In Smeetsland wordt het eerste blok niet ver­pacht. Het tweede blok (blok van Raephorst) wordt gepacht door Isbrant Filips voor 7 gulden. Het derde blok van het Waars­manshuis tot de Kapel wordt voor 86 gulden gepacht door Arij Vonk. 30 juli 1740.

No. 22 De diaconie-armmeesters verkopen inboedel van Bastiaan Jacobsz. Gelder. 
7 januari 1741  

No. 23 Johannis Bouwman, koopman in koebeesten verkoopt vee. 7 januari 1741.  

No. 24 De erfgenamen van Pleun Brugman verkopen een huis en erf aan de Katendrechtse Lagendijk, belendende ten zuiden Cornelis Commijs en ten noorden Jacob Brugman. Koper: Jacob Pleune Brugman voor 370 gulden. 7 januari 1741

No. 25 Johannis Bouwman, koopman in koebeesten, verkoopt vee. 24 januari 1741.

No. 26 Hendrik Lansbergen, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over het jaar 1741 aan Pieter Cornelisse Barendregt voor 29 gulden. 22 juli 1741  

No. 27  Anthony Buurt te Rotterdam, rentmeester van Cornelis 's-Gravensande verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland. Het Veerblok of Kerkeblok wordt gepacht door Leendert Takkebos. Het tweede blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis wordt gepacht door Bastiaan Bastiaanse van Es. Het derde blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel wordt gepacht door Corstiaan Pasman. 22 juli 1741  

No. 28 De meerderjarige erfgenamen en Floris Verschoor, als voogd over de minderjarige erfgenamen van Leendert van der Tolen en Pietertje Teunis Spruijt verkopen een huis en erf aan de Katendrechtse Lagendijk, belend ten westen het uitpad van het erf van Cornelis Westduel alsmede inboedel. Het huis wordt gekocht door Cornelis Willemse van Vliet voor 230 gulden. 22 november 1741

No. 29 Isaac Vink, koopman te Rotterdam verkoopt 12 morgen weiland in verschillende percelen. Kopers: Corstiaan Pasman, Pieter van der Pols en Jacob van Heijningen. 8 december 1741

No. 30 Willem van der Lek, curator in de insolvente boedel van Maria Schouten, weduwe van Andries van Beek verkoopt een huis en erf. Corstiaan Pasman wordt koper voor 860 gulden. Cornelis Dirkse Takkebos wordt voor 805 gulden koper van een morgen weide en boomgaard en Jan Dirkse Huijser wordt eigenaar van enkele morgen weiland in de polder Charlois. Voorts verkoopt men inboedel. 14 december 1741.

No.31 Anthony Buurt verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1742. Het Veerblok of Kerkeblok wordt gepacht door Jacob van Heijningen. Het blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis wordt gepacht door Pieter Barendrecht. Bastiaan van Es pacht het derde blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 26 juli 1742

No. 32 Hendrik Lansbergen, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1742 aan Hendrik Filipse van der Linden. 26 juli 1742

No. 33 Hendrik Lansbergen, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1743 aan Bastiaan van Es. 26 juli 1743

No. 34 Anthony Buurt verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1743. Leendert Takkebos pacht het Veerblok of Kerkeblok. Jan de Roos pacht het Raaphorstblok van de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis en bovendien het derde blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 26 juli 1743  

No. 35 Willem van der Lek, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1744 aan Jacob van Heijningen. 24 juli 1744

No. 36 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1744. Jacob van Heijningen pacht het Veerblok of Kerkeblok. Pieter Cornelisse Barendregt pacht het blok van Raaphorst van de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis. Sijmon Hoorenweg pacht het derde blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 24 juli 1744

No. 37 Thomas van Putten, koopman te Rotterdam verkoopt vee. 29 april 1745.  

No. 38 Willem van der Lek, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1745 aan Arij Vonk. 23 juli 1745  

No. 39 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1745. Leendert Jansz. Takkebos pacht het Veerblok of Kerkeblok. Het blok van Raaphorts van de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis wordt gepacht door Hendrik van den Chingel en Bastiaan van Es pacht het derde blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 23 juli 1745

No. 40 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1746. Sijmon Hoorenwegh pacht zowel het Kerke­blok of Veerblok als het Tweede blok van Raaphorst van de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis. Arij Vonk pacht het derde blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 23 juli 1746

No. 41 Willem van der Lek, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1746 aan Bastiaan van Es. 23 juli 1746  

No. 42 Willem van der Lek, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1747 aan Bastiaen Niemansverdriet. 28 juli 1747

No. 43 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland. Arij Vonk pacht het Veerblok of Kerkeblok. Hendrik van den Chingel pacht het Tweede Blok van Raaphorst van de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis. Arij Niemansverdriet pacht het Derde Blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 28 juli 1747

No. 44 Armmeesters van de gereformeerde diaconie verkopen een huis en erf aan de Katendrechtse Lagendijk, belendende oost Pieter van der Pols, west de weduwe van Leendert Commijs. Cornelis Commijs koopt het pand voor 240 gulden. Borgen Arij Leendertse Takkebos en Arij Pieterse Louter. 15 december 1747

No. 45 Arij Vonk verkoopt vee, melkgereedschappen, inboedel en huisraad. 24 april 1748

No. 46 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht en rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1748 aan Arij Joritse van Es. 26 juli 1748

No. 47 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland. Leendert Takkebos pacht het Veerblok of Kerkeblok. Joris van Driel pacht het Meester Jacob van Almondeblok. Het Tweede Blok van Raaphorst wordt gepacht door Jacob Huijser. Het Derde Blok van het Waarsmanshuis tot de Kapel wordt gepacht door Korstiaan Pasman. 
26 juli 1748  

No. 48 Gijsbert Dingemanse van Vliet, man van Ariaantje Boenders, voorheen weduwe van Abraham van Luijk, wonende te Rhoon verkoopt een huis en erf belend oost de weduwe Dirk Takkebos en west en noord de Hogedijk en voorts twee morgen, 400 roeden weiland belend oost en noord Jacob van Heijningen, zuid Sijmon Horenweg en west de weduwe van Jacob Blijdorp. Het huis en erf wordt gekocht door Maria Kleijne, weduwe van Dirk Takkebos het weiland wordt gekocht door Job Dura en Maria Schoop, weduwe van Cornelis Krijne Barendregt. Vervolgens wordt Job Dura ook eigenaar van het huis en erf. 7 september 1748

No. 49 Adriaan Baks verkoopt 22 paarden. Voornaamste kopers zijn Japik van Heijningen en Sijmon Hoorenwegh.29 oktober 1748

No. 50 Jacob Hordijk, man van Bastiaantje Pieterse Verschoor en Ariaantje Janse Beek, erfgenamen van Sijmon Verschoor en Jacob Brugman en Eeuwout Verschoor als voogden over diens minderjarige erfgenamen verkopen inboedel. 2 mei 1749

No. 51 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over het jaar 1749. Bastiaan Niemandsverdriet pacht het Veerblok of Kerkeblok. Korstiaan Pasman pacht het Meester Jacob van Almondeblok, het Tweede Blok van Raaphorst en het Derde Blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 19 juli 1749

No. 52 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht en rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van Lombardijen aan Jan Janse Breukhoven. 19 juli 1749

No. 53 Hendrik Schuurmans en Pieter Baks, handelaren in koeien, wonende te Sevenbergen, verkopen 25 koeien. 23 december 1749

No. 54 Hendrik Schuurmans en Pieter Baks, handelaren in koeien, verkopen zieke koeien en koeien die van ziekte hersteld zijn. 17 maart 1750

No. 55 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht en rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van Lombardijen aan Bastiaan Niemandsverdriet. 11 juli 1750

No. 56 Antony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland. Het Veerblok of Kerkeblok wordt verpacht aan Wouter Horenweg. Het Meester Jacob van Almondeblok wordt verpacht aan Arij Pieterse Schouten. Het Tweede Blok van Raaphorst wordt gepacht door Korstiaan Pasman. Arij Niemandsverdriet pacht het Derde Blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 11 juli 1750

No. 57 Bastiaan Pieterse Munter te Katendrecht en Cornelis Andriesse Kruijthoff te Mijnsherenland verkopen een huis en erf gelegen aan de Lagendijk, belend ten oosten Gerrit Kruijthoff en ten westen Joris van Driel. Bastiaan Pieterse Munter koopt het huis voor 590 gulden. Verder wordt de inboedel verkocht. 14 november 1750

No. 58 Lena Commijs, weduwe van Krijn den Besten verkoopt een huis en erf, belendende ten oosten de Lagendijk en ten noorden Harmen van Hulst. Koper: Jan Jansz Breukhoven voor 275 gulden. 20 maart 1751

No. 59  Schout en schepenen verkopen het huis van wijlen Jan Ariense van der Steen aan de Lagendijk, belend ten oosten het uitpad van het land van Jan Breukhoven en ten westen het uitpad van het land van Cornelis Koning. Willem Swaal wordt voor 590 gulden koper. Ook verkoopt men inboedel. 10 juli 1751

No. 60 Cornelis Knappert, notaris te Schiedam en Pieter Feteris, dijkgraaf van de Portlandpolder onder Rhoon, procuratie hebbende van Ariaantje Boenders, vrouw van Gijsbert van Vliet, eveneens wonende te Rhoon verkopen een dijkerf, belendende oost de Lagendijk, zuid, Aart Didde, west, Leendert Takkebos en noord Bastiaan Niemandsverdriet en verhuurd aan Clement Willemse Verschoor. Aart Didde koopt de grond voor 160 gulden. 10 juli 1751

No. 61 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht en rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen aan Pieter Roos. 22 juli 1751

No. 62 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1751. Het Veerblok of Kerkeblok wordt gepacht door Wouter Hoornweg. Het Meester Jacob van Almondeblok wordt gepacht door Korstiaan Pasman. Het Tweede Blok van Raaphorst van de Breedeweg tot aan het Waarsmanshuis wordt gepacht door Hendrik Commijs. Bastiaan Niemandsverdriet pacht het Derde Blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. De vlastienden in de polder Smeetsland worden gepacht door Pieter Roos. 
22 juli 1751

No. 63 Lijsbet Voetjes, weduwe van Leendert Barendregt, wonende te Charlois verkoopt twee morgen 400 roeden weiland, belend ten oosten Jan Breukhoven, te zuiden Leendert van Dijk, ten westen de Gemeenlandse Watering en ten noorden Pieter Blijdorp. Willem Swaal koopt het land voor 540 gulden de morgen. Borgen: Jacob Swaal en Bastiaan Vermaat.
21 december 1751

No. 64 Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1752. Het Tweede Blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis wordt gepacht door Arij Niemandsverdriet. Het Derde Blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel wordt gepacht door Pieter Roos. De vlastienden van Katendrecht worden gepacht door Marinus Kruijthoff en door Korstiaan Pasman. De vlastienden van Smeetsland worden gepacht door Korstiaan Pasman. 15 juli 1752

No. 65 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht en rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van Lombardijen over 1752 aan Pieter Roos.15 juli 1752

No. 66 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht en rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van Lombardijen over 1753 aan Marynus Kruythoff. 21 juli 1753

No. 67 De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1753. Korstiaan Pasman pacht zowel het Veerblok of Kerkeblok, het Tweede Blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis als het Derde Blok van Raaphorst van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 21 juli 1753

No. 68 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht en rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van Lombardijen over 1754 aan Ary Niemansverdriet en Pieter Salij. 20 juli 1754

No. 69 De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1754. Ary Dirkse Takkebos pacht het Veerblok of Kerkeblok. Clement Willemse Verschoor pacht het Meester Jacob van Almondeblok. Ary Niemansverdriet pacht zowel het Tweede Blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis als het Derde Blok vanaf het Waarsmanshuyis tot aan de Kapel. 20 juli 1754

No. 70 De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1755. Het Veerblok of Kerkeblok wordt gepacht door Clement Willemse Verschoor. Korstiaan Pasman pacht zowel het Tweede Blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot het Waarsmanshuis als het derde blok van het Waarsmanshuis tot de Kapel. 
26 juli 1755

No. 71 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1755. Pachter wordt Jacob Janse Lievaart. 26 juli 1755.

No. 72 Jannigje Jansdr. Mastenbroek weduwe van Arij Louwe van der Gaarden te Ridderkerk verkoopt een huis en erf belendende ten oosten Arij Foppe Verheij, west de erfgenamen van de weduwe Huijg den Hartig en zuid de Lagendijk. Pieter van der Pols wordt koper voor 135 gulden. 13 januari 1756.

No. 73 De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1756. Cornelis van Eijsden pacht het Veerblok of Kerkeblok. Het meester Jacob van Almondeblok wordt gepacht door Jacob van Heijningen. Het Tweede Blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot het Waarsmanshuis wordt gepacht door Pieter Klootwijk. Het Derde Blok vanaf het Waarsmanshuis tot de Kapel wordt gepacht door Gerrit Meulendijk. 24 juli 1756.

No. 74 Willem van der Lek, schout van IJsselmonde en Katendrecht en rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1756 aan Pieter Roos. 27 juli 1756.

No. 75 De erfgenamen van Neeltie van Hilte, weduwe van Eeuwout Verschoor verkopen een huis en erf op het Tolhuis, belendende ten oosten de haven, ten westen de dijk, ten noorden Clement Willemse Verschoor en zuid Cornelis van Eijsden. Pieter Plomp wordt koper voor 330 gulden. 19 maart 1757

No. 76 Aard van Didde verkoopt zieke en gebeterde koeien. 26 april 1757.

No. 77 De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland. Jacob van Heijningen pacht het Veerblok of Kerkeblok. Corstiaan Pasman pacht het Meester Jacob van Almondeblok en het Tweede Blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis. Het Derde Blok vanaf het Waarsmanshuis tot aan de Kapel wordt gepacht door Bastiaan van Nes. 23 juli 1757.

No. 78 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van Lombardijen over 1757 aan Cornelis van Eijsden. 23 juli 1757.

No. 79 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van Lombardijen over 1758 aan Pieter Roos. 22 juli 1758

No. 80 De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland. Aart van Didde pacht het Veerblok of Kerkeblok. Corstiaan Pasman pacht het Meester Jacob van Almondeblok en het Tweede Blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis. Het Derde Blok vanaf het Waarsmanshuis tot aan de Kapel wordt gepacht door Hendrik Commijs. 22 juli 1758

No. 81 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, pacht zelf de tienden van Lombardijen over 1759. Pieter Roos pacht het blok genaamd Kleyn Karnis. 21 juli 1759

No. 82  De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland. Jacob van Heyningen pacht het Veerblok of Kerkeblok. Corstiaan Pasman pacht het Meester Jacob van Almondeblok. Het Derde Blok vanaf het Waarsmanshuis tot aan de Kapel wordt gepacht door Cornelis van Heijsch. 21 juli 1759

No. 83 De voogden over de minderjarige erfgenamen en de erfgenamen van Willem Hendrikse Swaal verkopen een huis, erf aan de Lagendijk, belend ten oosten Jan Ariense Breukhoven alsmede twee mergen, 400 roeden weiland, belend ten oosten Jan Breukhoven, ten noorden Pieter Blijdorp en ten zuiden Leendert van Dijk. Jan Millenaar koopt het huis voor 900 gulden, Leendert van Dijk het weiland voor 640 gulden per morgen. 
22 december 1759.

No. 84  De erfgenamen van Willem Hendrikse Swaal, Jan Schalke Baris en Cornelis Gerritse Commijs, voogden over de minderjarige erfgenamen verkopen vee, werktuigen, wagens en inboedel. 13 maart 1760   

No. 85 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van Lombardijen over 1760 aan Jacob van Heijningen. 19 juli 1760.

No. 86 De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland. Aart van Didde pacht het Kerkeblok. Corstiaan Pasman pacht het Tweede Blok, genaamd het Meester Jacob van Almondeblok. Het Tweede Blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis wordt gepacht door Pieter Roos. Het Derde Blok vanaf het Waarsmanshuis tot de Kapelle wordt gepacht door Jan de Roos. 19 juli 1760.

No. 87 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van Lombardijen over 1761, inclusief het blok genaamd van outs Kleijn Karnis, aan Pieter Roos. 18 juli 1761.    

No. 88  De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1761. Het Veerblok of Kerkeblok wordt gepacht door Aart van Didde. Jacob van Heijningen pacht het Tweede Blok genaamd het Meester Jacob van Almondeblok. Het Tweede Blok van Raaphorst van de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis wordt gepacht door Pieter Roos. Het Derde Blok vanaf het Waarsmanshuis tot aan de Kapel wordt gepacht door Bastiaan van Nes. 18 juli 1761.

No. 89 De erven Harmen Eenhoorn verkopen één morgen, vijfhonderd roeden weiland. Cornelis Gerritse Commijs wordt koper voor ¦ 1135,=. Borgen: Bart Verheij en Jan Schalke Baris. 20 januari 1762.

No. 90 Korstiaan Pasman verkoopt vee, gereedschappen en huisraad. 16 april 1762.

No. 91 De weduwe van Anthony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1762. Aart van Didde pacht het Veerblok of Kerkeblok. Pieter Nuijs pacht het Meester Jacob van Almondeblok. Het Tweede blok van Raaphorst vanaf de Bredeweg tot aan het Waarsmanshuis wordt gepacht door Bastiaan van Nes. Clement Willemse Verschoor pacht het Derde Blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel. 22 juli 1762.

No. 92 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1762 aan Jan de Roos. Het blok genaamd van ouds Kleyn Karnis wordt gepacht door Bastiaan van Nes. 22 juli 1762.

No. 93 Willem van der Lek, curator van de verlaten boedel van Jacob Kersse Louter, verkoopt een huis, erf en inboedel. Aanvankelijk wordt Corstiaan Pasman voor ¦ 675,= koper, maar die verklaart op de secretarie dat zijn zoon Jan Korstiaanse Pasman feitelijk de nieuwe eigenaar is. Borgen: Jan Janse Breukhoven en Hendrik van Dijk. Kopers van inboedel zijn: Cornelis Gerritse Comijs, Willem Commijs, Hendrik van Dijk, Arij van der Waal, Lena Kersse Louter, Tobias van der Mast en Corstiaan Pasman. 23 oktober 1762.

No. 94  Willem van der Lek, schout van Katendrecht, curator van de verlaten, gerepudieerde en insolvente boedel en goederen van wijlen Maarten Schriek verkoopt inboedel en huisraad. Kopers: Van Rijp, Marijnis Kruijthoff, Jan Breukhove de Jonge, Aart Verschoor, Bastiaan Niemandsverdriet den Oude, Cornelis Kruijdenier, Bram Verheij, Jacob Huijser, Jacobus Messemaker, Lijntje Messemaker, Hendrik Louter, Pieter Louter en Arij Takkebos. 
20 oktober 1762.

No. 95 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen, verpacht de tienden van de heerlijkheid Lombardijen over het jaar 1763. Vier morgen 100 roeden zijn bezaaid met spelt, gerst en vlas. Schout Van der Lek pacht de tienden voor Arij Salij. Het blok Cleyn Carnis, groot 2 morgen 200 roeden, bezaaid met 150 roeden gerst en bonen wordt gepacht door Pieter Roos voor 18 gulden. Borgen: Bastiaan van Nes en Bastiaan Niemantsverdriet. 19 juli 1763

No. 96 De weduwe van Antony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1764. Het eerste blok, Veerblok of Kerkeblok, bezaaid met 4 morgen 400 roeden tarwe, bonen en haver wordt voor 50 gulden gepacht door Aart Verschoor. Borgen: Aart van Didde en Corstiaan Pasman. In Smeetsland wordt het tweede blok van Raaphorst van de Breedenweg tot aan het Waarsmanshuis, waarvan één morgen en 200 roeden bezaaid zijn met haver voor 12 gulden verpacht aan Jan de Roos. Het derde blok van Smeetsland van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel, waarvan 5 morgen en 100 roeden bezaaid zijn met tarwe, gerst, bonen en haver wordt voor 46 gulden gepacht door Jan de Roos. 23 juli 1764

No. 97 De weduwe van Antony Buurt te Rotterdam verpacht de tienden van Katendrecht en Smeetsland over 1764. In Katendrecht wordt het eerste blok, ook wel genoemd het Veerblok of Kerkeblok waarvan 2 morgen, 150 roeden zijn bezaaid, voor 16 gulden gepacht door Arij de Roos. In Smeetsland wordt het tweede blok van Raaphorst van de Breedeweg tot aan het Waarsmanshuis waarvan 3 morgen en 200 roeden zijn bezaaid voor 20 gulden gepacht door Arij Commijs. Borgen: Bastiaan van Nes en Clement Verschoor. Het derde blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel, waarvan 6 morgen en 200 roeden zijn bezaaid, wordt gepacht door Bastiaan van Nes. Borgen zijn Arij Commijs en Corstiaan Pasman. 21 juli 1764. Let op: twee verpachtingen in één jaar !!!

No. 98 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van Lombardijen over 1764. Vier morgen, 100 roeden, bezaaid met haver en bonen worden gepacht door Arij de Roos voor 
18 gulden. 21 juli 1764.

No. 99 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde en Katendrecht, rentmeester van de ambachtsvrouwe van de heerlijkheid Lombardijen verpacht de tienden over het jaar 1765. Vier morgen en 100 roeden, bezaaid met bonen en haver worden gepacht door Jacob van Heijningen voor 32 gulden. Borgen zijn Hendrik Niemantsverdriet en Arij de Roos. 
20 juli 1765.

No. 100 De weduwe van Antony Buurt, wonende te Rotterdam verpacht de zaad-, vlas- en korentienden van Katendrecht en Smeetsland over 1765. In Katendrecht wordt het eerste blok, ook wel Veerblok of Kerkeblok waarvan 2 morgen en 200 roeden zijn bezaaid met zaad en gerst gemijnd door door Cornelis Kruydenier, doch uiteindelijk gepacht door Aart van Didde. Borgen Corstiaan Pasman en Bastiaan Niemantsverdriet. Het tweede, derde en vierde blok van Katendrecht blijven onverpacht. In Smeetsland wordt het tweede blok van Raephorst vanaf de Breedeweg tot aan het Waarsmanshuis, bezaaid met 2 morgen tarwe gepacht door Hendrik Niemantsverdriet. Borgen zijn Jacob van Heijningen en Corstiaen Pasman. Het derde blok van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel waarvan 4 morgen en 200 roeden bezaaid zijn met tarwe, vlas, bonen en gerst wordt gepacht door Arij de Bel. Borgen Pieter Roos en Bastiaan van Nes. 20 juli 1765

No. 101 Willem van der Lek, schout van Katendrecht, curator van de gerepudieerde en insolvente boedel van wijlen Jan Ariense Breukhoven, verkoopt diens kleding. Vrijwel alles wordt gekocht door Jan Breukhoven. Dirk Kruijthoff koopt een paar gouden manshemd- knopen voor 12 gulden. 25 januari 1766.

No. 102 Willem van der Lek, schout van Katendrecht, curator van de gerepudieerde en insolvente boedel van wijlen Jan Ariense Breukhoven, verkoopt diens boerderij met berging en boomgaard plus 8 morgen en 530 roeden wei- en zaailand verhuurd aan Arij Breukhoven en Jan Breukhoven. Belendingen: west de Straatweg; zuid: de weduwe van Gerrit de Roos; noord: Jan Millenaar en oost: de berm of dijksloot. Willem den Hartigh, heer van Charlois, biedt 1800 gulden. Op afslag worden Willem den Hartigh en Dirk de Man samen eigenaar van de boerderij voor 1800 gulden. Op 28 januari 1766 schrijven zij Arij Jansz Breukhoven tot koper te nomineren. Vervolgens wordt de grond openbaar verkocht. Twee morgen 300 roeden weiland, gemeen met de erven Cornelis de Man, belend oost Jacob van Heijningen, Thijs Pons en de weduwe Jacob Pleune Brugman, west de weduwe Leendert van Dijk. Hoogste bieder is Pieter Jacobse Soeteman. Koper wordt Jacob Soeteman voor 920 gulden. Borgen Willem den Hartigh, heer van Charlois en Dirk de Man. Een vierde deel van 3 morgen 200 roeden wei- en zaailand, gemeen liggende met de erfgenamen van Cornelis de Man en de erfgenamen van Krijn den Besten, belend oost Pouwels Eenhoorn en de weduwe Bastiaan van der Wel. Noord, de Katendrechtse Lagendijk. Willem de Hartigh en Dirck de Man worden kopers voor 650 gulden. Een morgen 500 roeden weiland in Smeetsland, belend oost: Hendrik Commijs, west: Bastiaan den Boer, zuid: de weduwe van Arij Barendrecht. Schout Aert Wuyster biedt 100 gulden. Na afslag zijn voor 1100 gulden koper gebleven schout Wuijster, Willem den Hartigh en Dirk de Man. Een morgen 430 roeden in Robbenoord, belendende oost en zuid Reymet de Roos, noord de erven Bastiaan Visser en west de weduwe van Klaes Messemaecker. Hoogste bieder is Pieter Groenenboom voor 825 gulden. Op afslag wordt bij 915 gulden gemijnd door Daniel Kruijdenier en Jacob Kruijdenier. Borgen zijn Gerrit Kruijthoff en Pieter Groenenboom. Vierhonderd roeden zaailand in Robbenoord, belendende oost en west de erven Bastiaan Visser, zuid de weduwe Klaas Messemaker. Hoogst geboden door Leendert Oosthoek op 250 gulden. Op afslag gemijnd op 260 gulden door Daniel Kruydenier en Jacob Kruydenier. Een morgen 400 roeden zaailand in Robbenoord, belend oost: Jan de Roos, noord: de erven de weduwe Huyg den Hartig. Hoogst geboden door Jan Breukhoven, gekocht voor 1135 gulden door schout Aart Wuyster, Willem den Hartig en Dirk de Man. Vijfhonderdvijftig roeden klaverland in Robbenoord, belend west Pieter Wuyster, west: de Plompweg, noord: Jan Voetjes, zuid: Gerrit Janse Mastenbroek. Hoogste bieder: Jacob Kruijdenier met 600 gulden. Voor 66 gulden gekocht door Daniel Kruydenier en Jacob Kruydenier. 25 januari 1766.

No. 103 Willem van der Lek, schout van West-IJsselmonde vanwege Dirk van der Lek, rentmeester van de ambachtsvrouwe van Lombardijen verpacht de tienden van de heerlijkheid Lombardijen over 1766 aan Pieter Roos. 19 juli 1766.

No. 104 De weduwe van Antony Buurt te Rotterdam verpacht de zaad-, vlas- en korentienden te Katendrecht en Smeetsland over het jaar 1766. Het eerste blok in Katendrecht, genaamd het Veerblok of Kerkeblok waarvan 4 morgen 50 roeden zijn bezaaid met tarwe, gerst en koolzaad wordt gepacht door Cornelis van Leysden. Borgen: Hendrik van Dijk en Jan van Hejningen. In Smeetsland wordt het tweede blk van Raaphorst vanaf de Breedeweg tot aan het Waarsmanshuis waarvan 3 morgen 200 roeden zijn bezaaid met koolzaad en haver gepacht door Hendrik Niemantsverdriet. Borgen: Jacob van Heyningen en Bastiaan van Nes. Het derde blok, van het Waarsmanshuis tot aan de Kapel, waarvan 5 morgen en 400 roeden bazaaid zijn met koolzaad, tarwe, haver, bonen en gerst, wordt gepacht door Hendrik Niemantsverdriet. 19 juli 1766.

No. 105 Wijve Voetjes, weduwe van Leendert Jansz. Takkebos te Charlois, verkoopt een bouwwoning met berging en 200 roeden boomgaard plus 10 morgen en 350 roeden wei- en zaailand. Boerderij en boomgaard zijn verhuurd aan Jacob Louter en Ary Niemantsverdriet, belend west: Jacob van Heyningen, oost: de middelmuur van het pannenhuis en noord de zeedijk. Vier morgen 500 roeden zaailand zijn verhuurd aan Aart van Didde. Jan van Heyningen koopt de boerderij voor 1345 gulden. Borgen: Jacob van Heyningen en Teunis van Heyningen. Twee morgen 400 roeden zaailand belend west en noord: Jacob van Heyningen, getrokken door Dirck Takkebos op 850 gulden de morgen. Jan van Heijningen mijnt op afslag bij 1090 gulden de morgen. Borgen: Jacob van Heyningen en Teunis van Heyningen. Twee morgen 100 roeden zaailand, belend oost Arij Dirksz. Takkebos. West en zuid Wijve Voetjes. Ingezet door Ary Dirksz. Takkebos op 1000 gulden de morgen. Op afslag gemijnd door Ary Dirksz. Takkebos bij 1060 gulden. Borgen: Poulus Eenhoorn en Cornelis Dura. Een morgen en 400 roeden weiland, belend west, Cornelis Hoorenweg, noord Wijve Voetjes en Ary Dirksz. Takkebos. Bastiaan van Heyningen trekt voor 1000 gulden de morgen. Jacob van Heyningen mijnt op afslag voor 1120 gulden. Borgen: Jan van Heyningen en Bastiaan van Heyningen. Twee morgen 500 roeden weiland belendende ten westen Ary Dirksz. Takkebos, zuid: Jacob van Heyningen, noord: de zeedijk en de weduwe Job Dura. Getrokken door Bastiaan van Heyningen voor 1225 gulden de morgen. Op 1285 gulden de morgen gemijnd door Jacob van Heyningen. Borgen: Jan van Heyningen en Bastiaan van Heyningen. Een morgen 150 roeden weiland in de Hoge Hille onder Charlois, belendende oost: Ary Dirksz. Takkebos, west: de erfgenamen weduwe Jacob Brugman, zuid: de weduwe Ary Oosthoek, doch niet ingezet. 22 december 1768.

No. 106 Durffje van Mourik, weduwe van Jan Sminkhoff, wonende aan de Leysendam, verkoopt een huis en erf met smitswinkel en gereedschappen, belendende zuid het slop van Cornelis van Heysden en noord de weduwe Corneleis Krijnen Barendregt. De verkoop heeft plaats in het regthuis bij Jacob van Heyningen. Huis en smitswinkel tot 1 mei verhuurd aan Jan Stam. Hendrik van Dijk trekt voor 810 gulden. Jacob Roos mijnt op afslag bij 930 gulden. Borgen: Jacob Kruydenier en Leendert Kruydenier. 7 april 1770.

No. 107 Mattheus van Putten, koopman te Rotterdam verkoopt 15 morgen te velde staand koren met het kanthooi op Feijenoort met daarbij de koorntienden. Anderhalve morgen gerst beginnende bij de dam of brug, gekocht door Cornelis Commijs voor 31 gulden. Borgen: Hendrik Niemantsverdriet en Ary Pieterse Schouten. Anderhalve morgen zomertarwe: koper en borgen als voren. Anderhalve morgen zomertarwe: koper Hendrik Niemantsverdriet. Borgen Dirk van Es en Ary Commijs. Anderhalve morgen zomertarwe gekocht door Ary de Roos. Borgen Bastiaan van Heyningen en Jan van Heyningen. Anderhalve morgen haver, gekocht door Ary Commijs. Borgen Hendrik Niemantsverdriet en Ary de Roos. Anderhalve morgen gerst gemijnd door Jacob van Heyningen. Borgen: schout Van der Lek en Ary de Roos. Anderhalve morgen gerst gemijnd door Bastiaan Niemantsverdriet. Borgen: Hendrik van Dijk en Ary Niemantsverdriet. Anderhalve morgen gerst gemijnd door Cornelis Commijs. Nog eens anderhalve morgen gerst gemijnd door Cornelis Commijs. Anderhalve morgen gerst tot de kade gemijnd door Bastiaan van Heyningen. Borgen: Jacob van Heyningen en Ary de Roos. 17 juni 1771.

Bewerking voltooid 5 juni 1998, Michel Ball

INDEX

 

Almonde(blok), Jacob van  73

Alphen, Cornelis van  8

 

Baks, Adriaan  49

Baks, Pieter  53, 54

Barendre(ch)(g)t, Pieter (Cornelisse) 19, 20, 26, 31, 36

Barendrecht, Arij  102

Barendregt, Cornelis Krijne(n)  48, 106

Barendregt, Leendert  63

Baris, Jan Schalke 84, 89

Beek, Andries van  30 O

Beek, Ariaantje Janse  50

Bel, Arij de  100

Berg, Pleuntje Jacobs van den  10, 11

Besten, Krijn (Cente) den  11, 58, 102

Blijdorp, Jacob  8, 48

Blijdorp, Pieter  63, 83

Boenders, Ariaantje  48, 60

Boer, Bastiaan den  102

Bouwman, Johannis  23, 25

Breukhove de Jonge, Jan  94

Breukhoven, Arij  102

Breukhoven, Arij Jansz  102

Breukhoven, Jan  59, 63, 83, 102

Breukhoven, Jan Ariense  83, 101, 102

Breukhoven, Jan Janse  52, 58, 93

Brugman, Jacob  15, 24, 50, 105

Brugman, Jacob Pleune  24, 102

Brugman, Pleun  14, 24

Buurt, Ant(h)ony  16, 19, 21, 27, 31, 34, 36, 39, 40, 43, 47, 51

   

Chingel, Hendrik van de(n) 17, 39, 43
Com(m)ijs, Cornelis Gerritse  84, 89, 93  
Commijs, Arij  97, 107
Commijs, Cornelis  24, 44, 107
Commijs, Cornelis Joppe  14
Commijs, Hendrik  62, 80, 102
Commijs, Job (Aartsz.) 13, 14, 15
Commijs, Leendert  44
Commijs, Leendert Joppe  15
Commijs, Lena  58
Commijs, Willem  93

 

Dekker, Bastiaan Pieterse  10, 11

Didde, A(a)r(d)t (van)  60, 75, 80, 86, 88, 91, 96, 100, 105

Dijk, Hendrik van  93, 104, 106, 107

Dijk, Leendert van  63, 83, 102

Driel, Joris van  47, 57

Dura, Cornelis  105

Dura, Job  48, 105

 

Eenhoorn, Harmen  89

Eenhoorn, Pou(we)l(u)s  102, 105

Eijsden, (Heysch, Heysden, Leysden) Cornelis van  73, 75, 78,  

Es, Arij Joritse van  46

Es, Bastiaan Bastiaanse van  12, 27

Es, Bastiaan van  31, 33, 39, 41

Es, Dirk van  107

 

Feteris, Pieter  60

Filips, Isbrant  21

 

Gaarden, Arij Louwe van der  72

Gelder, Bastiaan Jacobsz.  22

Gelderse, Arij  19

Geltelder, Arij Ariens  4

Geltelder, Crijn  4

Geltelder, Pieter  4

Graaff, Pieter France van der  6

Graafland, Cornelis  7

Gravensande, Cornelis 's‑ 27

Groenenboom, Pieter  102

 

Hartig, Huyg den  72, 102

Hartigh, Willem den  102

Heij, Dirk Gijsbertsz.  2

Heij, Gijsbert Dirkxsz.  2

Heijningen, Japik van  49

Heyningen, Bastiaan van  105, 107

Heyningen, Jacob van  21, 29, 31, 35, 36, 48, 73, 77, 82, 85,  

Heyningen, Jan van 104, 105, 107

Heyningen, Teunis van  105

Hilte, Neeltie van  75

Ho(o)r(e)nweg, Wouter  56, 62

Ho(o)renweg(h), Sijmon  8, 36, 40, 48, 49

Hoogerwerff, Jan  5

Hoorenweg, Cornelis  105

Hordijk, Jacob  50

Huijser, Jacob  47, 94

Huijser, Jan Dirkse  30

Hulst, Harmen van  58

 

Jong, Jan de  1, 13

 

Kleijne, Maria  48

Klootwijk, Pieter  73

Knappert, Cornelis  60

Koning, Cornelis  59

Kruijthoff, Cornelis Andriesse  57

Kruijthoff, Dirk  101

Kruijthoff, Gerrit  57, 102

Kruijthoff, Mari(j)n(i)(u)s 64, 66, 94

Kruydenier, Cornelis  94, 100

Kruydenier, Daniel  102

Kruydenier, Jacob  102, 106

Kruydenier, Leendert  106

 

Lansbergen, Hendrik  12, 17, 18, 20, 26, 32, 33

Lek, Dirk van der  103

Lek, Van der  107

Lek, Willem van der  30, 35, 38, 41, 42, 46, 52, 55, 61, 65,   

Lievaart, Jacob Janse  71

Linden, Hendrik Filipse van der  32

Louter, Arij Pieterse  44

Louter, Hendrik  94

Louter, Jacob  105

Louter, Jacob Kersse  93

Louter, Lena Kersse  93

Louter, Pieter  94

Luijk, Abraham van  14, 48

 

Man, Cornelis de  102

Man, Dirk de  102

Mast, Tobias van der  93

Mastenbroek, Gerrit Janse  102

Mastenbroek, Jannigje Jansdr.  72

Messema(e)cker, Klaes  102

Messemaker, Jacobus  94

Messemaker, Lijntje  94

Meulendijk, Gerrit  73

Millenaar, Jan  83, 102

Mourik, Durffje van  106

Mulm, Arij Hendriksse van  11

Munter, Bastiaan Pieterse  57

 

Nes, Bastiaan van  77, 88, 91, 92, 95, 97, 100, 104

Nieman(d)(t)sverdriet, Arij 16, 43, 56, 64, 68, 69, 105, 107

Nieman(d)(t)sverdriet, Bastiaan 42, 51, 55, 60, 62, 95, 100,   

Niemandsverdriet den Oude, Bastiaan  94

Niemantsverdriet, Hendrik  99, 100, 104, 107

Nuijs, Pieter  91

 

Oosthoek, Arij 105

Oosthoek, Leendert  102

Ouw, Anna d'  4

 

Pasman, (C)(K)orstiaan  27, 29, 30, 47, 51, 56, 62, 64, 67, 70, 77, 80, 82, 86, 90, 93, 96, 97, 100

Pasman, Jan Korstiaanse  93

Plomp, Pieter   75

Pols, Pieter van der  4, 29, 44, 72

Pons, Thijs  102

Putten, Mattheus van  107

Putten, Thomas van  37

 

Rijp, Van  94

Roos, Arij de  97‑99, 107

Roos, Gerrit de  102

Roos, Jacob  106

Roos, Jan de  34, 86, 92, 96, 102

Roos, Pieter  61, 62, 64, 65, 74, 79, 81, 86‑88, 95, 100, 103

Roos, Reymet de  102

 

Salij, Arij  95

Salij, Pieter  68

Schoop, Maria  48

Schouten, Arij Pieterse  56, 107

Schouten, Maria  30

Schriek, Maarten  94

Schuurmans, Hendrik  53, 54

Sminkhoff, Jan  106

Soeteman, Jacob  102

Soeteman, Pieter Jacobse  102

Spruijt, Pietertje Teunis  28

Stam, Jan  106

Steen, Jan Ariense van der  59

Swaal, Jacob  63

Swaal, Willem (Hendrikse)  59, 63, 83, 84

 

Takkebos, Arij  94

Takkebos, Arij Dirksz. 69, 105

Takkebos, Arij Leendertse  8, 44

Takkebos, Cornelis Dirkse  30

Takkebos, Dir(c)k  48, 102

Takkebos, Jan 8, 14

Takkebos, Leendert   19, 27, 34, 47, 60

Takkebos, Leendert Jansz.  16, 105

Tolen, Leendert van der  28

 

Verheij, Arij Foppe  72

Verheij, Bart  89

Verheij, Bram  94

Vermaat, Bastiaan  63

Verschoor, Aart  94, 96

Verschoor, Arij Bastiaansz. 4

Verschoor, Bastiaantje Pieterse   50

Verschoor, Clement  97

Verschoor, Clement Willemse  60, 69, 70, 75, 91

Verschoor, Cornelis  9

Verschoor, Eeuwout  50, 75

Verschoor, Floris  28

Verschoor, Sijmon  50

Versluijs, Jacobus  3

Vink, Isaac  29

Visser, Bastiaan  102

Vliet, Cornelis Willemse van  28

Vliet, Gijsbert (Dingemanse) van  48, 60

Voetjes, Jan  102

Voetjes, Lijsbet  63

Voetjes, Wijve  105

Vonk, Arij  8, 16, 21, 38, 40, 43, 45

 

Waal, Arij van der  93

Warbou(t)se, Willem Bastiaansz.   4

Wel, Bastiaan van der  102

Westduel, Cornelis  28

Wuyster, A(a)(e)r(d)(t)  102

Wuyster, Pieter  102

 

START          DOMAINS        CITY        TOP